Δίπλα σε όσους πολίτες θέλουν να αγοράσουν ή να χτίσουν το δικό τους σπίτι, βρίσκεται η Τράπεζα Πειραιώς με το πρόγραμμα Piraeus 90 Πρώτης Κατοικίας, που χρηματοδοτείται από την τράπεζα έως και το 90% της αξίας του ακινήτου και με ποσό έως 500.000 ευρώ. Όλοι οι υποψήφιοι πελάτες με ηλικία έως 50 έτη, υποβάλλοντας την αίτηση τους online ή μέσω καταστήματος, επωφελούνται από την προέγκριση εντός 48 ωρών, τη γρήγορη εκταμίευση με την προσκόμιση του συμβολαίου αγοράς, χαμηλό επιτόκιο 2,70% σταθερό για 3 έτη και στη συνέχεια κυμαινόμενο με βάση το Euribor μηνός πλέον 1,75%. Τα στεγαστικά δάνεια αποπληρώνονται σε 35 χρόνια, ενώ δίνεται και έξτρα ρευστότητα με το καταναλωτικό δάνειο “Πρώτης Εγκατάστασης” για ποσό έως 40.000 ευρώ και χαμηλό σταθερό επιτόκιο 9,90%.