Navigation
1
Μαρ
location
Αθήνα
12oC
Λίγα σύννεφα
17 Ιούλ 2015

Ιασώ: 23 δωρεάν μετοχές για κάθε 100 παλιές

iaso Επιχειρήσεις

Η από 19 Ιουνίου 2015 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΙΑΣΩ Α.Ε., κατά το συνολικό ποσό των €5.405.868,60) με κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων και μη διανεμηθέντων κερδών της ΙΑΣΩ Α.Ε. για τις χρήσεις 2010 και 2011, ποσών €3.029.838,02 και €2.976.682,97 αντίστοιχα.

Από το ανωτέρω άθροισμα των αποθεματικών παρακρατήθηκε ποσό €600.652,10, που αντιστοιχεί στον φόρο ύψους 10% επί των μερισμάτων, ενώ από το ως άνω προκύπτον ποσό των €5.405.868,89, ποσό €0,29 από τα μη διανεμηθέντα κέρδη του οικονομικού έτους 2011 παρέμεινε στο αποθεματικό για την έκδοση ακέραιου αριθμού μετοχών.

Συνεπεία των ανωτέρω, η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 12.286.065 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της ΙΑΣΩ Α.Ε., ονομαστικής αξίας €0,44 η κάθε μία, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους δικαιούχους υφιστάμενους μετόχους της ΙΑΣΩ Α.Ε. σε αναλογία 0,231136351 νέες μετοχές για κάθε μία παλαιά μετοχή.

Πριν την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της ΙΑΣΩ Α.Ε. ανερχόταν σε €23.388.223,32 διαιρούμενο σε 53.155.053 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (0,44) εκάστης.

H παρούσα αύξηση πραγματοποιείται σε εκπλήρωση της σχετικής υποχρέωσης που απορρέει από τις διατάξεις του α.ν. 148/1967.

Με την ολοκλήρωση της αύξησης το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της ΙΑΣΩ Α.Ε. ανέρχεται στο συνολικό ποσό των €28.794.091,92 διαιρούμενο σε 65.441.118 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (€0,44) εκάστης.

Την 14.07.2015 καταχωρήθηκε στο μητρώο Γ.Ε.ΜΗ., με κωδικό αριθμό καταχώρισης 384805,η με αριθμό 74813/13.07.2015 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού, σύμφωνα με την από 19.6.2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΙΑΣΩ Α.Ε.

Με την από 15.07.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΙΑΣΩ Α.Ε. πιστοποιήθηκε η κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την κεφαλαιοποίηση των μη διανεμηθέντων κερδών των χρήσεων 2010 και 2011 που αποφασίσθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 19ης Ιουνίου 2015.

Οι νέες μετοχές από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό αυτού.

Οι μετοχές της ΙΑΣΩ Α.Ε. θα διαπραγματεύονται με το δικαίωμα λήψης των νέων δωρεάν μετοχών μέχρι και την 3η εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία έγκρισης εισαγωγής των νέων μετοχών από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η αποκοπή του δικαιώματος (ex date) και η προσαρμογή της τιμής των μετοχών θα γίνει την 4η εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία έγκρισης εισαγωγής των νέων μετοχών από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων των νέων μετοχών (record date) ορίζεται η 5η εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία έγκρισης της εισαγωγής αυτών.

Ημερομηνία εισαγωγής και έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίζεται η 3η εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων των νέων μετοχών (record date).

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

  • pict
  • pict

pict

pict