Navigation
2
Αυγ
location
Αθήνα
42oC
Αίθριος - καθαρός
4 Φεβ 2016

Έτσι θα ανακάμψει η ελληνική επιχειρηματικότητα

Μίχαλος Οικονομία

Σειρά μέτρων για την ανάκαμψη της ελληνικής επιχειρηματικότητας απέστειλε στην κυβέρνηση το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ).

Με γνώμονα τη διαπίστωση ότι το επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα έχει χειροτερεύσει δραματικά λόγω της συνεχιζόμενης ύφεσης, της κατάρρευσης της εμπιστοσύνης και της de facto αποκοπής των επιχειρήσεων από πηγές χρηματοδότησης, το ΕΒΕΑ προτείνει τα εξής μέτρα φορολογικού χαρακτήρα:

 • Μείωση του βασικού συντελεστή εταιρικού φόρου στο 15% και διατήρησή του σε αυτό το επίπεδο για τουλάχιστον μία 5ετία.
 • Δέσμευση του κράτους για περιορισμό του συντελεστή φορολογίας επιχειρήσεων ως προς τον τζίρο τους σε επίπεδο που να μην υπερβαίνει το 40%. Η χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων  θα ενίσχυε, συμβάλλοντας στην ανάκαμψη, τα δημόσια έσοδα ενώ,  μεσοπρόθεσμα, θα στήριζε  θετικούς αναπτυξιακούς ρυθμούς. Παράλληλα, θα περιόριζε το ρυθμό μετανάστευσης των επιχειρήσεων προς χώρες όπως η Βουλγαρία και η Κύπρος, όπου οι συντελεστές είναι πολύ χαμηλοί (10%).
 • Προτείνεται επίσης η μείωση κατά 50% των υφιστάμενων ποσοστών προκαταβολής φόρου για το επόμενο οικονομικό έτος, τόσο για τις ατομικές και προσωπικές επιχειρήσεις,  όσο και για τις κεφαλαιουχικές.

Σε διοικητικό επίπεδο, το ΕΒΕΑ προτείνει τα εξής:

 • Σταθεροποίηση του οικονομικού – φορολογικού πλαισίου.
 • Δραστική απλοποίηση γραφειοκρατικών διαδικασιών (π.χ. απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και έναρξης επιχειρηματικής δράσης, απλοποίηση διαδικασιών έγκρισης επενδύσεων κλπ.)
 • Εξασφάλιση της διαφάνειας των εφοριακών ελέγχων και κατάργηση των χρηματικών ορίων άρσης του απορρήτου ή δίωξης για μη απόδοση ΦΠΑ
 • Δημιουργία μηχανισμού που θα επιβάλλει στις επιχειρήσεις το διαχωρισμό των εισπραχθέντων ποσών του ΦΠΑ από τα υπόλοιπα έσοδα των επιχειρήσεων, καθώς και άμεση απόδοσή τους στο κράτος
 • Εφαρμογή της Οδηγίας για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, η οποία προβλέπει την εντός 60 ημερών καταβολή των οφειλών του Δημοσίου στις επιχειρήσεις.
 • Επαναφορά του αφορολόγητου αποθεματικού για τις παραγωγικές ΜμΕ, προσφέροντας έτσι μια εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης για επενδύσεις.
 • Επέκταση ευνοϊκότερων φορολογικών διατάξεων που ισχύουν για μεμονωμένες προσωπικές και περιορισμένης ευθύνης εταιρείες ώστε να ισχύουν και για ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ).
 • Επέκταση σε ορισμένες εμπορικές επιχειρήσεις της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις για τους αυτοαπασχολούμενους.
 • Αντικατάσταση του ΚΒΣ με μία απλούστερη και αποτελεσματικότερη διαδικασία, μέσω της εφαρμογής των Διεθνών προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α.) ή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.). Έτσι καθιερώνεται η ενιαία λογιστική μεταχείριση των συναλλαγών και η ελευθερία για την τήρηση, αλλά με ευθύνη των επιτηδευματιών, των βιβλίων και στοιχείων από τα οποία μπορεί να εξαχθεί η καθαρή θέση και το αποτέλεσμα των εργασιών τους. Συνεπώς, όλες οι επιχειρήσεις ή οι επιτηδευματίες θα φορολογούνται με βάση τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τους και όχι με αυθαίρετους συντελεστές ή άλλους τρόπους.
 • Απλοποίηση του υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος με συγκεκριμένες αρχές που αφορούν στις εκπιπτόμενες δαπάνες, τα αφορολόγητα έσοδα, τις προβλέψεις και τις αποσβέσεις.
 • Αναβάθμιση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ως προς τα πρόστιμα και τους ελέγχους
 • Ριζική αναμόρφωση της φορολογίας ακινήτων
 • Διεύρυνση του καθεστώτος απαλλαγής ΦΠΑ για επιχειρήσεις και επιτηδευματίες με υψηλό κύκλο εργασιών
 • Θέσπιση υποχρεωτικής εγκατάσταση/χρήση του ειδικού τερματικού(POS) από εμπόρους και ελεύθερους επαγγελματίες, με επιδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους.
 • Διασφάλιση του χαμηλότερου δυνατού ύψους προμήθειας εκ μέρους των τραπεζών
 • Παροχή κινήτρων προς τους καταναλωτές, με γενναίες επιστροφές για τους φορολογούμενους που χρησιμοποιούν χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες στις συναλλαγές τους.
 • Ισχύς του μέτρου της συλλογής αποδείξεων και για τους ελεύθερους επαγγελματίες

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ


 • pict
 • pict

pict

pict