Navigation
13
Απρ
location
Αθήνα
21oC
Αρκετά σύννεφα
5 Μαρ 2015

Αδυναμία περικοπής κόστους για τις ελληνικές επιχειρήσεις το 2014

icap1 Επιχειρήσεις

Μείωση καταγράφηκε και το 2014 στον συνολικό κύκλο εργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ υπήρξε αδυναμία σημαντικής περικοπής του κόστους, που οδήγησε σε πτώση των αντίστοιχων μικτών κερδών με αρκετά εντονότερο ρυθμό (-6,5%), στοιχείο ενδεικτικό ότι χρειάζονται ακόμη εντονότερες προσπάθειες προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας τους.

Αυτά αναφέρει η ICAP στην ανάλυση των ισολογισμών 630 ελληνικών επιχειρήσεων των δύο τελευταίων ετών.
Από τις εταιρείες αυτές οι 164 είναι βιομηχανικές, οι 188 εμπορικές, οι 231 εταιρείες παροχής υπηρεσιών και οι λοιπές προέρχονται από τον τουριστικό και κατασκευαστικό κλάδο.
Τα μεγέθη των επιχειρήσεων αυτών για το 2014 συγκρίνονται με τα αντίστοιχα μεγέθη των ίδιων ακριβώς επιχειρήσεων για το 2013.

Α. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟΥ 630 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Από τα ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσεως όλων των επιχειρήσεων του δείγματος, προκύπτει και πάλι αισθητή μείωση του συνολικού κύκλου εργασιών το 2014/13, κατά 3,04%, φαινόμενο που συνδέεται με την ασθενή οικονομική δραστηριότητα και τις συνθήκες συνεχούς υποχώρησης της ζήτησης στην εγχώρια αγορά τα τελευταία 6 χρόνια.
Παράλληλα, η αδυναμία σημαντικής περικοπής του κόστους, οδήγησε σε πτώση των αντίστοιχων μικτών κερδών με αρκετά εντονότερο ρυθμό (-6,5%), στοιχείο ενδεικτικό ότι χρειάζονται ακόμη εντονότερες προσπάθειες προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.
Η μείωση των μικτών κερδών ήταν καθοριστική και οδήγησε σε υποχώρηση του λειτουργικού αποτελέσματος (-16,6%).
Το τελικό καθαρό αποτέλεσμα των συγκεκριμένων εταιρειών ήταν κερδοφόρο και στις δύο χρήσεις, τα δε κέρδη προ φόρου εμφανίζουν αύξηση 4,4% το τελευταίο έτος, γεγονός όμως που σε μεγάλο βαθμό προήλθε από τη δραστική αύξηση των μη λειτουργικών εσόδων.
Σε επίπεδο κερδών EBITDA ωστόσο, υπήρξε μείωση κατά 12,8% το 2014 σε σχέση με το 2013.
Όσον αφορά στα στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού των 630 επιχειρήσεων, το σύνολο ενεργητικού τους αυξήθηκε κατά 2,8% το 2014, γεγονός που προήλθε κατά κύριο λόγο από τη βελτίωση των διαθεσίμων, ενώ τα λοιπά στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού υποχώρησαν, ενώ η αξία των παγίων παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή.
Από την άλλη πλευρά, τα ίδια κεφάλαια διευρύνθηκαν το 2014 κατά 3,2%.
Περαιτέρω, σχετικά με τις συνθήκες χρηματοδότησης, βάσει των διαθέσιμων ισολογισμών σημειώνεται κάποια διαφοροποίηση, με καταγραφή σημαντικής υποχώρησης (-14,4%) στις βραχυπρόθεσμες οφειλές προς τράπεζες, ενώ ταυτόχρονα σημειώθηκε μεγάλη αύξηση στο επίπεδο των μεσο-μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, κατά 22,9%.
(Πίνακας 1).

Β. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1. Βιομηχανία

Ο τομέας της Βιομηχανίας εμφάνισε το 2014 τις δυσμενέστερες επιδόσεις, σε σχέση με τους λοιπούς τομείς, αφού κατέγραψε σημαντική μείωση πωλήσεων και ανατροπή στο επίπεδο του τελικού αποτελέσματος.
Από τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 164 βιομηχανικών/μεταποιητικών εταιρειών του δείγματος, προκύπτει μείωση των πωλήσεων κατά 6,21% το 2014/13, παράλληλα δε η αδυναμία συμπίεσης του κόστους στον απαιτούμενο βαθμό επέφερε τη συρρίκνωση των αντίστοιχων μικτών κερδών (-18,7%).
Το γεγονός αυτό οδήγησε σε ανατροπή τόσο στο επίπεδο του λειτουργικού, όσο και του τελικού καθαρού αποτελέσματος του τομέα, από αξιόλογα κέρδη το 2013 σε σημαντικές ζημίες το 2014.
Βέβαια πρέπει να επισημανθεί ότι η δυσμενής αυτή εξέλιξη οφείλεται σε συγκεκριμένη βιομηχανία με υψηλές ζημίες, που καθόρισαν και το κλαδικό τελικό αποτέλεσμα. Εάν η εν λόγω εταιρεία εξαιρεθεί από το δείγμα, τότε το τελικό αποτέλεσμα του τομέα μετατρέπεται σε θετικό στην τελευταία χρήση.
Τέλος, τα κέρδη EBITDA του τομέα κατά το 2014 κατέγραψαν πτώση 51,55% έναντι του προηγουμένου έτους.
Όσον αφορά την εξέλιξη ορισμένων βασικών μεγεθών του ισολογισμού, παρατηρείται μείωση (κατά 1,8%) της αξίας του συνόλου ενεργητικού το 2014, προερχόμενη κυρίως από αντίστοιχη μείωση των αποθεμάτων.
Στα στοιχεία του Παθητικού, διαπιστώνεται αισθητή μείωση των ιδίων κεφαλαίων, κατά 9,02%. Αναφορικά με τις υποχρεώσεις, οι μεν μεσο-μακροπρόθεσμες μειώθηκαν κατά 6,2%, ενώ οι συνολικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ήταν αυξημένες, παρότι οι βραχυπρόθεσμες οφειλές προς τράπεζες παρέμειναν σταθερές το 2014/13.
(Πίνακας 2).

2. Εμπόριο

Τις καλύτερες συγκριτικά επιδόσεις κατά το 2014 εμφάνισε ο τομέας του εμπορίου, όπου υπήρξε οριακή μόνο υποχώρηση του κύκλου εργασιών, παράλληλα δε τα κέρδη προ φόρου κατέγραψαν πολύ έντονη αύξηση, με συνέπεια το θετικό καθαρό αποτέλεσμα ολόκληρου του δείγματος των 630 εταιρειών να οφείλεται (σχεδόν αποκλειστικά) σε αυτόν τον τομέα.
Βάσει των αποτελεσμάτων του δείγματος των 188 εμπορικών επιχειρήσεων, κατ΄ αρχήν προκύπτει οριακή μόνο μείωση τόσο των πωλήσεων όσο και των μικτών κερδών, κατά 0,58% και 0,49% αντίστοιχα. Ωστόσο, η συμπίεση των «λοιπών λειτουργικών εξόδων» είχε καθοριστική επίδραση, αφού το λειτουργικό αποτέλεσμα του τομέα αυξήθηκε κατά 26,7% το 2014 έναντι του προηγουμένου έτους.
Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν σε μεγάλη βελτίωση των κερδών προ φόρου του τομέα (72,7%), ενώ τα κέρδη EBITDA κατέγραψαν αύξηση της τάξης του 8% στην τελευταία χρήση.
Θα πρέπει βέβαια να τονισθεί ότι η επίτευξη της υψηλής κερδοφορίας των εμπορικών επιχειρήσεων του δείγματος οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη συμμετοχή συγκεκριμένης εταιρείας με υψηλές επιδόσεις επί σειράν ετών (Jumbo AE).
Όσον αφορά στα στοιχεία του Ενεργητικού, διαπιστώνεται αύξηση των συνολικών κεφαλαίων κατά 6,4%. Σχετικά με τα στοιχεία του Παθητικού, παρατηρείται αφενός διεύρυνση (κατά 10,8%) των ιδίων κεφαλαίων, ωστόσο ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η δραστική αύξηση των μεσο-μακροπροθέσμων υποχρεώσεων με συνέπεια τον υπερδιπλασιασμό τους το 2014 σε σχέση με το 2013.
Παράλληλα, οι συνολικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υποχώρησαν την ίδια περίοδο, ιδιαίτερα οι βραχυπρόθεσμες οφειλές προς τράπεζες, οι οποίες συρρικνώθηκαν (-46,9%) το τελευταίο έτος.
(Πίνακας 3).

3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στον τομέα των εταιρειών παροχής υπηρεσιών (εκτός Τεχνικών Εταιρειών), με βάση τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα 231 εταιρειών, φαίνεται ότι ενώ ο κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 4,26% το 2014, το κόστος παρέμεινε αμετάβλητο, με συνέπεια την έντονη μείωση του μικτού κέρδους και, κατ΄ επέκταση τη δραστική επιδείνωση (-44,2%) του λειτουργικού αποτελέσματος.
Τελικά, τα κέρδη προ φόρου του τομέα κατέγραψαν πτώση της τάξης του 55% το 2014 έναντι του προηγουμένου έτους. Σε επίπεδο κερδών EBITDA σημειώθηκε μείωση κατά 5,7%.
Το σύνολο ενεργητικού των εταιρειών του τομέα σημείωσε μικρή μόνο αύξηση (2,7%). Παράλληλα, τα ίδια κεφάλαια ήταν αισθητά αυξημένα (11,1%), ενώ μικρές μόνο μεταβολές παρουσίασαν οι υποχρεώσεις, τόσο οι μεσο-μακροπρόθεσμες όσο και οι βραχυπρόθεσμες.
(Πίνακας 4).
Αναφορικά με τους λοιπούς τομείς , προς το παρόν το δείγμα εταιρειών με διαθέσιμο ισολογισμό τελευταίας χρήσης είναι εξαιρετικά μικρό, ώστε οποιοσδήποτε σχολιασμός τους δεν κρίνεται σκόπιμος.
Στη συνέχεια επισυνάπτονται οι ομαδοποιημένοι ισολογισμοί τόσο του συνόλου των εταιρειών του δείγματος, όσο και επί μέρους τομέων δραστηριότητας ξεχωριστά.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ