Navigation
31
Ιούλ
location
Αθήνα
41oC
Αίθριος - καθαρός
15 Απρ 2019

«Αστραπή» στα κεφάλια μας!

Κρίση Αυτιάς Νέα

Η ΑΑΔΕ δεν το βάζει κάτω! Έχει βάλει στόχο να εξοντώσει όλους τους Έλληνες. Έρχονται επιτόπιοι έλεγχοι στο 66% των οφειλετών του Δημοσίου, ενώ ακολουθούν πάνω από 100.000 τηλεφωνικές κλήσεις στους φορολογουμένους για τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Το σχέδιο «Αστραπή» είναι σε πλήρη εξέλιξη. Οι έλεγχοι θα αφορούν τραπεζικούς λογαριασμούς, άνοιγμα θυρίδων, επιστροφές φόρου καθώς και μεταβιβάσεις ακινήτων και κληρονομιές. Από τους ελέγχους δεν θα εξαιρεθούν και όσοι έχουν εκκρεμότητες με την Εφορία. Στόχος οι εισπράξεις 2,6 δισ. ευρώ.

Η επιβολή των προστίμων θα γίνεται το αργότερο εντός 3μήνου από τη διαπίστωση της παράβασης. Στο μικροσκόπιο θα μπουν και οι μεγάλοι οφειλέτες ,αφού 7.748 ιδιώτες οφείλουν πάνω από 1 εκατ. ευρώ ο καθένας και συνολικά πάνω από το 90% των οφειλών. Το σχέδιο «αστραπή» στοχεύει από μεγάλους οφειλέτες τα 675 εκατ. ευρώ.

Επίσης το 66% των οφειλετών κινδυνεύουν με μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, ενώ μέσα στο 2019 αναμένεται να χαρακτηριστούν 4,5 δισ. ευρώ ως ανεπίδεκτα είσπραξης. H ΑΑΔΕ θα στείλει μηνύματα σε μικροοφειλέτες, ώστε να προχωρήσουν στη ρύθμιση. Να τονισθεί ότι 2.514.722 πολίτες οφείλουν έως 500 ευρώ.

Πλέον, η νέα εξέλιξη θα ελέγχει Έλληνες φορολογουμένους που δηλώνουν μεγάλη ακίνητη και κινητή περιουσία αλλά έχουν χαμηλά εισοδήματα.

Θα ελεγχθούν

 • Ακίνητα που έχει στην ιδιοκτησία του ο φορολογούμενος.
 • Ι.Χ. αυτοκίνητα που διαθέτει ένας φορολογούμενος. Τα σχετικά στοιχεία θα ληφθούν από το αρχείο οχημάτων που διαθέτει η ΑΑΔΕ αλλά και από τη φορολογική δήλωση.
 • Σκάφη αναψυχής που έχει στην κατοχή του κάθε φορολογούμενος. Τα στοιχεία θα ληφθούν από το σχετικό αρχείο που τηρεί η ΑΑΔΕ.
 • Αεροσκάφη που έχουν δηλωθεί από τους φορολογουμένους στο Ε1.
 • Εισόδημα στις φορολογικές του δηλώσεις.
 • Καταθέσεις που έχει ο φορολογούμενος, επενδύσεις σε κινητές αξίες, ομόλογα, μετοχές, προθεσμιακές καταθέσεις.
 • Δάνεια και ποσά που δαπανά για την εξυπηρέτησή τους.
 • Τραπεζικές θυρίδες.

Όλα τα μέσα 

Το κράτος θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα για άμεσους ελέγχους. Θα μπουν στη διαδικασία και τα κινητά, με 100.000 τηλεφωνικές κλήσεις, «με σκοπό τη συμμόρφωση των φορολογουμένων και την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων ως προς την υποβολή δηλώσεων». Στόχος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ, Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών, πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών! Σε δεύτερη φάση θα έρθει η επικαιροποίηση στοιχείων επικοινωνίας (τηλέφωνο, IBAN και email) για Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα και αντικλήτους έως και 30/04/2018. Θα ελεγχθούν:

1. Ακίνητα: Έλεγχος Φόρου Διαμονής, ώστε να παρακολουθείται η βραχυχρόνια μίσθωσης ακινήτων έως το τέλος του χρόνου.

2. Επιστροφές: Εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων επιστροφών σε ποσοστό 100% για όλους, ώστε στις 31/8/2018 να μην υφίστανται εκκρεμείς επιστροφές άνω των 90 ημερών.

3. Τροποποιητικές: Εκκαθάριση των τροποποιητικών, συμπληρωματικών δηλώσεων σε κάθε μορφής φορολογία ώστε στις 31/8/2018 να μην υπάρχουν ανεκκαθάριστες δηλώσεις με ποσά προς επιστροφή άνω των 90 ημερών.

4. Τακτοποιήσεις: Δημιουργία ηλεκτρονικής ρύθμισης οφειλών του νόμου 4152/2013, μέχρι 30/6/2018.

5. Μεγάλος πλούτος: Έλεγχοι άνω των 450 από το ΚΕΜΕΠ και 550 από το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλου πλούτου.

6. Έλεγχοι παντού: Επιτόπιοι έλεγχοι για τη διαπίστωση φορολογικών υποχρεώσεων.

7. Συναλλαγές ομίλων: Αυστηρότεροι έλεγχοι επιχειρήσεων που διενεργούν ενδοομιλικές συναλλαγές, μέχρι 31/12/2018.

8. Γονικές παροχές-δωρεές: Επικαιροποίηση του Κώδικα φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια.

9. Τήρηση βιβλίων: Προσδιορισμός των υποχρεώσεων ως προς την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων από τους ιατρούς, για την παροχή υπηρεσιών στα απογευματινά ιατρεία του ΕΣΥ, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 2889/2001, μέχρι 31/3/2018.

10. Μισθοί, συντάξεις, μερίσματα, τόκοι: Επικαιροποίηση της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα για το φορολογικό έτος 2017, μέχρι 30/04/2018.

11. Ληξιπροθεσμα Συμμόρφωση των φορολογουμένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές, σε ποσοστό τουλάχιστον 52%, . Η απείθεια θα διαβιβάζεται αρμοδίως -των μη συμμορφούμενων φορολογούμενων- για περαιτέρω ενέργειες.

12. ΦΠΑ: Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ των ενεργών υπόχρεων σε ποσοστό τουλάχιστον 97%. Διαβίβαση αρμοδίως του αρχείου των μη συμμορφούμενων φορολογουμένων για περαιτέρω ενέργειες.

13. Άμεσες εισπράξεις: Ποσό 2,8 δισ. ευρώ έναντι του παλαιού ληξιπρόθεσμου χρέους της Φορολογικής Διοίκησης και 24% επί των νέων οφειλών.

Η Εφορία δεν κοιμάται…

 • Οι αριθμοί αμείλικτοι… Κατασχέσεις 2.000 ανά ημέρα! Έχουμε λοιπόν:
 • 816.721 κατασχέσεις στα χέρια τρίτων.
 • 15.884 προγράμματα πλειστηριασμού.
 • 22.298 παραγγελίες κατάσχεσης.
 • 8.350 υποθήκες.

Ο αριθμός των οφειλετών –κατά την ΑΑΔΕ– για τους οποίους λήφθηκαν μέτρα το 2018 ανήλθε σε 1.168.438 (μοναδικά ΑΦΜ) έναντι 1.050.077 το 2017. Το ποσοστό των οφειλετών υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης της φορολογικής διοίκησης ανήλθε το 2018 σε 64% έναντι στόχου 59%, αλλά για το 2019 ο πήχης ανεβαίνει στο 66%, δείγμα του ότι η ΑΑΔΕ θα σφίξει κι άλλο τα λουριά.

 • Ποσοστό 87,4% των οφειλετών (3.554.463 οφειλέτες), με βασική οφειλή μικρότερη των 5.000 ευρώ, διακραττούν το 2,4% (2.465,8 εκατ.) του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου της 1/1/2019.
 • Ποσοστό 1,1% των οφειλετών (42.877 οφειλέτες), με βασική οφειλή μεγαλύτερη των 100.000 ευρώ, διακραττούν το 89,5% (93.378,0 εκατ.).
 • Στις ενδιάμεσες κατηγορίες βασικής οφειλής από 5.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ, ποσοστό 11,5% των οφειλετών (467.410 οφειλέτες) διακραττούν το 8,2% (8.521,2 εκατ.) του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου της 1/1/2019.

Ποια είναι τα ακατάσχετα

Ακατάσχετα είναι αντικείμενα της προσωπικής χρήσης του οφειλέτη και της οικογένειας του οφειλέτη και ιδίως ρούχα, κλινοστρώματα, έπιπλα, εφόσον τα πράγματα αυτά είναι απαραίτητα για τις στοιχειώδεις ανάγκες της διαβίωσής τους, τρόφιμα και καύσιμη ύλη, απαραίτητα στον οφειλέτη και την οικογένειά του για τρεις μήνες, τα παράσημα και τα αναμνηστικά αντικείμενα, τα χειρόγραφα, οι επιστολές, τα οικογενειακά έγγραφα και τα επαγγελματικά βιβλία, βιβλία, μουσικά όργανα, εργαλεία τέχνης που προορίζονται για την επιστημονική ή καλλιτεχνική και γενικότερα την πνευματική μόρφωση και ανάπτυξη του οφειλέτη ή της οικογένειάς του.

Εξαιρούνται από την κατάσχεση, προκειμένου για πρόσωπα που με την προσωπική τους εργασία αποκτούν όσα τους χρειάζονται για να ζήσουν, τα εργαλεία, μηχανήματα, βιβλία ή άλλα πράγματα που είναι απαραίτητα για την εργασία τους , για πρόσωπα που ζουν από γεωργική εργασία, και δύο ζώα για το άροτρο, ένα υποζύγιο, μία δαμάλα, έξι πρόβατα, έξι γίδες, ο σπόρος που χρειάζεται έως την ερχόμενη συγκομιδή και η τροφή αυτών των ζώων για τρεις μήνες, για πρόσωπα που ζουν από την κτηνοτροφία, και δώδεκα μεγάλα ζώα ή εικοσιτέσσερα μικρά ζώα, και η τροφή τους για τρεις μήνες, για πρόσωπα που ζουν από την πτηνοτροφία, και εκατόν πενήντα πτηνά και η τροφή τους για τρεις μήνες. Οι μεταξοσκώληκες δεν μπορούν να κατασχεθούν πριν γίνουν τέλεια κουκούλια.

του Γιώργου Αυτιά 

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο

 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ


 • pict
 • pict

pict

pict