Navigation
13
Απρ
location
Αθήνα
21oC
Αρκετά σύννεφα
4 Μαρ 2019

Εναλλακτικά καύσιμα στις μεταφορές

τελη1 Νέα

Το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στη χώρα μας αφορά τις μεταφορές και κυρίως τα οχήματα.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΥΠΥΜΕ), το 86% του συνόλου των οχημάτων που κυκλοφορούν κάνει χρήση κάποιου είδους βενζίνης (απλής ή αμόλυβδης) και το 13,3% χρήση πετρελαίου. Τα οχήματα που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα (ΟΕΚ) αντιπροσωπεύουν μόλις το 3,5%, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που κινούνται με συνδυασμό συμβατικών και εναλλακτικών καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη και υγραέριο).

Η αναφορά μας στα στοιχεία αυτά γίνεται με αφορμή την ανάληψη συντονιστικού ρόλου της Ελλάδας (ανατέθηκε στη Γενική Γραμματεία Μεταφορών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών), στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα CEF για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στις μεταφορές, με έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συγκεκριμένα, «στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στις μεταφορές, η χώρα μας συμμετέχει στο CEF –παροχή βοήθειας στα κράτη-μέλη, σύγκριση τιμών καυσίμων– ως συντονίστρια χώρα του προγράμματος: Τα κράτη-μέλη θα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις τιμές των καυσίμων στα οχήματα, ώστε να επιτρέπουν στους οδηγούς να συγκρίνουν το κόστος κατανάλωσης των διαφόρων τύπων καυσίμων ανά 100 χιλιόμετρα διαδρομής. Οι πληροφορίες αυτές θα είναι διαθέσιμες στα «πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας», καθώς και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (εφαρμογής) που θα αναπτυχθεί για τον σκοπό αυτόν.

Στόλοι οχημάτων

Στην Ελλάδα, που έχει έναν από τους πιο γερασμένους στόλους επιβατικών αυτοκινήτων, κυκλοφορούν συνολικά 6,2 εκατ. οχήματα (στοιχεία Ένωσης Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων ACEA) . Εξ αυτών, τα 5.126.024 είναι επιβατικά και τα άλλα επαγγελματικά οχήματα (βαν, φορτηγά, λεωφορεία κ.λπ.) Ο μέσος όρος ηλικίας των επιβατικών ΙΧ στη χώρα μας είναι τα 15 έτη .

Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), το 2015 στην Ελλάδα κυκλοφορούσαν 8.076.431 οχήματα όλων των κατηγοριών. Από αυτά, σύμφωνα πάντα με την ΕΛΣΤΑΤ, τα 5.107.620 ήταν επιβατικά, εκ των οποίων τα 5.074.060 ιδιωτικής χρήσης (η αύξηση των πωλήσεων νέων ΙΧ που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας αναμένεται να ρίξει τον μέσο όρο ηλικίας του «στόλου» αυτοκινήτων). Τον γηραιότερο στόλο (βάσει της ACEA) έχουν η Λιθουανία 16,9, η Ρουμανία 16,2 και η Λετονία με 16 έτη. Ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 10,5 έτη. Τον πιο νέο στόλο στην Ευρώπη έχει το Λουξεμβούργο, με 6,3 έτη.

Ο συνολικός στόλος επιβατικών ΙΧ που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (στοιχεία ACEA 2016) ανέρχεται σε 257 εκατ. αυτοκίνητα, έναντι 243 εκατ. το 2012. Η Γερμανία είναι η πρώτη χώρα στα επιβατικά οχήματα που είναι σε κυκλοφορία με 45,8 εκατ. και ακολουθούν η Ιταλία με 37,9 και η Μ. Βρετανία 34,4 εκατ. αυτοκίνητα. Τα ποσοστά καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 53,9% βενζίνη, 42% diesel και 4% εναλλακτικά καύσιμα.

Στόχοι Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει «να αναπτύξει και να προωθήσει αποτελεσματικές, σίγουρες, ασφαλείς και βιώσιμες πολιτικές μεταφορών, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια ανταγωνιστική βιομηχανία που συμβάλλει στην απασχόληση και την ευημερία».

Μέχρι το 2050, «η ΕΕ επιδιώκει τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που παράγονται από τις μεταφορές κατά 60% έναντι των επιπέδων του 1990, ώστε να περιοριστεί μόνο σε 2ºC η άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη. Ειδικότερα για τις οδικές μεταφορές επιδιώκει την κατάργηση της χρήσης αυτοκινήτων που κινούνται με συμβατικά καύσιμα στις πόλεις. Και τη μετατόπιση του 50% των εμπορευματικών μεταφορών απόστασης μεγαλύτερης ή ίσης των 300 χιλιομέτρων από τις οδικές στις σιδηροδρομικές και τις πλωτές μεταφορές».

Η πολιτική της ΕΕ έχει ως στόχο να συμβάλει ουσιαστικά ώστε τα συστήματα μεταφορών να ανταποκριθούν στις μεγάλες προκλήσεις:

·   Η κυκλοφοριακή συμφόρηση στις οδικές (αφορά και τις αεροπορικές) μεταφορές κοστίζει στην Ευρώπη περίπου το 1% του ετήσιου ΑΕΠ της (οι εμπορευματικές μεταφορές και οι μεταφορές επιβατών αναμένεται να αυξηθούν στο μέλλον).

·   Ο τομέας των μεταφορών (συνολικά) εξακολουθεί να καλύπτει το 96% των ενεργειακών αναγκών του από το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο θα είναι όλο και πιο δυσεύρετο στο μέλλον, και μάλιστα θα προέρχεται όλο και περισσότερο από ασταθείς περιοχές του κόσμου. Μέχρι το 2050, η τιμή του προβλέπεται να υπερδιπλασιαστεί σε σύγκριση με το 2005.

Για τους λόγους αυτούς, «έχει θεσπιστεί κοινό πλαίσιο για την προώθηση της ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές και έχουν τεθεί υποχρεωτικοί στόχοι, όπως το μερίδιο της ενέργειας από τις ΑΠΕ σε όλες τις μορφές μεταφορών το 2020 να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 10% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές κάθε κράτους».

Εθνικό Σχέδιο

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών έχει τελικό ορίζοντα το έτος 2037 και ενδιάμεσο χρονικό ορίζοντα το έτος 2027, αναφέρει η Γενική γραμματεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: Θα διευκολύνει τον εντοπισμό και την αιτιολόγηση των μελλοντικών απαιτούμενων πολιτικών και επενδύσεων για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος μεταφορών για την αειφόρο ανάπτυξη, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και της εδαφικής συνοχής της χώρας.

Στο «Masterplan», εκτός από τις οδικές μεταφορές, εντάσσεται το σύνολο των συνδυασμένων μεταφορών, οι ακτοπλοϊκές μεταφορές, τα λιμάνια, τα εμπορευματικά κέντρα, οι σιδηροδρομικές υποδομές, οι διεθνείς συνδέσεις. Επιπλέον, το Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής για τις Υποδομές Εναλλακτικών Καυσίμων έχει ως στρατηγικό στόχο, μεταξύ άλλων, την επέκταση των υφιστάμενων υποδομών εναλλακτικών καυσίμων (π.χ. φυσικού αερίου), καθώς και τον σχεδιασμό για τη μελλοντική ανάπτυξη νέων υποδομών, όπως είναι και τα σημεία φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτρικών οχημάτων για την υποστήριξη της ηλεκτροκίνησης.
Το αποτύπωμα άνθρακα στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου

Το αποτύπωμα άνθρακα είναι το σύνολο των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που προκαλούνται από ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Τα αέρια περιλαμβάνουν διοξείδιο του άνθρακα (CO2), μεθάνιο (CH4), οξείδιο του αζώτου (N2O), υπερφθοράνθρακες (PFC), υδροφθοράνθρακες (HFC) και εξαφθοριούχο θείο (SF6).

Με το αποτύπωμα (για ένα προϊόν, μια υπηρεσία, ένα άτομο, μια χώρα) προσπαθούμε να κατανοήσουμε τις επιπτώσεις που έχει η ανθρώπινη δραστηριότητα (όπως οι εκπομπές ρύπων από οδικές μεταφορές) στο κλίμα της γης.

Το ανθρακικό αποτύπωμα ενός προϊόντος είναι το συνολικό διοξείδιο του άνθρακα και τα υπόλοιπα αέρια του θερμοκηπίου τα οποία εκπέμπονται κατά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος, περιλαμβανομένης: της παραγωγής του της χρήσης του και της τελικής απόρριψής του.

Το αποτύπωμα, για παράδειγμα, μιας σοκολάτας γάλακτος (για να γλυκαθούμε λίγο) αφορά τις εκπομπές αερίων από την εκτροφή του ζώου, την παραγωγή του γάλακτος, την καλλιέργεια των σπόρων κακάο και ζάχαρης, τη μεταποίηση του προϊόντος , τη διαδικασία παρασκευής του και συσκευασίας του, τη μεταφορά του στα σημεία πώλησης και την απόρριψή της συσκευασίας του από τον τελικό καταναλωτή! Ο καθένας μας έχει το αποτύπωμά του.

του Φίλη Καϊτατζή

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο

 

 

 

 

 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ