Navigation
31
Ιούλ
location
Αθήνα
41oC
Αίθριος - καθαρός
6 Απρ 2021

Η Κομισιόν ενέκρινε τη στήριξη Energean

υδρογονάνθρακες Νέα

Ανάσα για την Energean και για τις εκατοντάδες οικογένειες που απασχολεί, η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «στήριξης ύψους 100 εκατ. ευρώ για την ελληνική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου, που πλήττεται από την πανδημία του κορονοϊού». Η στήριξη «θα λάβει τη μορφή 1) δημόσιας εγγύησης για εμπορικό δάνειο ύψους περίπου 90,5 εκατ. ευρώ που θα συνάψει η Energean και 2) δανείου μειωμένης εξασφάλισης ύψους 9,5 εκατ. ευρώ από το ελληνικό κράτος».

«Σημαντικές θα είναι οι διασφαλίσεις για το Ελληνικό Δημόσιο που περιλαμβάνει η ρύθμιση για την ενίσχυση του Πρίνου – η χρηματοδότηση εξασφαλίζει και την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του κοιτάσματος Έψιλον», με επόμενο στάδιο την ελληνική Βουλή για ψήφιση.

Με αφορμή τις εξελίξεις αυτές, μας ετέθη από πηγές της αγοράς ένας ευρύτερος προβληματισμός, τον οποίο, στο πλαίσιο της Ενεργειακής Δημοκρατίας, παραθέτουμε στη συνέχεια. Για να έχει συνολική εικόνα ο αναγνώστης, δημοσιεύουμε αρχικώς το κείμενο της ρύθμισης και μετά τα ερωτήματα-απορίες, που συνθέτουν αυτόν τον προβληματισμό.

Βασική φιλοσοφία

Η ρύθμιση «προβλέπει εκτός από σημαντικές διασφαλίσεις και συμμετοχή του Δημοσίου στη διοίκηση».

«Η βασική φιλοσοφία της ρύθμισης έγκειται στο ότι το σύνολο της ενίσχυσης θα έχει δανειακή μορφή, δηλαδή θα επιστραφεί εντόκως στο Ελληνικό Δημόσιο από την ελληνική θυγατρική της Energean. Δεν θα πρόκειται δηλαδή για ενίσχυση που θα δοθεί δωρεάν για τη διάσωση της μοναδικής παραγωγής υδρογονανθράκων στη χώρα.

Ειδικότερα, η λογική που διέπει τη ρύθμιση είναι η εξής:

1. Η εγχώρια θυγατρική της Energean θα λάβει εγγύηση από το Ελληνικό Δημόσιο για να δανειστεί. Θα καταβάλει δε στο Ελληνικό Δημόσιο τέλη για τη συγκεκριμένη εγγύηση – και φυσικά θα αποπληρώνει κανονικά το δάνειο και τους τόκους του στην τράπεζα που θα δώσει τη χρηματοδότηση.

2. Το Ελληνικό Δημόσιο θα ορίσει εκπρόσωπό του στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την απρόσκοπτη παρακολούθηση της αξιοποίησης της χρηματοδότησης. Πέραν, δηλαδή, της παρακολούθησης στην εκτέλεση της σύμβασης για τον Πρίνο που ισχύει σήμερα, το ελληνικό Δημόσιο, πιθανότατα μέσω της ΕΔΕΥ (Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων), θα εκπροσωπηθεί και στη διοίκηση της εταιρείας.

3. Η χρηματοδότηση θα επενδυθεί στη βελτίωση υποδομών και εγκαταστάσεων που ανήκουν στο ελληνικό Δημόσιο και τις οποίες διαχειρίζεται, στο πλαίσιο της σύμβασης παραχώρησης του Πρίνου, η Energean. Το ίδιο θα ισχύει για όποιες πρόσθετες υποδομές δημιουργηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος. Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η χρηματοδότηση θα λάβει τη μορφή δημόσιας εγγύησης για εμπορικό δάνειο ύψους 90,5 εκατ. ευρώ που θα συνάψει η Energean, καθώς και δανείου μειωμένης εξασφάλισης ύψους 9,5 εκατ. ευρώ από το ελληνικό κράτος. Η στήριξη θα χορηγηθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών της Energean σε επενδύσεις και κεφάλαια κίνησης κατά τους επόμενους 12 μήνες και θα έχει μέγιστη διάρκεια 8 ετών.

Η Κομισιόν έκρινε ότι η εγχώρια δραστηριότητα της Energean παράγει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της από την πώληση αργού πετρελαίου και έχει υποστεί σοβαρές ζημίες λόγω της κατάρρευσης των τιμών του πετρελαίου κατόπιν της έξαρσης του κορονοϊού, αντιμετωπίζοντας δυσκολίες πρόσβασης σε χρηματοδότηση από την αγορά. Κατά συνέπεια, τα μέτρα ενίσχυσης αποσκοπούν στην αντιμετώπιση αυτών των αναγκών ρευστότητας. Σύμφωνα με πηγές της εταιρείας, στο διάστημα 2019-2020, η δραστηριότητα του Πρίνου έχει καταγράψει ζημιές της τάξης των 120 εκατ. ευρώ. Παρά τη βελτίωση της τιμής του πετρελαίου, η αδυναμία πραγματοποίησης επενδύσεων, λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, έχει οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση της παραγωγής με αποτέλεσμα και η τρέχουσα χρονιά να αναμένεται ζημιογόνος κατά περίπου 40 εκατ. ευρώ.

Η χρηματοδότηση εξασφαλίζει την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του κοιτάσματος Έψιλον, την οποία η Energean θεωρεί ως μονόδρομο για τη διασφάλιση της λειτουργίας του Πρίνου, παράλληλα με την υλοποίηση της διοικητικής και οργανωτικής αναδιάρθρωσης που έχει προγραμματιστεί με στόχο τη μείωση στο κόστος λειτουργίας καθώς και την εκτέλεση μιας σειράς από νέα projects, όπως η Μονάδα Διακράτησης και Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα και η Υπόγεια Αποθήκη Φυσικού Αερίου. Στόχος είναι να καταστεί ο Πρίνος λιγότερο εξαρτώμενος από τις διακυμάνσεις στην τιμή του πετρελαίου αλλά και περισσότερο «πράσινος», σε συνέχεια και της πρόσφατης συμφωνίας με τη ΔΕΗ για την προμήθεια του συνόλου της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές».

Ερωτήματα

Το δάνειο της Energean και οι εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου έχουν δύο αναγνώσεις: α) την Energean και β) το Ελληνικό Δημόσιο.

Σχετικά με την Energean αναρωτιέται κανείς:

·     «Πώς ένας τέτοιος “κολοσσός”, που εξαγόρασε τα παραγωγικά πεδία της Μεσογείου από την Edisson και όντας από τις μεγαλύτερες παραγωγικές εταιρείες στην Ευρώπη, αδυνατεί να καλύψει ανάγκες 100 εκατ. ευρώ και πώς ζητάει εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου;

·     Πού πήγαν οι μεγάλες επενδύσεις από funds του εξωτερικού τα προηγούμενα χρόνια, όπως η ίδια η εταιρεία μας έλεγε, για την ανάπτυξη του κοιτάσματος Epsilon.

Για τη λογική του δανείου αναφέρονται τρεις λόγοι που στρέφονται σε υποδομές και λειτουργικότητα, αλλά δεν αναδεικνύεται η λέξη «αξιοποίηση». Μόνο κάπου στο τέλος αναφέρεται ότι η επένδυση θα εξασφαλίσει την αξιοποίηση του Epsilon αλλά και την εκτέλεση νέων έργων όπως της αποθήκευσης CO2».

Σχετικά με το Ελληνικό Δημόσιο προκύπτουν πολλά ερωτήματα:

·     «Μήπως το δάνειο είναι (…) η αγορά του Πρίνου για να προχωρήσει το Ελληνικό Δημόσιο στην αποθήκευση του CO2, αφού τα τελευταία χρόνια η αντιπαράθεση Ελληνικού Δημοσίου και Ενεργειακής είναι μεγάλη ως προς το ποιος έχει το δικαίωμα στα εξαντλημένα πεδία και ποιος μπορεί να τα “πουλήσει” για αποθήκες του CO2;

·     Πως προχωράει το Ελληνικό Δημόσιο ως εγγυητής για ένα δάνειο σε μια εταιρεία που δεν προχώρησε κανένα από τα έργα της ως προς την αναζήτηση πεδίων υδρογονανθράκων; Μήπως στη λογική του εγγυητή, θα έπρεπε να υπάρχουν και ρήτρες άμεσης αξιοποίησης του γνωστού πεδίου του Κατακόλου από την Ενεργειακή;

·     Θα μας ενημερώσει ποτέ η κυβέρνηση αν και πότε θα προχωρήσουν οι έρευνες στο μπλοκ των Ιωαννίνων, της Αιτωλοακαρνανίας ή και του Πατραϊκού, όπου εμπλέκεται και η Ενεργειακή;

·     Θα μάθουμε ποτέ γιατί αποχώρησε η Repsol από τις συνεργασίες σε μπλοκ με την Ενεργειακή;

·     Θα μάθουμε ποτέ, από την ημέρα της εμπλοκής της Ενεργειακής στον Πρίνο, ποια ήταν τα έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο;

·     Αν το Ελληνικό Δημόσιο ενδιαφέρεται να μην κλείσει ο Πρίνος, ως το μοναδικό παραγωγικό μας πεδίο, μήπως θα έπρεπε να δει και την υποστήριξη για την αξιοποίηση των ήδη δρομολογημένων περιοχών και να μη «φρενάρει» αυτές τις επενδύσεις;

·     Αν η πρόθεση του Ελληνικού Δημοσίου είναι η εξασφάλιση των θέσεων εργασίας, τότε μήπως να το ξαναδεί και τα χρήματα αυτά να πάνε στους δικαιούχους και να μην είναι πάντα όμηρος των απαιτήσεων και των εξελίξεων για τη βιωσιμότητα του Πρίνου;

·     Αν στο ΔΣ της Ενεργειακής προστεθεί μέλος από την ΕΔΕΥ, τότε μήπως υπάρχει ασυμβίβαστο, αφού η ΕΔΕΥ θα είναι και ελεγκτής και ελεγχόμενος;»

Πρωτοβουλία «Terra Carta»

Προσφάτως η Energean, η οποία ενισχύει το χαρτοφυλάκιό της χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, αυξάνοντας την παραγωγή φυσικού αερίου στο 80%, υπέγραψε την «Terra Carta», μια πρωτοβουλία του πρίγκιπα της Ουαλίας Καρόλου για βιώσιμη ανάπτυξη. H «Terra Carta» «αντλεί το όνομά της από την ιστορική Magna Carta, η οποία ενέπνευσε τους αγώνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες των λαών περίπου 800 χρόνια πριν. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να επανενώσει τους ανθρώπους με τον πλανήτη, αναγνωρίζοντας θεμελιώδη δικαιώματα και αξίες στη φύση και διασφαλίζοντας μια διαρκή θετική επίδραση, καθώς και μια χειροπιαστή κληρονομιά για τις επόμενες γενιές».

Η Energean ήταν «διεθνώς η πρώτη εταιρεία έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων που δεσμεύθηκε για την εκπομπή συνολικά μηδενικών ρύπων έως το 2050 και έχει υιοθετήσει στόχους βασισμένους σε επιστημονικές μεθόδους για τη μείωση των εκπομπών θερμοκηπίου».

του Φίλη Καϊτατζή

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο

 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ