Δέκα απαραίτητες κινήσεις για να αντέξουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην πανδημία

Ριζικές αλλαγές στον τρόπο καθημερινής λειτουργίας τους και στη διαχείριση των οικονομικών τους έχει επιφέρει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η διεθνής υγειονομική κρίση. Ο τρόπος με τον οποίο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις επικοινωνούν με τους πελάτες τους, η σχέση με τους προμηθευτές, ο τρόπος οργάνωσης της ροής εργασιών, ο προϋπολογισμός πωλήσεων είναι μερικές μόνο από τις … Συνεχίστε να διαβάζετε το Δέκα απαραίτητες κινήσεις για να αντέξουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην πανδημία.