Navigation
30
Οκτ
location
Αθήνα
21oC
Αρκετά σύννεφα
17 Σεπ 2015

Έτσι θα υπολογίζονται οι συντάξεις στα Ταμεία

Συντάξεις Χρήμα & Πολίτης

Μεικτό σύστηµα εφαρµόζεται αναδροµικά από την 1η Ιανουαρίου για τον υπολογισµό των συντάξεων, µε τις αλλαγές να αγγίζουν το σύνολο των εργαζοµένων.

Σε όλα τα Ταµεία και στο Δηµόσιο τα χρόνια ασφάλισης που έχουν διανυθεί µετά την 1η Ιανουαρίου 2011 υπολογίζονται µε ενιαίο τρόπο.

Το τελικό ποσό για τα χρόνια αυτά προκύπτει από το άθροισµα της βασικής και της αναλογικής σύνταξης.

Διαφορετικές ταχύτητες ισχύουν για τα χρόνια που έχουν διανυθεί µέχρι το τέλος του 2010.

Ο κάθε φορέας έχει το δικό του «µοντέλο» και ανάλογα υπολογίζεται και η σύνταξη.

Στο τέλος αθροίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στα χρόνια µέχρι και το 2010 µε αυτό που αναλογεί στα έτη ασφάλισης από το 2011 και µετά.

Η εφημερίδα “Έθνος” παρουσιάζει έναν αναλυτικό οδηγό για τον υπολογισμό των συντάξεων στο ΙΚΑ, στον ΟΑΕΕ, στο Δημόσιο και στα ειδικά ταμεία. Αναλυτικά, για τα χρόνια που έχουν διανυθεί μέχρι και το 2010 ισχύουν τα εξής:

IKA

Mε την καλύτερη πενταετία της τελευταίας δεκαετίας υπολογίζεται η σύνταξη για τον χρόνο ασφάλισης, που έχει διανυθεί μέχρι το τέλος του 2010. Ο συντάξιμος μισθός υπολογίζειται με την παρακάτω διαδικασία: Οι μεικτές αποδοχές κάθε έτους, χωρίς το δώρο εορτών και το επίδομα αδείας, αναπροσαρμόζονται σε αποδοχές του τελευταίου πριν από τη σύνταξη έτους.

Παροχές όπως ετήσια bonus ή μηνιαίες προσαυξήσεις τύπου “κίνητρων” ή “ποσοστών” επί των οποίων γίνονται οι σχετικές κρατήσεις και αποτελούν κομμάτι των τακτικών αποδοχών του ασφαλισμένου λαμβάνονται κανονικά υπ΄ όψιν για τον υπολογισμό των ετήσιων αποδοχών. ‘Οπως τονίζει ο Διονύσης Ρίζος, που είναι ειδικός σε θέματα ασφαλιστικού δικαίου, η αναπροσαρμογή γίνεται με συντελεστές που ξεκινούν από 1,4661 το 2011 και σταδιακά πέφτουν στο ένα το 2010. Στη συνέχεια τα ποσά που προκύπτουν διαιρούνται με τις ημέρες εργασίας που έχουν πραγματοποιηθεί σε κάθε έτος, προκειμένου να βρεθεί το μέσο τεκμαρτό ημερομήσθιο. Με βάση αυτό το τεκμαρτό ημερομίσθιο γίνεται και η επιλογή της συμφερότερης πενταετίας.

Μετά την επιλογή των πέντε καλύτερων ετών, το σύνολο των αναπροσαρμοσμένων πλέον αποδοχών διαιρείται με το σύνολο των ημερών εργασίας των αντίστοιχων ετών. Με τον τρόπο αυτόν προκύπτει το λεγόμενο “τεκμαρτό ημερομίσθιο του ασφαλιστικού βίου”.

Με βάση αυτό το τεκμαρτό ημερομίσθιο ο μισθωτός θα καταταγεί σε μία από τις 28 ασφαλιστικές κλάσεις που υφίστανται. Ανάλογα με την ασφαλιστική κλάση θα γίνει ο τελικός υπολογισμός του ποσού της σύνταξης.

Με διπλό τρόπο ο υπολογισμός για τους δημοσίους υπαλλήλους

Με διπλό τρόπο υπολογίζονται τα έτη ασφάλισης που έχουν διανυθεί μέχρι το τέλος του 2010. Συγκεκριμένα το ένα τμήμα αφορά τον χρόνο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2007 και το δεύτερο το διάστημα από το 2008 έως και το 2010. Οι συντάξιμες αποδοχές διαφέρουν ανάλογα με τις κατηγορίες των υπαλλήλων, αλλά και τους οργανισμούς στους οποίους ανήκουν. Ειδικότερα στις συντάξιμες αποδοχές περιλαμβάνονται:

-Ο βασικός μισθός

-Το χρονοεπίδομα (όπου καταβάλλεται)

-Το επίδομα θέσης ευθύνης για όσους το λαμβάνουν. Προσοχή καθώς για τον υπολογισμό του επιδόματος χρειάζεται διετής υπηρεσία στη θέση κατόπιν απόφασης υπηρεσιακού συμβουλίου.

-Το επίδομα ειδικής απασχόλησης για τους εργαζομένους των ΟΤΑ που υπάγονται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

-Το επίδομα εξωδιδακτικής προετοιμασίας και βιβλιοθήκες για τα μέλη ΔΕΠ και πολλές άλλες ειδικότερες περιπτώσεις επιδομάτων για συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων.

Στις περισσότερες, όμως, περιπτώσεις οι αποδοχές που υπολογίζονται είναι ο βασικός μισθός, το χρονοεπίδομα και το επίδομα των 140,80 ευρώ. Ο υπολογισμός γίνεται με την εξής διαδικασία:

-Το ποσό της σύνταξης που αντιστοιχεί στα χρόνια ασφάλισης που έχουν συμπληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2007. Υπολογίζεται με τις συντάξιμες αποδοχές του Οκτωβρίου 2011 και με ποσοστό αναπλήρωσης 80%.

– Το ποσό σύνταξης που αντιστοιχεί στα χρόνια ασφάλισης που συμπληρώνονται μετά την 1η Ιανουαρίου 2008 και μέχρι το 2010. Υπολογίζεται με τις συντάξιμες αποδοχές του Οκτωβρίου 2011 και με ποσοστό αναπλήρωσης 72% για το 2015.

Αναλυτικά το ποσό της σύνταξης για τον χρόνο ασφάλισης στο Δημόσιο υπολογίζεται ως ακολούθως:

-Ποσό σύνταξης για τα έτη που συμπληρώθηκαν μέχρι τις 31-12-2007= έτη ασφάλισης Χ συντάξεις αποδοχές Χ 80%/35

-Ποσό σύνταξης για τα έτη που συμπληρώθηκαν από 1ης-1-2008 μέχρι την 31η-12-2010=έτη ασφάλισης Χ συντάξιμες αποδοχές Χ συντελεστής κατ΄ έτος και μέχρι 70% /35.

Οι ασφαλιστικές κατηγορίες καθορίζουν το ποσό στον ΟΑΕΕ

Καθοριστικός παράγοντας για τον ΟΑΕΕ  είναι οι κατηγορίες που έχει ασφαλιστεί ο ελεύθερος επαγγελματίας. Η σύνταξη είναι ευθέως αναλογική των κατηγοριών αυτών και υπολογίζεται με βάση το σύνολο του ασφαλιστικού βίου. Φυσικά όσο υψηλότερη η κατηγορία τόσο μεγαλύτερη είναι και η σύνταξη που λαμβάνει ο δικαιούχος. Ο ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει τον υπολογισμό με βάση τις καταστατικές διατάξεις των Ταμείων ή τις ενοποιημένες του ΟΑΕΕ. Με βάση τις κατηγορίες στις οποίες έχει καταβάλει είναι συμφέρουσα αναλόγως είτε η πρώτη είτε η δεύτερη επιλογή.

Τα τελευταία χρόνια με τις περικοπές που έχουν επέλθει στις παροχές των συντάξεων δεν συμφέρει η ασφάλιση σε προαιρετικές κατηγορίες μια και τα ποσά που λαμβάνονται είναι αρκετά μικρότερα σε σχέση με εκείνα που καταβάλλονται ως εισφορές.

Και η σύνταξη του ΟΑΕΕ θα υπολογίζεται πλέον σε τμήματα. Μέχρι το τέλος του 2010 διατηρείται ο παλαιός τρόπος και λαμβάνονται υπόψη οι ασφαλιστικές κατηγορίες.

Με μοντέλο Δημοσίου τα ειδικά ταμεία 

Στα ειδικά ταμεία ακολουθείται ανάλογο μοντέλο με το Δημόσιο. Ο υπολογισμός της σύνταξης γίνεται με την εξής διαδικασία:

-Το ποσό της σύνταξης που αντιστοιχεί στα χρόνια ασφάλισης που έχουν συμπληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2007. Υπολογίζεται με ποσοστό αναπλήρωσης 80% (2,286% για κάθε χρόνο ασφάλισης).

-Το ποσό της σύνταξης που αντιστοιχεί στα χρόνια ασφάλισης που συμπληρώνονται μετά την 1η Ιανουαρίου 2008 και μέχρι το 2010. Το ποσό της σύνταξης για τα χρόνια που συμπληρώνονται τη συγκεκριμένη περίοδο υπολογίζεται με ποσοστό αναπλήρωσης 72% για το 2015. Αναλυτικά το ποσό της σύνταξης για τον χρόνο ασφάλισης υπολογίζεται ως ακολούθως:

-Ποσό σύνταξης για τα έτη που συμπληρώθηκαν μέχρι τις 31-12-2007= έτη ασφάλισης Χ συντάξιμες αποδοχές Χ 80% /35

-Ποσό σύνταξης για τα έτη που συμπληρώθηκαν από 1-1-2008 μέχρι την 31η-12-2010= έτη ασφάλισης Χ συντάξιμες αποδοχές Χ συντελεστής κατ΄ έτος και μέχρι 70% /35.

Συντάξιμες αποδοχές στις ΔΕΚΟ είναι οι αποδοχές των προηγούμενων 5 ετών και όπως έχουν διαμμορφωθεί κατά την ημερομηνία αποχώρησης του υπαλλήλου.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ