Navigation
29
Φεβ
location
Αθήνα
11oC
Αίθριος - καθαρός
18 Νοέ 2015

ΕΕ: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει περιφερειακός κόμβος φυσικού αερίου

Ευρώπη Νέα
Διαφορές σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ευρώπης των 28 παρουσιάζει και το ενεργειακό μείγμα της χώρας μας, το οποίο εμφανίζει μεγαλύτερη χρήση πετρελαίου, προϊόντων πετρελαίου και στερεών καυσίμων, μικρότερη χρήση αερίου και καθόλου πυρηνική ενέργεια.
Η εξάρτηση της Ελλάδας από τις εισαγωγές ενέργειας παραμένει πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, ιδίως όταν πρόκειται για πετρέλαιο, προϊόντα πετρελαίου και φυσικό αέριο. Το 2013, η Ελλάδα εισήγαγε το 66% των αναγκών της σε φυσικό αέριο από τη Ρωσία.
Τα συγκεκριμένα στοιχεία περιλαμβάνονται στην πρώτη έκθεση για την Κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης, η οποία δημοσιεύεται σήμερα, Τετάρτη, και διατυπώνει συμπεράσματα για τη χάραξη πολιτικής σε εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως διαφαίνεται, έχει ήδη σημειωθεί πρόοδος μετά την έκδοση, εννέα μήνες πριν, της στρατηγικής-πλαισίου για την Ενεργειακή Ένωση. Ωστόσο, όπως αναφέρεται σε κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά, το δε 2016 θα είναι μια σημαντική χρονιά μέσα στην οποία αναμένονται αποτελέσματα».
Ρόλος κόμβου για την Ελλάδα
Συγκεκριμένα για την Ελλάδα υπογραμμίζεται ότι η δυναμικότητα διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας ήταν 11% το 2014. Ωστόσο, με τα έργα κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ – PCI) μπορεί να επιτευχθεί επίπεδο 15% για το 2030.
Τρεις διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας χαρακτηρίζονται έργα κοινού ενδιαφέροντος. Πρόκειται για τη διασύνδεση μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας καθώς και τα δύο τμήματα της υποθαλάσσιας διασύνδεσης μεταξύ του Ισραήλ, της Κύπρου και της Ελλάδας. Το ελληνικό δίκτυο κατέχει κεντρική θέση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με τις υφιστάμενες και τις μελλοντικές συνδέσεις προς την Ιταλία, τη Βουλγαρία, την Τουρκία και τα δυτικά Βαλκάνια. Ως εκ τούτου, η Ελλάδα θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο κόμβου ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή.
Παράλληλα, όπως επισημαίνεται στην έκθεση, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει περιφερειακό κόμβο φυσικού αερίου δεδομένου ότι βρίσκεται σε σημείο εισόδου στην ΕΕ του νότιου διαδρόμου μεταφοράς φυσικού αερίου και έχει πρόσβαση σε LNG (υγροποιημένο φυσικό αέριο) και προμήθειες φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Γίνεται αναφορά σε προγραμματισμένα έργα φυσικού αερίου, όπως είναι η γραμμή διασύνδεσης Ελλάδας – Βουλγαρίας, ο υπεραδριατικός αγωγός (ΤΑΡ) και ένα νέο τερματικό LNG στο Βόρειο Αιγαίο (σε Αλεξανδρούπολη ή στον κόλπο της Καβάλας).
«Ύστερα από εννέα μήνες εργασιών, μπορούμε σήμερα να υποστηρίξουμε με βεβαιότητα ότι βρισκόμαστε σε τροχιά υλοποίησης της Ενεργειακής Ένωσης. Τα μηνύματά μου για το 2016 είναι σαφή. Πρώτον, η ΕΕ πρέπει να εξακολουθήσει να ηγείται των προσπαθειών για μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Δεύτερον, η μετάβαση αυτή πρέπει να είναι κοινωνικά δίκαιη και επικεντρωμένη στον καταναλωτή. Και τρίτον, οι γεωπολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε φέτος δεν θα εκλείψουν. Το 2016 θα είναι επίσης το έτος εντός του οποίου θα θέσουμε τα θεμέλια ενός ισχυρού συστήματος διακυβέρνησης που θα χαρακτηρίζεται από προβλεψιμότητα και διαφάνεια, ό,τι ακριβώς χρειάζονται οι επενδυτές. Τέλος, το 2016 είναι το έτος στο οποίο θα δούμε αποτελέσματα» σημείωσε ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής και αρμόδιος για την Ενεργειακή Ένωση κ. Μάρος Σέφτσοβιτς.
Ο επίτροπος Δράσης για το Κλίμα και Ενέργειας κ. Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε επεσήμανε ότι το 2016 πρέπει να προταθεί μια νομοθεσία που θα βελτιώσει τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, θα αυξήσει περαιτέρω το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θα μειώσει την κατανάλωση ενέργειας και θα εγγυηθεί την ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο.
«Έτσι, το ενεργειακό σύστημα της ΕΕ θα γίνει ισχυρότερο και θα εξασφαλιστούν όλες οι προϋποθέσεις για τη μετάβαση της ΕΕ προς ένα ενεργειακό σύστημα χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Καθώς η προσοχή όλων μας είναι στραμμένη στις διαπραγματεύσεις στο Παρίσι για την κλιματική αλλαγή, η νομοθεσία αυτή ανανεώνει τη δέσμευση για ευρωπαϊκή πρωτοκαθεδρία και την προσήλωσή μας στις διεθνείς προσπάθειες για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής» ανέφερε.
Μείωση των εγχωρίων εκπομπών
Η έκθεση για την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης υπογραμμίζει τη συμβολή της Ευρώπης στις διαπραγματεύσεις που θα γίνουν τον Δεκέμβριο στο Παρίσι. Ήδη περισσότερες από 160 χώρες, οι οποίες ευθύνονται για πάνω από το 90% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, έχουν προσκομίσει τις προτάσεις τους εν όψει της συμφωνίας στο Παρίσι. Η ΕΕ υπέβαλε, στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, τον δεσμευτικό στόχο της μείωσης των εγχώριων εκπομπών σε όλο το φάσμα της οικονομίας κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.
Λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων η ενέργεια εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στα θέματα προτεραιότητας. Το 2015 χαρακτηρίστηκε από τις συνεχιζόμενες εντάσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, τις σταθερά χαμηλές τιμές του πετρελαίου που επηρεάζουν τις ενεργειακές αγορές σε ολόκληρο τον κόσμο, την ανακοίνωση νέων εμπορικών πρωτοβουλιών για πρόσθετες υποδομές εφοδιασμού με φυσικό αέριο από τη Ρωσία, τις νέες προοπτικές που ανοίγονται από την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, καθώς και την περαιτέρω πτώση της εγχώριας παραγωγής ορυκτών καυσίμων.
Η έκθεση για την Κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης παρουσιάζει επίσης τα βασικά στοιχεία ενός μηχανισμού υλοποίησης που θα οδηγεί σε πιο προβλέψιμες, διαφανείς και σταθερές πολιτικές, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της Ενεργειακής Ένωσης. Οι κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα, που δημοσιεύονται σήμερα, παρέχουν στα κράτη μέλη τη βάση για να αρχίσουν να διαμορφώνουν τα σχέδιά τους για την περίοδο 2021-2030.
Εγκρίθηκε κατάλογος με 195 ενεργειακά έργα κοινού ενδιαφέροντος
Ο δεύτερος κατάλογος ΕΚΕ περιλαμβάνει τα έργα υποδομών που είναι απολύτως αναγκαία για την υλοποίηση των στόχων της ενεργειακής πολιτικής. Ο κατάλογος των έργων αποτελεί επικαιροποίηση του πρώτου καταλόγου ΕΚΕ, ο οποίος εγκρίθηκε τον Οκτώβριο 2013. Περιλαμβάνει 108 έργα ηλεκτρικής ενέργειας, 77 φυσικού αερίου, επτά πετρελαίου και τρία για έξυπνα δίκτυα.
Για να συμπεριληφθεί ένα έργο στον κατάλογο πρέπει να αποδίδει σημαντικά οφέλη σε τουλάχιστον δύο κράτη-μέλη, να συμβάλει στην ολοκλήρωση της αγοράς και στην τόνωση του ανταγωνισμού, να ενισχύει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και να μειώνει τις εκπομπές CO2.
Έκθεση προόδου για την ενεργειακή απόδοση
Η έκθεση σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης του ευρωπαϊκού στόχου ενεργειακής απόδοσης 20% έως το 2020 δείχνει ότι, παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί, οι συλλογικές προσπάθειες των κρατών-μελών απέφεραν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μόνο 17,6% σε σύγκριση με τις προβλέψεις για το 2020.
Ωστόσο, η Επιτροπή είναι αισιόδοξη ότι ο στόχος του 20% θα επιτευχθεί, υπό την προϋπόθεση ότι θα εφαρμοστεί πλήρως η υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ, θα επιταχυνθούν οι προσπάθειες και θα βελτιωθούν οι συνθήκες για επενδύσεις.
Έκθεση προόδου της δράσης για το κλίμα
Η έκθεση δείχνει ότι η ΕΕ έχει αποσυνδέσει την οικονομική ανάπτυξη από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη τόσο του στόχου μείωσης κατά 20% των αερίων του θερμοκηπίου έως το 2020 όσο και των στόχων του πρωτοκόλλου του Κιότο. Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω μέτρα για την επίτευξη του στόχου που έχει τεθεί για το 2030.
Σήμερα, Τετάρτη, η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση για τη μελλοντική αναθεώρηση της οδηγίας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), η οποία θα διαρκέσει έως τις 10 Φεβρουαρίου.

 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

PolicePress