Navigation
18
Ιούν
location
Αθήνα
30oC
Ασθενής Βροχή
13 Ιούν 2016

Αυτό είναι το νέο (μισό) εφάπαξ!-Νέο «ψαλίδι» το περιορίζει 55%!

Συντάξεις Αυτιάς Χρήμα & Πολίτης

Πάει προς κατάργηση – Αναμονή έως 3 και 4 έτη! – Με 1 δισ. θα πληρωθούν οι πρώτοι τυχεροί

του Γιώργου Αυτιά

Καθυστέρησε το κράτος δραματικά στην καταβολή του εφάπαξ.

Χρήματα των εργαζομένων, που τώρα θα δοθούν χωρίς τόκους… Χρήματα βγαλμένα με κόπο, αγωνία και στερήσεις, τα οποία ψαλιδίζονται 22%, ενώ ήδη έχει προϋπάρξει μείωση άνω του 30%! Σύνολο απωλειών, δηλαδή, 55%. Μισό εφάπαξ σε 70.000 Έλληνες. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι μόλις εισπράξει τα πρώτα χρήματα θα πληρώσει 1 δισ. σε εφάπαξ. Ωστόσο, οι δανειστές δεν θέλουν ούτε να ακούνε για εφάπαξ…

Η σημερινή κυβέρνηση, με όπλο το άρθρο 71, παρ. 3 του Ν. 2084/92, ζήτησε από τα Ταμεία να μετρήσουν τι χρωστούν από καθυστερούμενα εφάπαξ και να υπολογίσουν το νέο ύψος της παροχής για όσους αποχώρησαν από τον Σεπτέμβριο του 2013.

Ουσιαστικά πάμε σε περικοπές, λέει ο γενικός διευθυντής του Ταμείου, Νίκος Καλάκος, και σημειώνει: «Με τον σημερινό ρυθμό, θα αργήσουμε πολύ».

 Αναλυτικά το νέο εφάπαξ

  1. Το εφάπαξ θα έχει νέα μείωση 22%, δηλαδή σωρευτική από το 2010 άνω του 55%!
  2. Θα υπολογίζεται με βάση το60% των αποδοχών από το 2009 έως το 2013.
  3. Θα αποδοθεί χωρίς την καταβολή τόκων.
  4. Με τις νέες ρυθμίσεις δεν αλλάζει απλώς ο τρόπος υπολογισμού, αλλά με το «πάγωμα» των μισθών και η χορήγηση του εφάπαξ όχι με βάση τα όσα ίσχυαν, αλλά με νέα μέθοδο, δηλαδή το 60% των αποδοχών αντί του 75%, πάμε σε «σφαγή». Δηλαδή, όσοι βγουν στο εξής αλλά και οι εν αναμονή θα υποστούν μείωση 22%.

Ωστόσο όσοι βγουν από το 2014 και μετά, αφού δεν υπάρχει συνυπολογισμός των αποδοχών τους, όποιο ποσό και αν εισπράξουν θα υπολογιστεί όπως και το 2013. Δηλαδή, μετά το 2013 θα έχουμε άτοκη επιστροφή εισφορών… Όσοι βγουν από το 2020 και μετά θα έχουν επιστροφή των εισφορών από το 2014 και μετά, συν το 60% των αποδοχών από το 2009 έως το 2013.

 Είναι χαρακτηριστικό ότι η νομικός Ολυμπία Νικολοπούλου τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι «οδηγούμαστε σε μεγάλες μειώσεις στο εφάπαξ, έως και 22%, οι οποίες θα συμβαδίζουν με τις γενικότερες μειώσεις στο Δημόσιο… Ο χρόνος ασφάλισης έως το 2013 θα υπολογίζεται σύμφωνα με το καταστατικό του κάθε Ταμείου και με τις περικοπές που ισχύουν. Επίσης, το τμήμα της παροχής από το 2014 και μετά θα υπολογίζεται με συσσώρευση εισφορών».

Κατά τον κ. Καλάκο, «η καθυστέρηση όσον αφορά τον προσδιορισμό του τρόπου υπολογισμού και, κατά συνέπεια, την έκδοση των εφάπαξ παροχών παρατείνεται τουλάχιστον κατά έξι μήνες, ενώ ήδη υπάρχει καθυστέρηση 30 μηνών». Για την απονομή του εφάπαξ, απαιτείται η θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης από τον κύριο συνταξιοδοτικό φορέα (αρθ. 53, Ν. 2084/1992).

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

1) Αίτηση Απονομής

2) Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης

3) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

4) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνεται αν έλαβε δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (αφορά μόνο τους δημοτικούς και κοινοτικούς υπαλλήλους).

Δικαιούχοι

Δικαίωμα εφάπαξ σε περίπτωση θανάτου άμεσα ασφαλισμένου έχουν τα παρακάτω πρόσωπα: Η χήρα σύζυγος και για όσο διάστημα τελεί εν χηρεία. «Το δικαίωμα γεννάται», κατά την Ολυμπία Νικολοπούλου, «εάν ο γάμος τελέστηκε δύο πλήρη έτη πριν από τον θάνατο του ασφαλισμένου. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει εφόσον γεννηθεί τέκνο που ζει». Τα άγαμα και ανήλικα τέκνα και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους. Σε περίπτωση που σπουδάζουν, μέχρι του πέρατος των σπουδών τους και πάντως μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους. Τα ενήλικα τέκνα με κληρονομητήριο. Τα θετά και ανίκανα για εργασία τέκνα, εφόσον η ανικανότητα επήλθε πριν από τη συμπλήρωση των ορίων της ηλικίας της προηγούμενης περίπτωσης. Οι άποροι γονείς και τα άπορα αδέλφια, σύμφωνα και με τα ισχύοντα για την κύρια σύνταξη.

Το εφάπαξ βοήθημα λόγω θανάτου καταβάλλεται ως εξής:

Στον επιζώντα σύζυγο τα 2/4 του εφάπαξ, προστίθεται δε ¼ για κάθε τέκνο και μέχρι την ολοκλήρωσή του. Εάν δεν υπάρχει επιζών σύζυγος και κατά τον χρόνο του θανάτου υπάρχει ένα ή περισσότερα τέκνα, όλο το εφάπαξ, το οποίο επιμερίζεται σε αυτά εξίσου. Στους άπορους γονείς ή άπορα αδέλφια, όλο το εφάπαξ, το οποίο κατανέμεται εξίσου μεταξύ τους. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν εισπράξει το εφάπαξ βοήθημα εντός εξαμήνου, αυτό επιστρέφει στον τομέα.

Η είσπραξη

Αρκετοί ρωτούν από πού μπορούν να εισπράξουν το εφάπαξ. Προσέξτε. Ανάλογα με τον τομέα στον οποίο ανήκετε μπορείτε να το εισπράξετε από:

1. Την Εθνική Τράπεζα, αν ανήκετε στον Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, στον Τομέα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, στον Τομέα Υπαλλήλων ΕΒΕΒΕΚ, στον Τομέα Προσωπικού Ταμείου Νομικών και στον Τομέα Ορθοδόξου και Εφημεριακού κλήρου της Ελλάδος.

2. Την Εμπορική Τράπεζα, αν ανήκετε στον Τομέα Υπαλλήλων ΝΠΔΔ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι η Αστυνομική Ταυτότητα, η Φορολογική Ενημερότητα, το Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής. Ακόμη, μπορείτε να προσφύγετε κατά της απόφασης χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου σε έξι μήνες.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΦΑΠΑΞ

  1. Αίτηση Απονομής.
  2. Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης.
  3. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
  4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνεται αν έλαβε δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (αφορά μόνο τους δημοτικούς και κοινοτικούς υπαλλήλους).

efapax

efapax-leilatisi

Το παρόν κείμενο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο 11/06

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ


  • pict
  • pict

pict

pict