Navigation
23
Φεβ
location
Αθήνα
17oC
Αίθριος - καθαρός
21 Μαΐ 2015

Η μικρή πικρή ιστορία της «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα» (ΕΑΣ)

Λουκά Γεωργιάδη Απόψεις | Λουκά Γεωργιάδη

Μια συζήτηση μ’ έναν εργαζόμενο των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων, έναν από τους ανθρώπους που συμμετείχαν στο όνειρο αλλά και στην βίαιη αφύπνιση της αμυντικής μας βιομηχανίας, ποτέ δεν είναι ευχάριστη. Είναι όμως διδακτική και χρήσιμη για να προβλέψουμε το μέλλον…

Το τελευταίο κεφάλαιο στην ιστορία των ΕΑΣ, γράφτηκε τον Δεκέμβριο του 2013, όταν εγκρίθηκε στο Euro Group, το σχέδιο αναδιάρθρωσής τους.

Το επιχειρησιακό σχέδιο ήταν 3τούς διάρκειας και στόχευε στην αντιμετώπιση αφενός μεν της ελλειμματικής λειτουργίας της εταιρίας και αφετέρου του κινδύνου υποχρεώσεως επιστροφής των κρατικών επιδοτήσεων που έχει λάβει η εταιρία την περίοδο 2004-2011 ύψους περίπου 1 δις. Ευρώ.

Οι στόχοι του σχεδίου ήταν συγκεκριμένοι:

  • Μείωση του σταθερού κόστους λειτουργίας μέσω μετεγκαταστάσεως γραμμών παραγωγής (ώστε να περιοριστούν τα πέντε διαφορετικά εργοστάσια της εταιρίας σε τρία),
  • Μείωση προσωπικού σε 500 εργαζόμενους (από 750)
  • Συγκεκριμένες δράσεις βελτίωσης της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας
  • Αύξηση των μηνιαίων εσόδων από υλοποίηση νέων συμβάσεων εσωτερικού αλλά και εξαγωγών

Η συμφωνία του Eurogroup επικαλέσθηκε τις προβλέψεις  του άρθρου 346 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), σε συνδυασμό με τον συμψηφισμό μικρού σχετικά μέρους των επιδοτήσεων με το προϊόν της εκκαθαρίσεως τμήματος της δραστηριότητας της εταιρίας (πολιτικός τομέας με αδιάφορο επιχειρηματικό και οικονομικό ενδιαφέρον) και δύο θυγατρικών (εκ των οποίων η μία σε παρατεταμένη παραγωγική αδράνεια και χωρίς δυνατότητα επαναλειτουργίας).

  • Η ίδια συμφωνία (Euro Group) προέβλεπε επίσης την δυνατότητα της εταιρίας να έχει εξαγωγικούς πελάτες και νόμιμη κρατική ενίσχυση με 35 εκατ. Ευρώ.
  • Στο τέλος του 2014, η εταιρία όφειλε να αποδείξει συμμόρφωση στις προβλέψεις του σχεδίου και επιπρόσθετα σύναψη νέων συμβάσεων και θετικό λειτουργικό αποτέλεσμα στο 4ο τρίμηνο του 2014.

Τι έγινε

Μέχρι τα τέλη του 2014, η εταιρία είχε συμμορφωθεί στο χρονοδιάγραμμα δράσεων του σχεδίου (είχε γίνει η διάσπαση, είχε ξεκινήσει η μετεγκατάσταση και είχε γίνει η μείωση προσωπικού) είχαν συναφθεί νέες συμβάσεις ύψους περίπου 200 εκατ. Ευρώ (από τις οποίες περίπου οι μισές εξαγωγές)  και καταγράφηκαν κερδοφόρα λειτουργικά αποτελέσματα στο 4ο τρίμηνο του 2014.

Με βάση το ανεκτέλεστο συμβατικό έργο, στις 31/12/2014 είχε προγραμματιστεί αύξηση της απασχόλησης με μη μόνιμο εργατοτεχνικό προσωπικό σε επιλεγμένες γραμμές παραγωγής ώστε να υπάρχει μεγιστοποίηση αξιοποίησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων, αύξηση εσόδων και μείωση του μέσου κόστους εργατοώρας.

Με βάση τα μηνιαία προγράμματα σε βάθος χρόνου τριετίας η εταιρία θα είχε διακόψει την ελλειμματική της λειτουργία από τις αρχές του 2016.

Επίσης θα έπρεπε να προχωρήσει η εκκαθάριση του πολιτικού τομέα και των δύο θυγατρικών (έχει συντελεστεί η διάσπαση) με πρωτοβουλία του Δημοσίου (Υπ. Οικονομικών) προκειμένου να εκδοθεί και η απόφαση της επιτροπής ανταγωνισμού.

Στις 25 Ιανουαρίου, όλα άλλαξαν

Όμως η νέα κυβέρνηση ανακοίνωσε την αντίθεσή της στο σχέδιο αναδιάρθρωσης, ανέστειλε την μετεγκατάσταση, διατηρεί την λειτουργία πέντε εργοστασίων,  δήλωσε την διαφωνία της για τις μειώσεις προσωπικού, αρνείται την αύξηση της απασχόλησης με μη μόνιμο προσωπικό (συνοδεία καταγγελιών για εργολάβους που θα κάνουν κακό κ.λ.π) και έδωσε εντολή για αναστολή της εκκαθαρίσεως του πολιτικού τομέα.

Αυτό σημαίνει με απλά λόγια ότι στα μέσα του 2016 θα έχουν ξοδευτεί πλήρως τα διαθέσιμα από τα 35 εκατ. Ευρώ που είχαν χορηγηθεί για την εξυπηρέτηση των στόχων του σχεδίου αναδιάρθρωσης  με αποτέλεσμα η εταιρία να περιέλθει σε συνθήκες αρνητικής ρευστότητας και αδυναμία εξυπηρέτησης των συμβατικών της υποχρεώσεων.

Είναι εξαιρετικά απίθανό να μπορεί το Δημόσιο  να χορηγήσει νέα επιδότηση με επίκληση του άρθρου 346 της ΣΛΕΕ διότι μεγάλο μέρος των συμβατικών υποχρεώσεων της εταιρίας αφορά εξαγωγές.

Το πιθανότερο είναι να κριθεί και η χορήγηση των 35 εκατ. ευρώ ως παράνομη ενώ η ουσιαστική ακύρωση του σχεδίου αναδιάρθρωσης πιθανότατα θα οδηγήσει την επιτροπή ανταγωνισμού σε αναθεώρηση της προφορικής συμφωνίας με τις Ελληνικές αρχές και σε έκδοση αποφάσεως για ανάκτηση σημαντικού μέρους των επιδοτήσεων της περιόδου 2004-2011 και σε απαγόρευση των εξαγωγών.

Το χειρότερο είναι ότι αυτά τα γνωρίζει η πολιτική ηγεσία και παραμένει πλήρως αδρανής. Όσο για τις δηλώσεις περί ενισχύσεως και ανάπτυξης της κρατικής αμυντικής βιομηχανίας, κρατείστε αυτό το κείμενο μέχρι τα μέσα του 2016…

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

PolicePress