Navigation
20
Οκτ
location
Αθήνα
22oC
Λίγα σύννεφα
12 Μαρ 2016

Η ΓΓΔΕ στοχεύει να μας ταράξει στους φορολογικούς ελέγχους

Πιτσιλής Οικονομία

Χιλιάδες φορολογικούς ελέγχους προτίθεται να υλοποιήσει το 2016 η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, όπως προκύπτει από την απολογιστική έκθεση για το 2015 και τον προγραμματισμό δράσεων και έργων για το 2016.

Ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, αναφέρει ότι το 2015, η Γ.Γ.Δ.Ε. κλήθηκε να αντιμετωπίσει πολλαπλές προκλήσεις, ωστόσο, χάρη στις προσπάθειες των στελεχών της, ανταποκρίθηκε ικανοποιητικά στην αποστολή της. «Το 2016 στοχεύουμε στη βελτίωση της απόδοσης του Οργανισμού, στην αναβάθμιση του επιπέδου λειτουργίας μας και στην εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης με τους πολίτες» προσθέτει ο κ. Πιτσιλής.

«Τα παραπάνω επιδιώκουμε να επιτευχθούν, μέσω της υλοποίησης των στόχων και των δράσεων που έχουν διατυπωθεί στο επικαιροποιημένο στρατηγικό σχέδιο 2016-2020 και εξειδικεύονται στο επιχειρησιακό σχέδιο της γενικής γραμματείας για το 2016. Έχω την πίστη, ότι σε συνεργασία με το προσωπικό και με την υποστήριξη των πολιτών, θα αντιμετωπίσουμε με επιτυχία τις προκλήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος και θα επιτύχουμε τη δημιουργία μίας πιο αξιόπιστης, δίκαιης και αποτελεσματικής φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης» συμπληρώνει ο γ.γ. Δημοσίων Εσόδων.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, ο σχεδιασμός ανά κατηγορία προβλέπει:

Ενίσχυση των δημοσίων εσόδων

 • Εισπράξεις προ επιστροφών φόρων από Δ.Ο.Υ., Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. 31,892 δισ. ευρώ
 • Εισπράξεις προ επιστροφών φόρων από τελωνεία 12 δισ. ευρώ
 • Βελτίωση της διαδικασίας συμψηφισμού οφειλών προς το Δημόσιο, με επιστροφές απαιτήσεων από τη φορολογική διοίκηση
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου μέσω εναλλακτικών καναλιών (EFT/POS, ATM, APS)
 • Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος παρακολούθησης και είσπραξης οφειλών (συγχρηματοδοτούμενο έργο)

Ενίσχυση της εκούσιας συμμόρφωσης

 • Συμμόρφωση των φορολογουμένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές, σε ποσοστό τουλάχιστον 40%, κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου και είσπραξη τουλάχιστον 25% των εν λόγω οφειλών, μετά από δράσεις της Δ.Φ.Σ.
 • Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ των ενεργών υπόχρεων σε ποσοστό τουλάχιστον 95%
 • Αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων υπενθύμισης σε μικροοφειλέτες παλιότερων ετών
 • Ανάπτυξη αυτοματοποιημένων διαδικασιών ενημέρωσης των νέων οφειλετών σε μηνιαία βάση
 • Πρόταση μοντέλου επιβράβευσης των συνεπών φορολογουμένων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους
 • Καθιέρωση πανελλήνιας ημέρας φορολογικής συνείδησης

Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

 • Διενέργεια 22.000 ελέγχων από Δ.Ο.Υ., ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ
 • Διενέργεια 28.000 προληπτικών ελέγχων από Δ.Ο.Υ. και Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.
 • Διενέργεια 200 ερευνών για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της απάτης Φ.Π.Α. και του λαθρεμπορίου
 • Διαπίστωση διαφορών προς καταλογισμό τουλάχιστον στο 30% των υποθέσεων έρευνας φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου που ερευνούν οι Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.
 • Προτεραιοποίηση βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου, εκκρεμών υποθέσεων ελέγχου Ελεγκτικών Υπηρεσιών και έκδοση σχετικών οδηγιών προς αυτές, προς επίτευξη των στόχων τους
 • Σταδιακή ανάπτυξη και υλοποίηση e-περιουσιολογίου (συγχρηματοδοτούμενο έργο)
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος, με σκοπό τον εντοπισμό όσων επιτηδευματιών πληρώνονται με πλαστικό χρήμα, χωρίς έκδοση παραστατικού λιανικής πώλησης
 • Υλοποίηση πλάνου προώθησης ηλεκτρονικών πληρωμών
 • Επέκταση του υφιστάμενου Συστήματος Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (Σ.Μ.Τ.Λ. & Λ.Π.) σε: α) δανειακές συναλλαγές β) χρηματιστηριακά προϊόντα
 • Δημιουργία ολοκληρωμένου προφίλ φορολογούμενου στο Elenxis με στοιχεία μεταβολών, ληξιπρόθεσμα, εισπράξεις, δηλώσεις, δελτία πληροφοριών, ταυτοποιημένα στοιχεία τρίτων και λοιπά στοιχεία που διαθέτουν τα υποσυστήματα της Γ.Γ.Δ.Ε.
 • Διασύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα της «Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε.» για τη λήψη πληροφοριών ιδιοκτησίας σε υποθέσεις ελέγχου και είσπραξης.

Ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας

 • Διατήρηση του ποσοστού των ελέγχων στις εξαγωγές (5%) και εισαγωγές (15%) σε σχέση με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο
 • Τυποποίηση των διαδικασιών: Επιβολής δικαιωμάτων άδειας στη δασμολογητέα αξία εμπορευμάτων, διαμόρφωσης της δασμολογητέας αξίας εμπορευμάτων και υποβολής και αξιοποίησης στοιχείων της δασμολογητέας αξίας εμπορευμάτων
 • Σταδιακή εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την υλοποίηση της Ενιαίας Θυρίδας (Δράση που προβλέπεται στο Ν. 4336/2015)
 • Σταδιακή εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τη διευκόλυνση του εμπορίου (Δράση που προβλέπεται στο Ν. 4336/2015)

Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου

 • Διενέργεια 35.000 τελωνειακών ελέγχων δίωξης με παραβατικότητα άνω του 6%
 • Διενέργεια 5.000 ελέγχων δίωξης από τις Κ.Ο.Ε. με παραβατικότητα άνω του 6%
 • Διενέργεια 180 ελέγχων από τα αντιλαθρεμπορικά σκάφη της Τελωνειακής Υπηρεσίας με παραβατικότητα τουλάχιστον 20%
 • Ολοκλήρωση και ενεργοποίηση των μηνυμάτων φόρτωσης και αναχώρησης του τελικού μέσου μεταφοράς από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. για όλα τα τελωνεία εξαγωγής και εξόδου σε λιμένες και αερολιμένες
 • Σταδιακή προμήθεια των τελωνειακών υπηρεσιών, με μέσα δίωξης (x-ray για εμπορευματοκιβώτια και δέματα, γεφυροπλάστιγγες, σκύλους ανιχνευτές, κάμερες καταγραφής κ.α. – συγχρηματοδοτούμενο έργο)
 • Εγκατάσταση συστήματος εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες καυσίμων στα αεροδρόμια
 • Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος εισροών-εκροών σε πλωτά μέσα μεταφοράς πετρελαιοειδών
 • Εκπόνηση ολοκληρωμένης στρατηγικής για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου πετρελαιοειδών και καπνικών προϊόντων
 • Ενεργός συμμετοχή στο συντονισμό μεταξύ των διαφόρων κρατικών υπηρεσιών, που εμπλέκονται στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., τόσο σε επίπεδο επιχειρησιακού σχεδιασμού όσο και σε επίπεδο επιχειρησιακών δράσεων

Προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς

 • Υποστήριξη τελωνειακών αρχών με την έκδοση τουλάχιστον 16.000 Δελτίων Χημικής Ανάλυσης
 • Υλοποίηση προγραμμάτων εργαστηριακού ελέγχου 19.000 προϊόντων και υλικών, (εκτός αυτών που εμπίπτουν στο νόμο περί ναρκωτικών ουσιών και των νερών του προγράμματος Ε.Σ.Π.Α.)
 • Διενέργεια 550 τουλάχιστον επιθεωρήσεων σε χώρους παρασκευής, χρήσης και διακίνησης χημικών ουσιών και προϊόντων
 • Εκπόνηση μελέτης σχετικά με αλλεργιογόνα και βαρέα μέταλλα σε ψευδοκοσμήματα
 • Έλεγχος-αξιολόγηση μετουσιωτικών υλών αιθυλικής αλκοόλης
 • Εκπόνηση μελέτης σχετικά με τους φθαλικούς εστέρες σε παιχνίδια

Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του Οργανισμού

 • Δημιουργία Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας για τη Γ.Γ.Δ.Ε.
 • Εκπαίδευση του 20% του ανθρώπινου δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε.
 • Κατάρτιση σχεδίου στελέχωσης της Γ.Γ.Δ.Ε. για το 2017
 • Αξιολόγηση των ελεγκτών και αναθεώρηση της πιστοποίησης τους ανάλογα με την απόδοσή τους
 • Απορρόφηση των διαθέσιμων κονδυλίων για την υλοποίηση της συμμετοχής των στελεχών της Γ.Γ.Δ.Ε. στα κοινοτικά προγράμματα Fiscalis και Customs σε ποσοστό τουλάχιστον 70%
 • Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των θέσεων ευθύνης
 • Σχεδιασμός συστήματος διαχείρισης γνώσης (Knowledge Management)
 • Επέκταση χρήσης του Livelink για την ηλεκτρονικοποίηση της επικοινωνίας των κεντρικών με τις περιφερειακές υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε.
 • Αναμόρφωση του Π.Δ. 111/2014 για αλλαγή της οργανωτικής δομής της Γ.Γ.Δ.Ε.
 • Αναμόρφωση του διαδικτυακού τόπου της Γ.Γ.Δ.Ε.
 • Επικαιροποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς και του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας
 • Μετάβαση της Γ.Γ.Δ.Ε. σε μία ανεξάρτητη και αυτόνομη Αρχή με οικονομική αυτοτέλεια
 • Υλοποίηση έργου “change requests” για την αναβάθμιση και προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων φορολογίας, τελωνείων και ελέγχου σε νομοθετικές αλλαγές (μεταρρύθμιση Κ.Φ.Ε., αλλαγές αντικειμενικών αξιών, κ.ά.)

Επικέντρωση στην εξυπηρέτηση του πολίτη

 • Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων
 • Δημιουργία εφαρμογής ηλεκτρονικών βιβλίων καταχώρησης μεταγραφής δηλώσεων φόρου δωρεάς, γονικής παροχής, κληρονομιάς και μεταβίβασης ακινήτων
 • Επέκταση της λειτουργικότητας του TAXISNET για: α) Έκτακτη Δήλωση Φ.Π.Α. (εμπρόθεσμη και εκπρόθεσμη) και β) Δήλωση Αποθεμάτων Μετάταξης
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την υποβολή δήλωσης μεταβολών ακινήτων (Ε9) από τους συμβολαιογράφους
 • Επίλυση αιτημάτων πολιτών σε ποσοστό 90% των υποβληθέντων κατά την πρώτη επικοινωνία
 • Έρευνα ικανοποίησης πολιτών που συναλλάσσονται με τις υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ