Navigation
23
Φεβ
location
Αθήνα
11oC
Αρκετά σύννεφα
12 Σεπ 2016

Ήρθε το φθινόπωρο των πλειστηριασμών

Ακίνητα Κατασχέσεις Αυτιάς Χρήμα & Πολίτης

Κι όμως… σύμφωνα με τον νόμο, για 501 ευρώ  μπορεί να χάσετε σπίτι, επιχείρηση  και οικόπεδο

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΥΤΙΑ

Τα πιστωτικά ιδρύματα, η εφορία, τα Ταμεία, οι δήμοι και όλοι οι κρατικοί φορείς, ακόμη και νοσοκομεία, θα μπορούν να σας πάρουν το σπίτι…Έρχονται πλειστηριασμοί ταχείας  δράσεως…

Προσέξτε.

 1. Όποιος χρωστάει 501 ευρώ στο κράτος, αν δεν προσέξει, χάνει το σπίτι του…
 2. Όποιος χρωστάει 50 ευρώ και άνω, μπορεί να χάσει από τον τραπεζικό του λογαριασμό… όλο τον μισθό και τη σύνταξη έως 1250 ευρώ!

Υπάρχει λύση; Ποια είναι;

Αυτό θα προσπαθήσουμε σήμερα να πράξουμε. Το «Π» απαντά εφ όλης της ύλης μέσω των πλέον ειδικών.

Κατ’ αρχάς, οι  νέες συνθήκες που δημιουργεί ο Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος, ασφαλώς δημιουργεί νέο σκηνικό, για όσους χρωστούν έως 1.000.000 ευρώ, στο οποίο όλοι  μπορούν  να υπαχθούν. Ο στόχος σαφής.  Η  μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά 41 δισ. ευρώ!

Οι επιλογές λίγες, αλλά αν προσεχθούν  σημαντικές. Οι κίνδυνοι περισσότεροι. Οι διαδικασίες ταχύτατες. Οι  υποχρεώσεις των δανειοληπτών πολλές. Οι μέρες για τους κακοπληρωτές άσχημες. Η ζωή των συνεργάσιμων δανειοληπτών καλύτερη…

Να δούμε, όμως, τις συγκεκριμένες ενέργειες. Είναι 11 βήματα, τα οποία με σαφή τρόπο μάς αναλύει η ειδική νομικός επί των δανείων των ακινήτων κα Ολυμπία  Νικολοπούλου.

 1. Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Κατ’ αρχάς, η τράπεζα ενημερώνει με επιστολή τον δανειολήπτη εντός 15 ημερολογιακών ημερών και του  αναφέρει την αιτία του χαρακτηρισμού του ως μη συνεργάσιμου.
 2. Η  ΝΟΜΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Κατόπιν η Τράπεζα, μας λέει η κα Νικολοπούλου, «αναφέρει στον μη συνεργάσιμο τις λεπτομέρειες με βάση τις οποίες  θα κινηθεί. Δηλαδή  τη διαδικασία ρευστοποίησης του ακινήτου.  Επιπροσθέτως, θα  τονίζει  την πιθανότητα  εκποίησης περιουσίας και των εγγυητών. Οι εγγυητές, τονίζει η κα Νικολοπούλου, εξακολουθούν να είναι υπόχρεοι για  όποιο υπόλοιπο υπάρχει δανείου ή οφειλής, μετά τον πλειστηριασμό της περιουσίας του δανειολήπτη.
 3. Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ. Αρχικά, η επικοινωνία είναι υποχρεωτική.   Η τράπεζα  επικοινωνεί  με τον δανειολήπτη, ακόμα   και σε καθυστέρηση  πληρωμής   μερικών   24ώρων!   Όμως η γραπτή επικοινωνία είναι υποχρεωτική  σε καθυστέρηση  πληρωμής άνω των   60  ημερών.
 4. Η ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ.   Στην  περίπτωση που  ο δανειολήπτης δεν ανταποκριθεί  εντός  ευλόγου  διαστήματος,  η τράπεζα αποστέλλει  και νέα   επιστολή εντός 30 ημερών. Η δεύτερη επιστολή  προειδοποιεί ότι   έρχονται νομικές  παρεμβάσεις.  Ουσιαστικά, τονίζει η κα Νικολοπούλου, «η  δεύτερη  επιστολή  τον προειδοποιεί  ότι δεν είναι συνεργάσιμος  και  ότι επίκειται  πλειστηριασμός».
 5. Η  ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΕΧΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ. Αν ο δανειολήπτης   ανταποκριθεί, η τράπεζα ζητά να της προσκομίσει τα οικονομικά του στοιχεία.  Αυτά πλέον καταγράφονται σε μία Τυποποιημένη Οικονομική Κατάσταση.
 6. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Αμέσως μετά, η τράπεζα αξιολογεί τα οικονομικά στοιχεία του δανειολήπτη και λαμβάνει υπόψη τα χρέη, τα έσοδά του, άλλες οφειλές του, την οικονομική του συμπεριφορά  και παίρνει απόφαση, με βάση το ελάχιστο επίπεδο των «ευλόγων δαπανών» διαβίωσης που του αναλογεί.

7.ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΛΟΓΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ.   Η τράπεζα, αμέσως μετά την καταγραφή όλων αυτών, ορίζει τι μπορεί να πληρώνει ο δανειολήπτης. «Επίσης, ο  δανειολήπτης μπορεί εδώ, κατά την κα Νικολοπούλου, να υποβάλλει αντιπρόταση.  Η τράπεζα υποχρεούται να  αξιολογήσει   την αντιπρόταση και, εντός δύο μηνών από την παραλαβή της, είτε να συναινέσει είτε να  την απορρίψει.

 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΩΝ.  Από εδώ και με τη συμφωνία  δανειολήπτη και Τράπεζας, αρχίζει η περιγραφή των ρυθμίσεων.  Ξεκινούν, τονίζει η κα Νικολοπούλου, από τις  βραχυπρόθεσμες . Αφορούν παρεμβάσεις   έως  δύο ετών  με  α)Κεφαλαιοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και αναπροσαρμογή του προγράμματος αποπληρωμής του οφειλόμενου υπολοίπου.
  β)Συμφωνία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών με προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα.
  γ) Μείωση της τοκοχρεωλυτικής δόσης αποπληρωμής.
  δ) Καταβολή μόνο τόκων   για δύο έτη.
  ε) Μείωση της δόσης αποπληρωμής κάτω των δύο ετών. Οι ανεξόφλητοι τόκοι κεφαλαιοποιούνται ή διευθετούνται.
  στ) Αναστολή πληρωμών για προκαθορισμένη περίοδο. Οι τόκοι κεφαλαιοποιούνται ή διευθετούνται.
 2. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ.  Εδώ οι παρεμβάσεις έχουν άλλο χαρακτήρα. Δείτε μερικές. α)Μείωση του επιτοκίου ή του επιτοκιακού περιθωρίου. β)Επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου. γ) Διαχωρισμός της οφειλής   σε τμήμα του δανείου,   το οποίο μπορεί να αποπληρωθεί και τμήμα που τακτοποιείται μεταγενέστερα, με ρευστοποίηση περιουσίας. δ) Οριστική διαγραφή μέρους της συνολικής απαίτησης της τράπεζας. ε) Αναδιοργάνωση της επιχείρησης,  με   αλλαγή διοίκησης, η πώληση περιουσιακών στοιχείων, ο περιορισμός του κόστους, ο εταιρικός μετασχηματισμός, η ανανέωση πιστωτικών ορίων ή και η παροχή νέων δανείων.
  στ) Μετατροπή μέρους της οφειλής σε μετοχικό κεφάλαιο.
 3. Η ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Στις επιλογές ανήκουν η οικειοθελής παραχώρηση του ακινήτου στην τράπεζα, η μεταβίβαση της κυριότητας στην τράπεζα και η διαμονή στο ακίνητο  με πληρωμή ενοικίου.   Ακόμη, η εθελοντική εκποίηση του ακινήτου από τον δανειολήπτη σε συνεργασία με την τράπεζα και η απόκτηση του ακινήτου από την τράπεζα για την οριστική διευθέτηση της οφειλής του.
 4. ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ. Έχουμε και οριστικές λύσεις, οι οποίες είναι: α)Εξωδικαστικός συμβιβασμός.  β)Ο δανειολήπτης  παραχωρεί οικειοθελώς την κυριότητα του ακινήτου στην Τράπεζα ή μεταβιβάζει την κυριότητα του ακινήτου  στην τράπεζα, υπογράφοντας σύμβαση ενοικίασης.  Ενοικιαστής στο σπίτι του!
  Ακόμη μπορεί να προβεί σε  σε πώληση του ακινήτου σε τρίτο με τη σύμφωνη γνώμη της τράπεζας για  διαγραφή της οφειλής. ε) Εξωδικαστική συμφωνία με εφάπαξ καταβολή σε μετρητά. στ) Απόκτηση από την Τράπεζα του ακινήτου  με πλειστηριασμό. ζ) Διαγραφή του συνόλου της οφειλής, εφόσον δεν υπάρχουν ρευστοποιήσιμα στοιχεία.
 5. ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣ. Τι γίνεται  σε αυτήν την περίπτωση;  Εδώ αναφέρει η κα Νικολοπούλου,  όλοι οι εμπλεκόμενοι πιστωτές θα πρέπει να είναι διατεθειμένοι να συνεργαστούν μεταξύ τους, με καθορισμό χρόνου  αναστολής, για πλήρη αξιολόγηση της κατάστασης. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής, οι εμπλεκόμενοι συμφωνούν να απέχουν από τη λήψη οποιονδήποτε μέτρων, τα οποία έχουν σκοπό τη μείωση της απαίτησης τους προς τον δανειολήπτη,  ο  οποίος   δεσμεύεται να μην προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις απαιτήσεις των εμπλεκόμενων πιστωτών . Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου αναστολής, ο δανειολήπτης πρέπει να ενημερώνει τους πιστωτές για την οικονομική του κατάσταση.

Κινηθείτε λοιπόν με βάση την  επιμέλεια της ενημέρωσης, τις οδηγίες των ειδικών και… ο θεός βοηθός.

Το παρόν κείμενο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο 10/09

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

PolicePress