Navigation
28
Οκτ
location
Αθήνα
18oC
Λίγα σύννεφα
9 Φεβ 2015

Ειδικός Φορέας για κόκκινα δάνεια επιμερίζει το κόστος σε τράπεζες, δημόσιο και δανειολήπτες

ÓÕÍÅÄÑÉÁÓÇ ÕÐÏÕÑÃÉÊÏÕ ÓÕÌÂÏÕËÉÏÕ Οικονομία | Χρήμα & Πολίτης

Ένας δίκαιος επιμερισμός του κόστους διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους μεταξύ τραπεζών, Δημοσίου και δανειοληπτών ανάλογα με την πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής και με αναδιανεμητικό χαρακτήρα και κοινωνικά κριτήρια ως προς τις προτεινόμενες ελαφρύνσεις, από τις οποίες θα αποκλείονται οι έχοντες, είναι ο κεντρικός άξονας του νέου νομοσχεδίου για τα κόκκινα δάνεια.

«Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει μια ελάφρυνση από αυτό το πρόβλημα ως ένα από τα πολλά μέτρα που προτείνουμε για να υπάρξει ένας πρώτος κύκλος ανασυγκρότησης της οικονομίας, αυτό που λέμε ανάκαμψη» σημειώνουν στελέχη του κόμματος που επεξεργάστηκαν το σχετικό νομοσχέδιο προτάσσοντας τη διασφάλιση της πρώτης κατοικίας.

Βασικές κατευθύνσεις  του νέου νόμου είναι  σύμφωνα με πληροφορίες α) να επιτρέψει στον κάθε άνθρωπο να εξυπηρετεί το δάνειό του με βάση τη σημερινή του δυνατότητα ,  β) η προστασία της πρώτης κατοικίας με τη θεσμοθέτηση της απαγόρευσης των πλειστηριασμών και γ) η απαγόρευση πώλησης των «κόκκινων δανείων» από τις τράπεζες ώσπου να αρχίσει να εφαρμόζεται το πλαίσιο ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Ενδιάμεσος  Φορέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Προβλέπεται η δημιουργία ενός ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους που θα αναλάβει τη θεσμοθέτηση και την εποπτεία εφαρμογής ενός «απλού, αποτελεσματικού, διαφανούς και κοινωνικά δίκαιου προγράμματος ρύθμισης» των «κόκκινων δανείων».

Ο ενδιάμεσος φορέας θα είναι δημοσίου ενδιαφέροντος και θα λειτουργεί με την μορφή οργανισμού ή ταμείου. Πρωταρχικός ρόλος του θα είναι να θεσμοθετήσει πρόγραμμα ρύθμισης που θα βασίζεται σε καθορισμένες αναγκαίες (ελάχιστες) δαπάνες αξιοπρεπούς διαβίωσης. Επίσης θα εποπτεύει την εφαρμογή του προγράμματος από τις τράπεζες.

Εξετάζεται να υπαχθεί στο ΤΧΣ  και να έχει την εποπτεία εφαρμογής του όλου πλαισίου.

Οι οφειλές που δεν μπορούν να αποπληρωθούν στο σύνολό τους και δεν υπάρχει η δυνατότητα να ρυθμιστούν από τις τράπεζες θα μεταβιβαστούν στον φορέα (σε συμφωνία με τις τράπεζες).

Θα προηγηθεί έλεγχος των «κόκκινων» τραπεζικών οφειλών για κάθε περίπτωση χωριστά προκειμένου να αποφευχθούν περιπτώσεις διακριτικής μεταχείρισης δανειοληπτών που δεν αποπληρώνουν τα δάνειά τους ενώ έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν.

-Διαγραφές των οφειλών. Ο νέος νόμος θα προβλέπει σε κάποιο μικρό ποσοστό και σε ειδικές συνθήκες διαγραφές των οφειλών, για τις περιπτώσεις αντικειμενικής μόνιμης αδυναμίας αποπληρωμής, δηλαδή για χρέη που δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να αποπληρωθούν, με βάση συγκεκριμένα κοινωνικά κριτήρια και με προτεραιότητα στις ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (χρόνια ασθενείς, ανάπηροι, υπερήλικοι, μακροχρόνια άνεργοι, οικογένειες που δεν έχουν ούτε έναν εργαζόμενο, οικογένειες με μόνη κατοικία, δηλαδή όχι μόνο κύρια αλλά μοναδική).

-Η Περικοπή των δόσεων αποπληρωμής των δανείων ώστε σε καμία περίπτωση να μη θίγεται το καθορισμένο όριο των αναγκαίων (ελάχιστων) δαπανών διαβίωσης.

Διαχωρισμός των δανείων σε μέρη που μπορούν να αποπληρώνονται άμεσα και σε μέρη που θα παγώσουν για μια πενταετία ή δεκαετία κατά την οποία δεν θα χρεώνονται επιπλέον τόκοι στις οφειλές. Με τη λήξη της περιόδου χάριτος θα επανεξετάζεται η δυνατότητα αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεωv (ιρλανδικό μοντέλο). Τι πάγωμα μέρους του δανείου για μια πενταετία ή δεκαετία, θα γίνεται χωρίς διαγραφή από το χαρτοφυλάκιο των τραπεζών, επιφέροντας όχι επισφάλειες αλλά κάποιες πρόσθετες προβλέψεις που είναι δυνατόν να απορροφηθούν από τις τράπεζες.

Αποφυγή άμεσης καταχώρισης της ζημιάς στις τράπεζες έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ομαλότερης λογιστικής διαχείρισης των διαγραφών που θα γίνουν. Θα θεσμοθετηθεί η δυνατότητα απορρόφησης των ζημιών λόγω αυτών των διαγραφών σταδιακά σε βάθος δεκαετίας, ενώ για τις διαγραφές των επιχειρηματικών οφειλών θα υπάρχει η δυνατότητα χρήσης του αναβαλλόμενου φόρου ή άλλων ελαφρύνσεων που θα θεσμοθετηθούν.

-Δυνατότητα  επαναγοράς των δανείων που θα έχουν μεταβιβαστεί στον ενδιάμεσο φορέα με σημαντική έκπτωση.

Ξεχωριστό ρυθμιστικό πλαίσιο  για τα χρέη των επιχειρήσεων στο επίκεντρο του οποίου βρίσκεται η θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων για τη βιωσιμότητα των σχεδίων αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων που θα γίνει από τον ενδιάμεσο φορέα σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων και τις τράπεζες.

 Θα περιλαμβάνονται στη ρύθμιση

Ολα τα «κόκκινα δάνεια» που έχουν υποθήκη πρώτη κατοικία και αγροτικές ιδιοκτησίες μικροκαλλιεργητών.

Θα αφορά ιδιώτες με στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια, αγρότες με μικρά αγροτικά δάνεια, εμπόρους, ελεύθερους επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Εξετάζεται να  υπαχθούν στο ίδιο θεσμικό πλαίσιο και οφειλές προς άλλους φορείς όπως Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, ΔΕΚΟ κ.τ.λ., και να  συμπεριληφθούν και τα «κόκκινα» στεγαστικά δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και τα δάνεια των εκκαθαριστών των bad banks.

Θα διαχωριστούν οι καθυστερημένες οφειλές των επιχειρήσεων οι οποίες θα αντιμετωπιστούν ξεχωριστά στο πλαίσιο του ενδιάμεσου φορέα.

 Μαρίνα Πρωτονοταρίου

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ  • pict
  • pict

pict

pict