Navigation
15
Οκτ
location
Αθήνα
20oC
Καταιγίδες
31 Αυγ 2015

FG Europe: Αύξηση πωλήσεων 2,81%

FG Europe Επιχειρήσεις

Το α΄ εξάμηνο του 2015 οι συνολικές πωλήσεις της FG Europe σημείωσαν αύξηση κατά 2,81%, ανερχόμενες συνολικά σε 43,18 εκατ. ευρώ έναντι πωλήσεων 42,00 εκατ. ευρώ αυτών του α΄ εξαμήνου του 2014, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 6,85% ανερχόμενες συνολικά σε 30,25 εκατ., έναντι 28,32 εκατ. των εξαγωγών του α΄ εξαμήνου του 2014.

Η σχέση πωλήσεων εξωτερικού / εσωτερικού το α΄ εξάμηνο του 2015, διαμορφώθηκε σε 70:30 έναντι 67:33 της αντίστοιχης σχέσης του α΄ εξαμήνου του 2014.

Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 0,33 εκατ. έναντι κερδών 0,96 εκατ. αυτών του αντίστοιχου εξαμήνου του 2014, επηρεασμένα από την επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της Εταιρείας με ποσό 1,94 εκατ., λόγω της διενέργειας αυξημένων προβλέψεων απομείωσης των απαιτήσεων της Εταιρείας την 30/6/2015 (η αντίστοιχη απομείωση των απαιτήσεων της Εταιρείας την 30/6/2014 ανήρχετο σε 0,15 εκατ.).

Σε ενοποιημένο επίπεδο τα προ φόρων αποτελέσματα διαμορφώθηκαν το α΄ εξάμηνο σε κέρδη ποσού 0,69 εκατ., έναντι ζημίας 0,96 εκατ. της 30/6/2014, και τα καθαρά μετά από φόρους αποτελέσματα σε ζημία ποσού 0,07 εκατ., έναντι ζημίας ποσού 1,13 εκατ. αντίστοιχα.

Σημαντικά αυξημένα κατά 77,50% εμφανίζονται τα έσοδα του Ομίλου στον τομέα της ενέργειας λόγω των ευνοϊκών ανεμολογικών συνθηκών το α΄ εξάμηνο του 2015, αλλά και της μείωσης των εσόδων την προηγούμενη χρονιά κατά το ποσό των 1,14 εκατ. λόγω της έκδοσης ισόποσου Πιστωτικού Σημειώματος προς το ΛΑΓΗΕ βάσει του ν. 4254/7-4-2014.

Αναλυτικά τα μεγέθη της μητρικής

Οι πωλήσεις κλιματιστικών το α΄ εξάμηνο ανήλθαν σε ¤ 41,36 εκατ. έναντι αντίστοιχων πωλήσεων του 2014  39,60 εκατ., αυξημένες κατά 4,44%. Οι πωλήσεις στην εσωτερική αγορά διατηρήθηκαν στα ίδια σχεδόν επίπεδα ανερχόμενες σε 11,12 εκατ., έναντι πωλήσεων ¤ 11,28 εκατ. αυτών του α΄ εξαμήνου του 2014.

Οι πωλήσεις των λευκών συσκευών ESKIMO σημείωσαν σημαντική αύξηση κατά 32,41%, ανερχόμενες σε  1,43 εκατ. έναντι 1,08 εκατ. αυτών του α΄ εξαμήνου του 2014.

Η αύξηση των συνολικών πωλήσεων σε συνδυασμό με την αύξηση του συντελεστή μικτού κέρδους (από 23,65% διαμορφώθηκε σε 24,77%, αύξηση 1,12 μονάδες) είχαν ως αποτέλεσμα την κατά 7,68% αύξηση των μικτών κερδών, τα οποία από  9,93 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2014 ανήλθαν σε ¤10,69 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2015.

Τα γενικά έξοδα (διοίκησης – διάθεσης – λοιπά) εμφανίζονται αυξημένα κατά 13,68% ανερχόμενα σε 8,44 εκατ. έναντι 7,43 εκατ. αυτών του α΄ εξαμήνου του 2014, λόγω κυρίως της επιβάρυνσης των εξόδων διάθεσης με ποσό ¤ 1,94 εκατ., που αφορά την αυξημένη πρόβλεψη απαιτήσεων που διενήργησε η Εταιρεία την 30/6/2015, για την πλήρη εξυγίανση του χαρτοφυλακίου των απαιτήσεών των πελατών της.

Με βάση τα προαναφερθέντα, οι λοιπές δαπάνες του α΄ εξαμήνου, παρά την αύξηση των πωλήσεων, είναι μειωμένες κατά 12,52%.

Παρά την αύξηση των συνολικών πωλήσεων και των μικτών κερδών της Εταιρείας, η προαναφερθείσα αύξηση των γενικών εξόδων, επηρέασε το λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) το οποίο διαμορφώθηκε σε 3,02 εκατ. έναντι 2,86 εκατ. αυτού του α΄ εξαμήνου του 2014, σημειώνοντας αύξηση κατά 5,46%.

Το χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα της περιόδου (έξοδο ποσού 2,02 εκατ. έναντι εξόδου ποσού ¤ 1,61 εκατ. αυτού του α΄ εξαμήνου του 2014), εμφανίζεται αυξημένο κατά 25,79%, λόγω κυρίως : 1) της αύξησης των χρεωστικών τόκων (από 1,85 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2014 σε 2,05 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015) και 2) της ζημίας από την υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων κατά το ποσό των ¤ 0,47 εκατ.

Η προαναφερθείσα αύξηση των εξόδων (χρηματοοικονομικών και λοιπών) παρά την αύξηση των μικτών κερδών λόγω της αύξησης των πωλήσεων, είχαν ως αποτέλεσμα τα καθαρά μετά από φόρους κέρδη της Εταιρείας να διαμορφωθούν σε 0,03 εκατ. έναντι  0,68 εκατ. αυτών της 30/6/2014.

Οι Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις εμφανίζονται αυξημένες κατά 47,15%, ανερχόμενες στα 36,98 εκατ. έναντι  25,13 εκατ. αυτών της 31/12/2014 και 37,56 εκατ. αυτών της 30/6/2014. Η σύγκριση των απαιτήσεων της 30/6/2015 με τις αντίστοιχες της 30/6/2014 γίνεται για να φανεί ότι, λόγω της εποχικότητας των πωλήσεων της Εταιρείας, την ενδιάμεση περίοδο αναφοράς, τα υπόλοιπα των πελατών εμφανίζονται σαφώς αυξημένα. Τους επόμενους μήνες, με την ρευστοποίηση των εν λόγω απαιτήσεων, τα υπόλοιπα των πελατών αναμένεται να μειωθούν σημαντικά, επανερχόμενα σε κανονικά επίπεδα.

Τα αποθέματα της Εταιρείας εμφανίζονται αυξημένα κατά 11,05%, ανερχόμενα σε 48,23 έναντι 43,43 εκατ. αυτών της 31/12/2014. Λόγω της εποχικότητας των πωλήσεων και της αναμενόμενης με βάσει και τα μέχρι σήμερα δεδομένα αύξησης των πωλήσεων το επόμενο διάστημα με δεδομένο πάντα ότι οι παραγγελίες των κλιματιστικών που αποτελούν και το βασικό όγκο των αποθεμάτων, γίνονται στο τέλος του προηγούμενου έτους, το ύψος των αποθεμάτων θα ομαλοποιηθεί.

Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας ανήλθαν σε 94,92 εκατ. έναντι υποχρεώσεων 78,34 εκατ. την 31/12/2014, λόγω κυρίως αύξησης των υποχρεώσεων προς τον βασικό προμηθευτή της Εταιρείας, τη Fujitsu General Ltd εξΆ αιτίας της αύξησης του παρεχόμενου απΆ αυτόν χρόνου πίστωσης, τονίζεται στην ανακοίνωση.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ