Navigation
23
Οκτ
location
Αθήνα
20oC
Νεφοσκεπής
26 Αυγ 2015

Κέρδη 60 εκ. ευρώ για την Τράπεζα Κύπρου

Τράπεζα Κύπρου Τράπεζες

Ουσιαστική βελτίωση καταγράφεται στα οικονομικά στοιχεία εξαμήνου της Τράπεζας Κύπρου στο πρώτο εξάμηνο.

• Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το α’ εξάμηνο 2015 ανήλθαν σε €439 εκατ. και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο ανήλθε σε 3,88%. Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το β’ τρίμηνο 2015 ανήλθαν σε €214 εκατ., σε σύγκριση με €225 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2015, αντικατοπτρίζοντας την αποπληρωμή μέρους ομολόγου από την Κυπριακή Δημοκρατία στις αρχές Ιουνίου 2015 και τη μείωση των βασικών επιτοκίων δανείων τον Μάρτιο 2015. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το β’ τρίμηνο 2015 ανήλθε σε 3,79%, σε σύγκριση με 3,94% για το α’ τρίμηνο 2015.

• Τα συνολικά έσοδα ήταν €533 εκατ. Τα συνολικά έσοδα για το β’ τρίμηνο 2015 ανήλθαν σε €261 εκατ., σε σύγκριση με €272 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2015.

• Τα συνολικά έξοδα για το α’ εξάμηνο 2015 ανήλθαν σε €194 εκατ. και ο δείκτης κόστος προς έσοδα ανήλθε σε 36%. Τα συνολικά έξοδα για το β’ τρίμηνο 2015 ανήλθαν σε €92 εκατ., σε σύγκριση με €102 εκατ. το α’ τρίμηνο 2015, κυρίως λόγω των μειωμένων εξόδων μάρκετινγκ, συμβουλευτικών και επαγγελματικών εξόδων. Ο δείκτης κόστος προς έσοδα ανήλθε σε 35% για το β’ τρίμηνο 2015, σε σύγκριση με 38% για το α’ τρίμηνο 2015.

• Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις και τις απομειώσεις, τα έξοδα αναδιάρθρωσης και τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το α’ εξάμηνο 2015 ανήλθαν σε €339 εκατ. Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις και τις απομειώσεις, τα έξοδα αναδιάρθρωσης και τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το β’ τρίμηνο 2015 ανήλθαν σε €169 εκατ., σε σύγκριση με €170 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2015.

• Οι προβλέψεις για απομείωση δανείων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) και κέρδη από αποαναγνώριση δανείων και αλλαγές στις αναμενόμενες ταμειακές ροές για δάνεια που εξαγοράστηκαν για το α’ εξάμηνο 2015 ανήλθαν σε €227 εκατ. Οι προβλέψεις για απομείωση δανείων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) και κέρδη από αποαναγνώριση δανείων και αλλαγές στις αναμενόμενες ταμειακές ροές για δάνεια που εξαγοράστηκαν για το β’ τρίμηνο 2015 ανήλθαν σε €122 εκατ., σε σύγκριση με €105 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2015.

• Τα κέρδη μετά τη φορολογία από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το α’ εξάμηνο 2015 ανήλθαν σε €73 εκατ. Τα κέρδη μετά τη φορολογία από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το β’ τρίμηνο 2015 ανήλθαν σε €16 εκατ., σε σύγκριση με €57 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2015.

• Οι ζημιές από ομάδες εκποίησης που κατέχονται προς πώληση/μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το
α’ εξάμηνο 2015 ανήλθαν σε €33 εκατ., κυρίως λόγω των δραστηριοτήτων στη Ρωσία. Τα καθαρά κέρδη από πώληση μη κύριων περιουσιακών στοιχείων για το α’ εξάμηνο ανήλθαν σε €41 εκατ. και σχετίζονταν με την πώληση της επένδυσης στη MDSF και την αποπληρωμή μέρους ομολόγου από την Κυπριακή Δημοκρατία κατά τη διάρκεια του β’ τριμήνου 2015.

• Τα κέρδη μετά τη φορολογία που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Τράπεζας για το α’ εξάμηνο 2015 ανήλθαν σε €60 εκατ. Τα κέρδη μετά τη φορολογία που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Τράπεζας για το β’ τρίμηνο 2015 ανήλθαν σε €31 εκατ., σε σύγκριση με €29 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2015.

• Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (με μεταβατικές διατάξεις) ανήλθε σε 14,9% στις 30 Ιουνίου 2015, από 13,9% στις 31 Μαρτίου 2015, κυρίως λόγω της μείωσης των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων και της αύξησης κεφαλαίων μέσω κερδοφορίας. Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (χωρίς μεταβατικές διατάξεις) ανήλθε σε 14,4% στις 30 Ιουνίου 2015, σε σύγκριση με 13,4% στις 31 Μαρτίου 2015.

• Η χρηματοδοτική δομή της Τράπεζας βελτιώνεται, με τον δείκτη δανείων προς καταθέσεις (Δ/Κ) να υποχωρεί στο 136% από 138% στις 31 Μαρτίου 2015 και τις καταθέσεις πελατών να αυξάνονται στο 54% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων, σε σύγκριση με 51% στις 31 Μαρτίου 2015.

• Κατά τη διάρκεια του β’ τρίμηνου 2015, η χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) μειώθηκε κατά €1 δις σε €5,9 δις στις 30 Ιουνίου 2015. Μετά το τέλος του τριμήνου, η χρηματοδότηση από τον ELA μειώθηκε περαιτέρω κατά €500 εκατ. σε €5,4 δισ. στις 26 Αυγούστου 2015. Συνολικά, η χρηματοδότηση από τον ΕίΑ έχει μειωθεί κατά €2 δισ. από την αρχή του έτους και κατά €6,0 δις από το υψηλό των €11,4 δισ. τον Απρίλιο 2013.

• Κατά το β’ τρίμηνο 2015 ο ισολογισμός μειώθηκε περαιτέρω κατά €1,3 δισ. Συνολικά, ο ισολογισμός μειώθηκε κατά €7,6 δις από τις 30 Ιουνίου 2013, αντιπροσωπεύοντας μείωση ύψους 23%.

• Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών μειώθηκαν κατά €143 εκατ. το β’ τρίμηνο 2015 και ανήλθαν σε €12.646 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2015, αντιπροσωπεύοντας το 53% του συνόλου των δανείων (δείκτης δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών). Το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών με προβλέψεις βελτιώθηκε σε 43% , ενώ λαμβάνοντας υπόψη τα μη αναγνωρισμένα έσοδα από τόκους στην ονομαστική αξία των δανείων, το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών με προβλέψεις, ανέρχεται σε 53% στις 30 Ιουνίου 2015.

Hourican (διευθύνων σύμβουλος): Βελτιωμένοι οι δείκτες

Τα οικονομικά αποτελέσματα για το β’ τρίμηνο αποδεικνύουν ότι έχουμε σημειώσει περαιτέρω πρόοδο στην επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων, καθώς και στους κύριους δείκτες απόδοσης.

Η κεφαλαιακή μας θέση έχει βελτιωθεί, με τον δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 να σημειώνει αύξηση ύψους 100 μονάδων βάσης σε 14,9%, λόγω της μείωσης των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων, αντικατοπτρίζοντας τις συνεχείς προσπάθειες για καλύτερη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου και τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων της, της απομόχλευσης και της μείωσης των προβληματικών δανείων.

Η χρηματοδοτική δομή μας έχει βελτιωθεί, με τον δείκτη δανείων προς καταθέσεις να μειώνεται στο 136%. Οι συνεχιζόμενες θετικές πελατειακές ροές και η απομόχλευση μας επέτρεψαν να αποπληρώσουμε €1 δις χρηματοδότησης από τον ΕΙΑ κατά τη διάρκεια του β’ τρίμηνου και επιπλέον €500 εκατ. μετά το τέλος του τριμήνου, μειώνοντας τον ΕΙΑ στο σημερινό επίπεδο των €5,4 δισ.

Η βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου του Συγκροτήματος συνεχίζει να αποτελεί την κύρια προτεραιότητα μας. Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου μας σημειώνει περαιτέρω σημάδια σταθεροποιήσης,καθώς τα προβληματικά δάνεια μειώνονται και το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών με προβλέψεις αυξάνεται σταδιακά. Τέλος, τα κέρδη πριν τις προβλέψεις και τις απομειώσεις και τα κέρδη μετά τη φορολογία, για το β’ τρίμηνο 2015, ανήλθαν σε €169 εκατ. και €31 εκατ., αντίστοιχα.

Η σημαντικά βελτιωμένη κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας και η συνολικά βελτιωμένη χρηματοοικονομική της θέση αυξάνουν τις επιλογές χρηματοδότησής της και θα διευκολύνουν την πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές, ανάλογα με τις συνθήκες αγοράς και το επενδυτικό ενδιαφέρον, επιτρέποντας στην Τράπεζα να ομαλοποιήσει περαιτέρω τη χρηματοδοτική της δομή. Η υιοθέτηση του νομοθετικού πλαισίου για τις εκποιήσεις και την αφερεγγυότητα, μαζί με τις βελτιωμένες προοπτικές της Κυπριακής οικονομίας, αποτελούν σημαντικά βήματα για την αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων της Τράπεζας και για τη βελτίωση της ποιότητας του δανειακού της χαρτοφυλακίου.

Μετά το τέλος του τριμήνου, καταλήξαμε σε συμφωνία για την πώληση της πλειοψηφίας των δραστηριοτήτων της στη Ρωσία. Με την πώληση αυτή, το Συγκρότημα μειώνει τους κινδύνους στον ισολογισμό, εξαλείφει πιθανούς μελλοντικούς κινδύνους που σχετίζονται με τις δραστηριότητές του στη Ρωσία και μειώνει τα σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της εποπτικής κεφαλαιακής θέσης του Συγκροτήματος.

Η Κυπριακή οικονομία παρουσιάζει περαιτέρω σημάδια σταθεροποίησης, παρά το σχετικά δυσμενές εξωτερικό οικονομικό περιβάλλον. Με στόχο τη στήριξη της ανάκαμψης της Κυπριακής οικονομίας, η Τράπεζα εισήγαγε νέα προγράμματα δανεισμού και ανέλαβε πρωτοβουλίες για τη στήριξη των εγχώριων επιχειρήσεων, δημιουργώντας προϋποθέσεις για τόνωση της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας. Μέσω συγκεκριμένων, στοχευμένων και έγκαιρων ενεργειών, δημιουργούμε έναν πιο δυνατό οργανισμό, επικεντρωμένο στους στόχους του, ικανό να στηρίξει την ανάκαμψη της Κυπριακής οικονομίας. Ως ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο, η επίδοση της Τράπεζας σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τις οικονομικές και λειτουργικές συνθήκες στην Κύπρο και θα επωφεληθεί σημαντικά από την οικονομική ανάκαμψη.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ