Σύμφωνα με τα στοιχεία απασχόλησης του μεγαλύτερου ασφαλιστικού ταμείου της χώρας για το Νοέμβριο του 2015 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό μήνα, οι απασχολούμενοι στις κοινές επιχειρήσεις (δηλ. σε όλες πλην τις οικοδομο-τεχνικές) αυξήθηκαν κατά 5,6%, ενώ ο μέσος μισθός τους έπεσε κατά 2,9%.

Η αντίφαση αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός της συνεχιζόμενης μεγάλης αύξησης των συμβάσεων μερικής απασχόλησης, η οποία είναι μεγαλύτερη από την αύξηση των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των ασφαλισμένων αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση κατά 4,87%, ενώ με μερική απασχόληση αυξήθηκε κατά 10,19%.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΚΑ:

– Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 5,65%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 2,15% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 5,57%.
– Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 4,86%.
– Το ποσοστό των ασφαλισμένων γυναικών επί του συνόλου των ασφαλισμένων μειώθηκε από 45,83% σε 45,82%.
– Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,47%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 0,95%.
– To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 3,03%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 4,97% και στο σύνολο κατά 3,05%.
– Ο μέσος μισθός μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 4,48% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 4,07%.
– Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο μειώθηκε κατά 2,91%, ενώ ο μέσος μισθός μειώθηκε κατά 3,34%.