Navigation
21
Ιούν
location
Αθήνα
31oC
Λίγα σύννεφα
14 Μαΐ 2015

Eurobank: Μειωμένες οι ζημιές τριμήνου, στα 94 εκ. ευρώ

eurobank Τράπεζες

Θετικά αποτελέσματα είχε η  Eurobank το πρώτο τρίμηνο, με αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 7,2% έναντι του Δ΄ τριμήνου και 11,0% έναντι του Α΄ τριμήνου 2014, στα 216 εκ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της μείωσης των δαπανών και της βελτίωσης των λοιπών εσόδων.

Πιο αναλυτικά:

– Tα καθαρά έσοδα από τόκους υποχώρησαν σε €373εκ. το Α΄ τρίμηνο 2015, από €394εκ. το Δ΄ τρίμηνο 2014, απόρροια κυρίως του αυξημένου κόστους άντλησης ρευστότητας από το Ευρωσύστημα. Αντιθέτως, σε ετήσια βάση, τα καθαρά έσοδα από τόκους ήταν αυξημένα κατά 1,5%. Στα θετικά συγκαταλέγεται η συνεχιζόμενη μείωση του κόστους καταθέσεων στην Ελλάδα κατά 28 μονάδες βάσης έναντι του Δ΄ τριμήνου και 82 μονάδες βάσης έναντι του Α΄ τριμήνου 2014.

– Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες διαμορφώθηκαν συνολικά σε €77εκ. από €79εκ. το προηγούμενο τρίμηνο, κυρίως λόγω χαμηλότερων εσόδων από τις χορηγήσεις, ενώ αντιθέτως οι προμήθειες από τα αμοιβαία κεφάλαια και τη διαχείριση περιουσίας αυξήθηκαν κατά 26,0% σε €12εκ. Σε ετήσια βάση, τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 18,6%.

– Παρά την πτώση των οργανικών εσόδων κατά 5,0% το Α΄ τρίμηνο 2015, τα συνολικά έσοδα παρέμειναν στα επίπεδα του Δ΄ τριμήνου 2014 και διαμορφώθηκαν σε €463εκ., καθώς τα έσοδα από χρηματοοικονομικές και λοιπές πράξεις διαμορφώθηκαν σε €13,9εκ., έναντι ζημιών €9,4εκ. το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

– Ο εξορθολογισμός του λειτουργικού κόστους συνεχίστηκε και κατά το Α΄ τρίμηνο 2015. Ειδικότερα, τα συνολικά έξοδα μειώθηκαν κατά 5,6% έναντι του Δ΄ τριμήνου και κατά 7,1% έναντι του Α΄ τριμήνου 2014 σε €248εκ. Σε ετήσια βάση, τα έξοδα ήταν χαμηλότερα κατά 6,8% στην Ελλάδα και 8,0% στο εξωτερικό. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, ο δείκτης κόστους προς έσοδα βελτιώθηκε από 56,6% το Δ΄ τρίμηνο 2014 σε 53,4%, που είναι το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 5 τριμήνων.

Οι προβλέψεις για επισφάλειες διαμορφώθηκαν σε €303 εκ. το Α΄ τρίμηνο, με τις συσσωρευμένες προβλέψεις να καλύπτουν το 55,6% των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών. Τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών αυξήθηκαν σε €391εκ., από €239εκ. το προηγούμενο τρίμηνο, κυρίως λόγω των δανείων προς ιδιώτες, με σημαντική όμως βελτίωση να καταγράφεται το Μάρτιο, ενώ τα συνολικά δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκαν σε 34,0% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων.

Οι χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά €1,0δισ. σε €52,9 δισ., ενώ σε συγκρίσιμη βάση (προ προβλέψεων, διαγραφών και επίδρασης συναλλάγματος) αυξήθηκαν κατά €40εκ. έναντι του Δεκεμβρίου 2014. Τα δάνεια προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά διαμορφώθηκαν σε €27,3δισ. και €25,5δισ. αντίστοιχα στο τέλος του Α΄τριμήνου 2015.

Οι καταθέσεις πελατών μειώθηκαν κατά €5,9δισ. το Α΄ τρίμηνο και διαμορφώθηκαν σε €34,9δισ. στο τέλος Μαρτίου 2015, απόρροια των εκροών που καταγράφηκαν στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα κυρίως τους πρώτους δύο μήνες του τρέχοντος έτους. Ως αποτέλεσμα της μείωσης των καταθέσεων και της διακοπής χρηματοδότησης από τη διατραπεζική αγορά, η εξάρτηση από το ευρωσύστημα αυξήθηκε σε €29,1δισ., από €12,5δισ. το Δεκέμβριο, ενώ ο λόγος δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 122,7%.

Τα κεφάλαια κοινών μετοχών της κατηγορίας Ι (Phased-in CET1 – Basel III) διαμορφώθηκαν σε €5,6δισ. και αποτελούν το 14,2% του σταθμισμένου ενεργητικού στο τέλος του Α΄ τριμήνου 2015.

Το καθαρό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε -€94εκ. το Α΄ τρίμηνο 2015, από -€524εκ. το Δ΄ τρίμηνο 2014.

Ιδιαίτερα θετικά ήταν τα αποτελέσματα από τις δραστηριότητες στο εξωτερικό, καθώς ήταν κερδοφόρες για πρώτη φορά μετά το A΄τρίμηνο 2013, με τα καθαρά κέρδη να ανέρχονται σε €15εκ., έναντι ζημιών €47εκ. το Δ΄ τρίμηνο 2014. Η εξέλιξη αυτή είναι συμβατή με το στόχο επιστροφής στην κερδοφορία το 2015 και οφείλεται στη μείωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου (δεδομένων των υψηλών προβλέψεων που ελήφθησαν το 2014 και οι οποίες ενίσχυσαν την κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση στο 65%), τη μείωση του κόστους καταθέσεων καθώς και τη μείωση των λειτουργικών δαπανών.

Ο πρόεδρος του ΔΣ της τράπεζας, Νίκος Καραμούζης, τόνισε: «Το α’ τρίμηνο του 2015 υπήρξε μια δύσκολη περίοδος για τις ελληνικές τράπεζες. Το μακροοικονομικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον επιβαρύνθηκε από τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα, τη στενότητα ρευστότητας και την, εξ αυτών, επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών.

Η διαφαινόμενη θετική προοπτική συμφωνίας της Ελλάδος με τους ευρωπαίους εταίρους μας θα διαμορφώσει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ομαλοποίησης των συνθηκών στην οικονομία και τις αγορές και θα διευκολύνει, με την υιοθέτηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων, την ταχεία επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και της αναπτυξιακής διαδικασίας. Η επιστροφή στην ομαλότητα και την ανάπτυξη αποτελούν τη μόνη αξιόπιστη απάντηση για τη μείωση της ανεργίας, την αντιμετώπιση του Δημόσιου Χρέους, τον περιορισμό των κοινωνικών ανισοτήτων και τη διαμόρφωση θετικών προοπτικών, προσδοκιών και ευκαιριών για όλους.

Η επιβεβαίωση της ευρωπαϊκής μας προοπτικής στο πλαίσιο μιας αξιόπιστης συμφωνίας με τους εταίρους μας, που θα συνθέτει τις οικονομικές αναγκαιότητες και τις κοινωνικές προτεραιότητες, θα επιτρέψει τη σταδιακή αλλά ταχύτατη εξομάλυνση των συνθηκών για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και θα απελευθερώσει τις δυνατότητές του να στηρίξει την πραγματική οικονομία, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Η Eurobank με τους εργαζομένους της στην πρώτη γραμμή, είναι καθόλα έτοιμη να διαδραματίσει το δημιουργικό και πρωταγωνιστικό ρόλο που της αναλογεί με διαφάνεια, αποτελεσματικότητα, ποιότητα υπηρεσιών και αξιοπιστία, επιδεικνύοντας κατανόηση, ευελιξία και ουσιαστική στήριξη στους πελάτες της και κυρίως εκείνους που πραγματικά αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Ιδιαίτερα σ’ αυτή τη δύσκολη συγκυρία, με καθημερινή προσπάθεια, με σύγχρονη εταιρική διακυβέρνηση και κοινωνική ευθύνη, με σεβασμό προς την κοινωνία, το προσωπικό μας, τους πελάτες και τους μετόχους μας, επιδίωξή μας είναι να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη τους απέναντι στην Τράπεζα μας και να συμβάλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στην ανόρθωση της οικονομίας μας.»

Ο CEO της τράπεζας, Φωκίων Καραβίας, υπογράμμισε: «Μέσα σε ένα ρευστό και μεταβλητό περιβάλλον, εστιάσαμε τις προσπάθειές μας στην αντιμετώπιση της συγκυρίας και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών της στους μεσοπρόθεσμους στόχους της Eurobank και των πελατών της. Τα αποτελέσματα απέδειξαν την καταλληλότητα του επιχειρηματικού μας σχεδιασμού και την ανθεκτικότητα της Τράπεζας και σε δύσκολες συνθήκες.

Η αύξηση των προ προβλέψεων κερδών τόσο σε τριμηνιαία όσο και σε ετήσια βάση είναι ιδιαίτερα σημαντική λόγω των συνθηκών μέσα στις οποίες συντελέστηκε. Εξίσου σημαντική είναι η επιστροφή των διεθνών δραστηριοτήτων του ομίλου Eurobank στην κερδοφορία, για πρώτη φορά μετά το 1ο τρίμηνο του 2013, τάση που αναμένουμε ότι θα συνεχιστεί.

Στο τελικό αποτέλεσμα συνέβαλε η συνεπής συνέχιση της προσπάθειας μείωσης του λειτουργικού κόστους (κατά 7,1% σε ετήσια βάση), που απέδωσε τη βελτίωση του δείκτη κόστους-εσόδων σε εξαιρετικά επίπεδα, παρά τις αντικειμενικές πιέσεις στην πλευρά των εσόδων, λόγω της αυξημένης εξάρτησης από την παροχή ρευστότητας από το ευρωσύστημα.

Οι αρνητικές επιδόσεις σε έναν αριθμό επιμέρους δεικτών, όπως η επιδείνωση του λόγου δανείων προς καταθέσεις και η αύξηση των δανείων με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών συνδέονται αποκλειστικά με το εξωτερικό περιβάλλον που επικράτησε καθ’ όλο το πρώτο τρίμηνο του 2015, τάση που υποχώρησε κατά το Μάρτιο σε σχέση με την αρχή του τριμήνου.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι οι αρνητικές αυτές εξελίξεις δύνανται να αντιστραφούν μέσα σε σχετικά βραχύ χρονικό ορίζοντα, υπό την προϋπόθεση της εξομάλυνσης των συνθηκών, μέσω μιας συμφωνίας με τους διεθνείς εταίρους που θα κατοχυρώνει ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο σταθερότητας για την ελληνική οικονομία

Με δεδομένες τις προκλήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος, η Τράπεζα και οι εργαζόμενοι σε αυτή κατέβαλαν κάθε προσπάθεια να σταθούν δίπλα στους πελάτες μας, συνεχίζοντας απρόσκοπτα τις εκταμιεύσεις νέων δανείων, ιδιαίτερα προς τις επιχειρήσεις, και τις ρυθμίσεις σε υπάρχοντα δάνεια με στόχο την παροχή ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.»

 

 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ


  • pict
  • pict

pict

pict