Navigation
18
Ιαν
location
Αθήνα
8oC
Νεφοσκεπής
11 Ιαν 2017

Η μικρή πικρή ιστορία του Ψηφιακού Οργανογράμματος στο Δημόσιο

Λουκά Γεωργιάδη Απόψεις | Λουκά Γεωργιάδη
O πρόσφατος νόμος 4440/2016 για την Κινητικότητα στη Δημόσια Διοίκηση, προβλέπει για πρώτη φορά να δημιουργηθεί στην Ελλάδα ένα «Ψηφιακό Οργανόγραμμα» όλων(;) των κρατικών υπηρεσιών.
Είναι η ιστορική στιγμή που η Ελλάδα θα αποκτούσε μια λεπτομερή, σαφή και αναλυτική εικόνα των υπηρεσιών του Κράτους, των εργαζομένων σε κάθε φορέα αλλά και των αρμοδιοτήτων του.
Αν δημιουργηθεί σωστά το Ψηφιακό Οργανόγραμμα μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά, όχι μόνον την Κινητικότητα αλλά και κάθε σχεδιασμό, αναδιοργάνωση ή μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα.
Κατά παράδοξο τρόπο, οι προβλέψεις του ν. 4440/2016 θέτουν προϋποθέσεις που αποκλείουν την άμεση αποτύπωση του Δημοσίου.
  • Στη διαβούλευση, που ολοκληρώθηκε στις 13 Ιουλίου 2016, επισημάνθηκαν οι σημαντικές ελλείψεις του ψηφιακού οργανογράμματος του Άρθρου 16. 
Ακολούθησαν τέσσερις μήνες αδράνειας ώσπου, στις 18 Νοεμβρίου 2016, το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, που αποκλείει κάθε μη κυβερνητική τροπολογία.
Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ προσπάθησε θεραπεύσει τις ατέλειες του οργανογράμματος. Παρουσίασε ολοκληρωμένη πρόταση στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής και την περιέλαβε ως τροπολογία σε επιστολή προς την Επιτροπή.
Η υπουργός Όλγα Γεροβασίλη δε δέχτηκε την τροπολογία. Ο βουλευτής Αθανάσιος Δαβάκης επανέφερε το θέμα στην ολομέλεια της Βουλής. Περιέγραψε μία προς μία τις συγκεκριμένες ατέλειες ή ελλείψεις του Οργανογράμματος και ζήτησε από την υπουργό να ενσωματώσει στον νόμο την πρόταση του ΕΕΛΛΑΚ που τις αποκαθιστούσε:
  • Πληρότητα, ιστορικό, αξιοπιστία, προσβασιμότητα και υποχρεωτικότητα.
Η υπουργός χαρακτήρισε τα ζητήματα τεχνικά και υποσχέθηκε ότι θα εξεταστούν, σε συνάρτηση και με άλλες ενδεχομένως προτάσεις, για να ενταχθούν σε μελλοντικές εκτελεστικές αποφάσεις.
Η αποτύπωση της δομής και της στελέχωσης του Δημοσίου είναι θέμα «καυτό» , άμεσο και επείγον, που θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες και χωρίς καμία απολύτως προϋπόθεση.
Όσο δεν γίνεται, παρατείνεται η θολότητα στο Δημόσιο.
Καλύπτονται διαρθρωτικές του ατέλειες και ευνοούνται «προνομιούχοι» φυγόπονοι εις βάρος των ευσυνείδητων υπαλλήλων αλλά και όλων ημών που τους πληρώνουμε. Είναι απορίας άξιο πώς δεν το αντιλαμβάνεται η υπουργός που αναγνώρισε στη Βουλή ότι «σήμερα στο δημόσιο υπάρχουν υπάλληλοι που κανείς δεν γνωρίζει πού βρίσκονται και τι κάνουν».
Πρόσφατα ανακαλύφθηκαν κάποιοι αστυνομικοί που είχαν –και έχουν ακόμη- ως αποστολή να προστατεύουν την από πολλά χρόνια μακαρίτισσα Υπουργό Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη.
Η Κυβέρνηση επιμένει να αποφεύγει την απλή αποτύπωση σ’ ένα ψηφιακό οργανόγραμμα ολόκληρου του Δημοσίου, όπως πρότεινε ο ΕΕΛΛΑΚ.
Η διαδικασία είναι απλή και σε ελάχιστο χρόνο κάθε βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου θα μπορεί να πληροφορείται πού ακριβώς βρίσκεται ο κάθε κρατικό υπάλληλος , τι κάνει και πως αμείβεται.
Ο ν. 4440 προβλέπει να αποτυπωθεί μεγάλο μέρος του Δημοσίου.
Συγκεκριμένα, εντάσσει στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα τους 1757 φορείς, που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ, του Σεπτεμβρίου 2016.
  • Μια σημαντική παράλειψη του νόμου είναι η συγκεκριμένη προθεσμία και οι αυστηρές κυρώσεις για όποιους φορείς μείνουν εκτός Οργανογράμματος, δηλαδή εκτός Ψηφιακής Αποτύπωσης, όπως είναι σήμερα.
Για την ενίσχυση της διαφάνειας στη Δημόσια Διοίκηση αναρτώνται από το 2010 υποχρεωτικά όλες οι διοικητικές πράξεις στο διαδίκτυο (http://diavgeia.gov.gr). Με την ανάρτηση όλων των διοικητικών πράξεων της δημόσιας διοίκησης και όχι μόνο των σχετιζόμενων με τα δημόσια έξοδα, το πρόγραμμα Διαύγεια αποτέλεσε μία πανευρωπαϊκά βέλτιστη πρακτική (ρηξικέλευθος και άμεσα εφαρμόσιμος ν. 3861 / 13.7.2010, πεντέμιση σελίδων, χωρίς εξουσιοδοτικές διατάξεις).
 
Το Άρθρο 8 του ίδιου νόμου με τίτλο «Ανάρτηση οργανογράμματος και στοιχείων υπηρετούντων» ορίζει:
  • «Κάθε υπηρεσία ή φορέας του Δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι ανεξάρτητες και ρυθμιστικές διοικητικές αρχές, καθώς και οι φορείς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού οφείλουν να αναρτούν στο δικτυακό τόπο τους το οργανόγραμμα και τη διάρθρωση των υπηρεσιών και μονάδων, την περιγραφή των αρμοδιοτήτων και των οργανικών θέσεων, καθώς και τα ονόματα, τις ιδιότητες και τα πρόσφορα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρετούντων σε αυτούς τους φορείς με οποιαδήποτε μορφή ή σχέση εργασίας και απασχόλησης». 
Σήμερα, έξι χρόνια και μισό μετά τον νόμο, ελάχιστοι φορείς τηρούν αυτή την υποχρέωση. Όσοι την τηρούν, δεν ακολουθούν κάποια τυποποίηση, ώστε τα στοιχεία τους να είναι εύκολα προσβάσιμα και ψηφιακά αξιοποιήσιμα.
 
Η τρανταχτή τρέχουσα εμπειρία προοιωνίζει ότι το οργανόγραμμα του Άρθρου 16 του ν. 4440 δεν θα εφαρμοστεί ικανοποιητικά ούτε σε μια πενταετία.
Ας δούμε όμως ποιοι θα περιλαμβάνονται στο «Ψηφιακό Οργανόγραμμα».
Η παράγραφος 1 του Άρθρου 4 του ν. 4440 ορίζει:
  • «Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φορέων ως υπηρεσιών υποδοχής στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας είναι η σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις προηγούμενη έκδοση Οργανισμών κατόπιν αξιολόγησης των δομών τους και η αντίστοιχη κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, καθώς και η καταχώριση των ως άνω στοιχείων εκ μέρους των φορέων στο ψηφιακό Οργανόγραμμα του άρθρου 16».

Κατά συνέπεια υποχρεώνονται να ενταχθούν μόνον όσοι ενδιαφέρονται να προσελκύσουν υπαλλήλους μέσω Κινητικότητας. Και θα παραμένουν εκτός όλοι οι «ευνοούμενοι του συστήματος» αργόμισθοι του Δημοσίου.

Θα ανακαλύπτονται πού και πού μερικοί, σαν τους αστυνομικούς που εξακολουθούσαν να φρουρούν τη Μελίνα, 22 χρόνια μετά το θάνατό της, και δε θα ανοίγει μύτη. Όπως δεν τιμωρήθηκαν ούτε οι αστυνομικοί ούτε οι προϊστάμενοί τους, για το περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ σε αργομισθίες που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως τόσα χρόνια από φόρους μας και από περικοπές πενιχρών συντάξεων.
Το συμπέρασμα είναι ότι η ΠΦΑ Κυβέρνηση ελάχιστα ενδιαφέρεται για την πλήρη ψηφιακή αποτύπωση του Δημοσίου. Η αντιπολίτευση δεν ασχολείται με τόσο «μικρά» κι ευτελή ζητήματα.
Το ψηφιακό οργανόγραμμα του Δημοσίου αποτελεί Λυδία λίθο που αποκαλύπτει ποιοι θέλουν πραγματικά να νοικοκυρευτεί το Δημόσιο και νοιάζονται αληθινά για τη μείωση των δαπανών του.
Έλληνες και ξένοι!
 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

PolicePress