Navigation
23
Οκτ
location
Αθήνα
26oC
Αίθριος - καθαρός
27 Μαΐ 2015

Attica Bank: Αυξημένη οργανική κερδοφορία στο τρίμηνο

ALEXANDROS-ANTONOPOULOS-(1) Τράπεζες

Αυξημένη οργανική κερδοφορία παρουσίασε ο όμιλος της Attica Bank για το τρίµηνο του 2015.

Οσονα φορά τα αποτελέσματα προ φόρων παρουσίασαν ζηµία 6 εκατ. ευρώ, έναντι κέρδους 2,8 εκατ. ευρώ στη συγκριτική περίοδο του 2014, ενώ  το µετά φόρων αποτέλεσµα διαµορφώθηκε σε ζηµία ύψους 1,3 εκατ. ευρώ, έναντι κέρδους 0,7 εκατ. ευρώ της συγκριτικής περιόδου.

Επιπλέον:

* Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους, µετά την προσµέτρηση και των προβλέψεων για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου, διαµορφώθηκαν σε ζηµία 6,3 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 4,8 εκατ. ευρώ τη συγκριτική περίοδο.

* Τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου διαµορφώθηκαν σε 349 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο του ενεργητικού του Οµίλου ανήλθε σε 3,9 δισ. ευρώ.

* Οι καθαροί τόκοι για τον Όμιλο ανήλθαν σε 20,7 εκατ. ευρώ έναντι 28,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο. Η μείωση αυτή οφείλεται σε μη επαναλαμβανόμενους τόκους ειδικής κατηγορίας χρεογράφων του ελληνικού Δημοσίου.

* Το σύνολο των εσόδων για τον Όμιλο από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθε σε 30,9 εκατ. ευρώ έναντι 41,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 26%.

Αντωνόπουλος: Συνεχίζεται με εντεινόμενο ρυθμό το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης

Αναφορικά με τα αποτελέσματα και τα μεγέθη του Α’ τριμήνου 2015 του Ομίλου της Attica Bank, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, κ. Αλέξανδρος Αντωνόπουλος δήλωσε:

«Το κύριο στοιχείο του Α’ τριμήνου 2015 ήταν η επιδείνωση του χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος, με την εκροή καταθέσεων, η οποία είχε αρχίσει ήδη από το τέλος του προηγούμενου έτους, να συνεχίζεται. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη μη αποδοχή προς χρηματοδότηση των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου και την υπαγωγή των ελληνικών τραπεζών για άντληση ρευστότητας στην Τράπεζα της Ελλάδος μέσω του Μηχανισμού Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας, οδήγησε σε περιορισμό των χρηματικών διαθεσίμων των τραπεζών και στην δυσκολία παροχής ρευστότητας στην πραγματική οικονομία. Η αβεβαιότητα αυτή και η επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών οδήγησε σε συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά το α’ τρίμηνο του έτους κατά 0,2% σε συνέχεια της μείωσης κατά 0,4% που είχε καταγραφεί στο δ’ τρίμηνο του έτους 2014.

Οι ανωτέρω εξελίξεις καθιστούν κρίσιμη την επίτευξη μιας αμοιβαία επωφελούς συμφωνίας μεταξύ της χώρας και των εταίρων, με την οποία θα δίδονται απαντήσεις στις αναγκαιότητες της ελληνικής οικονομίας και θα δημιουργούνται οι συνθήκες επανεκκίνησής της σε μια νέα πιο εξωστρεφή βάση.

Η αναμενόμενη αίσια έκβαση των διαπραγματεύσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης με τους εταίρους – πιστωτές, θα οδηγήσει στη γρήγορη επιστροφή της ομαλότητας στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, γεγονός που διαμορφώνει προϋποθέσεις ουσιαστικής στήριξης της πραγματικής οικονομίας από τις τράπεζες, με τη θετική συμβολή τους στην αύξηση της εγχώριας ζήτησης και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η Attica Bank έχει ήδη αποφασίσει την ενίσχυση των Ιδίων Κεφαλαίων της έως 433.350.948,42 ευρώ, διαδικασία η οποία βρίσκεται στη φάση των εγκρίσεων από τις εποπτικές αρχές.

Παράλληλα, συνεχίζεται με εντεινόμενο ρυθμό το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της Τράπεζας που έχει ξεκινήσει σε προηγούμενα έτη, με την οργανική κερδοφορία παρά τις αντιξοότητες που δημιουργεί το οικονομικό περιβάλλον, να αποκτά μόνιμα χαρακτηριστικά.

Τα οργανικά κέρδη κατά το Α’ τρίμηνο του 2015 διαμορφώθηκαν σε 13,3 εκατ. ευρώ, έναντι οργανικών κερδών προ εκτάκτων αποτελεσμάτων 11,3 εκατ. ευρώ την συγκριτική περίοδο, αυξημένα, δηλαδή, κατά 17,7% σε ετήσια βάση.

Τα έκτακτα αποτελέσματα ύψους 10 εκατ. ευρώ αφορούν το Α’ τρίμηνο του 2014 και αναφέρονται σε μη επαναλαμβανόμενα κέρδη που είχαν προκύψει από ειδική κατηγορία ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία είχαν αποκτηθεί εκτός της συνήθους δραστηριότητας της Τράπεζας.

Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων προ προβλέψεων για πιστωτικούς κινδύνους διαμορφώθηκε σε 17,7 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας μείωση της τάξης του 13,3% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2014. Οι δαπάνες μισθοδοσίας ως μέρος των λειτουργικών εξόδων διαμορφώθηκαν σε 10,1 εκατ. ευρώ, έναντι 11,7 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2014, εμφανίζοντας μείωση της τάξης του 13,4%.

Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου στο τέλος του α’ τριμήνου διαμορφώθηκε σε 8,4%, με το δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών (CET1) να διαμορφώνεται σε 6,1%. Οι σωρευτικές προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 565 εκατ. ευρώ και καλύπτουν κατά 57% περίπου τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (εξαιρουμένων των ρυθμίσεων). Εάν, δε, ληφθούν υπόψη και οι εξασφαλίσεις των δανείων, η κάλυψη υπερβαίνει το 100%.

Τα αποτελέσματα και τα μεγέθη του Ομίλου, που καταγράφονται για το α’ τρίμηνο του 2015 σε ένα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, αποτυπώνουν και πιστοποιούν την ορθότητα των ενεργειών που έχει δρομολογήσει η Διοίκηση βάσει του επιχειρηματικού σχεδιασμού της Τράπεζας και επιβεβαιώνουν τη δυνατότητα της Attica Bank να διατηρήσει την αυτόνομη πορεία της.

Τονίζεται ότι κεντρικός άξονας του επιχειρηματικού σχεδιασμού της Τράπεζας ήταν και παραμένει η δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου με μόνιμα χαρακτηριστικά μέσω του ελέγχου του λειτουργικού κόστους, της αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων και της οργανωτικής αναδιάρθρωσης των λειτουργιών της»

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ