Navigation
11
Ιούν
location
Αθήνα
25oC
Καταιγίδες
17 Ιούλ 2017

Αλλάζουν όλα στις κατασχέσεις-Νέα κριτήρια για χρέη σε Ταμεία και Εφορία

Ταμείο Χρέη Αυτιάς Χρήμα & Πολίτης

Όλα δείχνουν ότι πάμε σε δυσκολότερες μέρες… Το κράτος ενοποιεί όλες τις οφειλές σε Εφορία και Ταμεία και προχωράει σε κοινές διαδικασίες κατασχέσεων με λίστα επτά κριτηρίων αξιολόγησης των οφειλετών.

Πλέον, κατά τη νομικό Ολυμπία Νικολοπούλου, πάμε σε ενδελεχή αξιολόγηση και έλεγχο των οφειλετών σε Ταμεία και Εφορία, αφού θα ερευνώνται όλες οι οικονομικές παράμετροι.

Πρώτη στάση, τα οικονομικά δεδομένα του οφειλέτη, όπως μέγεθος εταιρείας, κερδοφορία και υπάρχουσα ρευστότητα. Το επόμενο στάδιο θα είναι η δυνατότητα καταβολής των χρεών.

Πώς όμως θα γίνονται όλα αυτά; Με ποιον τρόπο; Ποιοι θα κινούν τις διαδικασίες;

«Θα πάμε με σειρά συγκεκριμένων κριτηρίων», κατά την κα Νικολοπούλου: «Δηλαδή θα εξετασθούν οι πωλήσεις της εταιρείας κατά τα τελευταία τρία έτη πριν από την αξιολόγηση, η κερδοφορία της επιχείρησης, η ρευστότητα από τα περιουσιακά στοιχεία, οι συνολικές οφειλές σε Ταμεία και Εφορία, η ανταπόκριση του οφειλέτη στα ειδοποιητήρια ΚΕΑΟ και ΑΑΔΕ, η εξέταση αν ο οφειλέτης έχει ενταχθεί σε κάποια ρύθμιση εξόφλησης των ληξιπροθέσμων χρεών τους προς την Εφορία και στα Ταμεία και αν τηρεί αυτήν τη ρύθμιση».

Ταυτόχρονα, προχωράει η μεταφορά όλων των χρεών σε ασφαλιστικά ταμεία στο Κέντρο Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών (ΚΕΑΟ) και μετά στην ΑΑΔΕ. Παράλληλα, το ΚΕΑΟ θα έχει πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία των φορολογουμένων, οι οποίοι οφείλουν στα Ταμεία και τις Εφορίες. Επιπλέον, θα δημοσιεύονται τα ονόματα μεγαλοφειλετών προς τα Ταμεία και την Εφορία με χρέη άνω των 150.000 ευρώ, πλην όσων έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη για το θέμα των χρεών τους ή έχουν προχωρήσει σε ρύθμιση.

Σφίγγει ο κλοιός στα «κόκκινα» δάνεια

Δυσκολεύουν ιδιαίτερα οι εξελίξεις με τα «κόκκινα» δάνεια. Κορυφαίοι τραπεζικοί κύκλοι τόνιζαν ότι «επιβάλλεται να βελτιωθεί το επίπεδο πληροφόρησης σχετικά με τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, με την ενσωμάτωση περαιτέρω ανάλυσης σε σχέση με συγκεκριμένες πρακτικές διαχείρισης ανά κατηγορία δανείου».

Έτσι, λοιπόν, η Τράπεζα της Ελλάδος θα ξέρει τα πάντα για τα δάνεια, όπως ολική πληροφόρηση, μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, παρακολούθηση του τρόπου εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας, παρακολούθηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Πλέον, οι τράπεζες έχουν επιλέξει τρεις λύσεις ρυθμίσεων των δανείων.

Βραχυπρόθεσμες ρυθμίσεις:

·  Κεφαλαιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών.

·  Τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών.

·  Μειωμένη δόση: Μεγαλύτερη των οφειλόμενων τόκων.

·  Καταβολή μόνο τόκων.

·  Μειωμένη δόση: Μικρότερη των οφειλόμενων τόκων.

·  Περίοδος χάριτος.

Μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις:

·  Μείωση επιτοκίου.

·  Παράταση διάρκειας.

·  Διαχωρισμός οφειλής.

·  Μερική διαγραφή οφειλής.

·  Λειτουργική αναδιάρθρωση επιχείρησης.

·  Συμφωνία ανταλλαγής χρέους με μετοχικό κεφάλαιο.

Λύσεις οριστικής διευθέτησης:

·  Εξωδικαστικές ενέργειες.

·  Εθελοντική παράδοση ενυπόθηκου ακινήτου.

·  Μετατροπή σε ενοικίαση/χρηματοδοτική μίσθωση.

·  Εθελοντική εκποίηση ενυπόθηκου ακινήτου.

·  Διακανονισμός απαιτήσεων από καταγγελμένες συμβάσεις.

·  Πώληση οφειλής.

·  Υπερθεματιστής σε πλειστηριασμό.

·  Ρευστοποίηση σε πλειστηριασμό.

·  Υπό νομική προστασία.

·  Ολική διαγραφή οφειλής.

«Βουνό» τα προβλήματα

Ήδη υπάρχει τροποποίηση του νόμου Κατσέλη για να μην προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Εκ των πραγμάτων, είναι αναγκαίες βελτιώσεις στον νόμο Κατσέλη, ώστε να προχωράει ικανοποιητικά η προστασία στους πραγματικά ευάλωτους δανειολήπτες, με παράλληλο αποκλεισμό των στρατηγικών κακοπληρωτών.

Τροποποιήθηκε ο νόμος Δένδια, αλλά δόθηκε και η δυνατότητα για μετοχοποίηση δανείων σε υπερχρεωμένες επιχειρήσεις και για απομάκρυνση των διοικήσεων που δεν συνεργάζονται. Ο νόμος Δένδια χρειάζεται κίνητρα φορολογικά και εξορθολογισμένη διαδικασία διαπραγματεύσεων υπό την πρωτοβουλία του πιστωτή που έχει καλύτερη γνώση του οφειλέτη.

Όμως καλά όλα αυτά, αλλά «δεν υπάρχουν εξειδικευμένοι δικαστές για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και τη συσσώρευση ήδη μεγάλου όγκου υποθέσεων».

Υπάρχουν καθυστερήσεις λόγω του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου. Η διαδικασία των πλειστηριασμών είναι αναποτελεσματική. Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας έχει προβλήματα, καθώς επιτρέπει με την κατάθεση αίτησης του δανειολήπτη να καταργείται οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια σε βάρος περιουσιακών στοιχείων του και στερείται κινήτρων για την εξωδικαστική διευθέτηση χρεών.

Στον πτωχευτικό κώδικα, οι πιστωτές δεν μπορούν να ελέγξουν αν το ακίνητο που δηλώνει ως μοναδικό του περιουσιακό στοιχείο ο δανειολήπτης που αιτείται την υπαγωγή του στον νόμο 3869/2010, ή βάσει του Πτωχευτικού Κώδικα, είναι όντως το μόνο.

Ακόμη πρέπει να εξασφαλίζεται το κλείσιμο των υποθέσεων χρέους εντός της τριετίας, ενώ σήμερα η διαδικασία ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων μπορεί να διαρκέσει 10 χρόνια ή και περισσότερο. Επίσης, η μετατροπή χρέους σε μετοχικό κεφάλαιο θα πρέπει να επιβάλλεται στις μη συνεργάσιμες διοικήσεις των επιχειρήσεων που μπλοκάρουν τις αναδιαρθρώσεις και το δικαστήριο, κατόπιν αιτήματος του διαδίκου που έχει έννομο συμφέρον να κρίνει καταχρηστική την αρνητική ψήφο των διοικήσεων στο σχέδιο αναδιάρθρωσης.

Επιπρόσθετα διαπιστώνονται νομοθετικά εμπόδια στη μεταβίβαση και εκχώρηση δανείων.

Επίσης προβλήματα υπάρχουν στη φορολογία ακινήτων που βασίζεται σε αντικειμενικές αξίες που μπορεί να υπερβαίνουν τις τρέχουσες εμπορικές αξίες, κάτι που μπορεί να αποθαρρύνει πιθανούς αγοραστές, στο πλαίσιο τόσο εθελοντικής όσο και εξαναγκαστικής πώλησης του ακινήτου.

Τέλος, η έλλειψη ενημερωμένων αρχείων για την πιστοληπτική ικανότητα των δανειοληπτών για οφειλές στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία αυξάνει τον κίνδυνο κατά την επιλογή πελατών για χορηγήσεις δανείων, εμποδίζοντας και τις συναλλαγές σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

του Γιώργου Αυτιά

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο που κυκλοφόρησε το Σάββατο 15/7

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ