Προθεσμία μέχρι αύριο έχουν οι επιχειρήσεις για να υποβάλουν την αίτηση χορήγησης της Επιστρεπτέας Προκαταβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myBusinessSuport.
H πλατφόρμα λειτουργεί με το νέο αρχείο εργαζομένων που έχει λάβει από το σύστημα ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Την περασμένη Παρασκευή ακόμα 25.406 επιχειρήσεις είδαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς το χαμηλότοκο κρατικό δάνειο που τους χορηγείται ως Επιστρεπτέα Προκαταβολή.
Έτσι, ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων που έχουν λάβει την Επιστρεπτέα Προκαταβολή μέχρι σήμερα ανέρχεται σε 34.058, στους οποίους έχει καταβληθεί άμεση χρηματοδοτική ενίσχυση συνολικού ύψους 233,3 εκατ. ευρώ.
Τις επόμενες ημέρες θα γίνουν νέες πληρωμές, ενώ αμέσως μετά το υπουργείο Οικονομικών θα τρέξει τις διαδικασίες για ένα νέο πρόγραμμα του χρηματοδοτικού σχήματος, με πρόσθετο διαθέσιμο ποσό άνω του 1 δισ. ευρώ, το οποίο θα αφορά μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων, που επλήγησαν μετά τον Μάρτιο από την πανδημία.