Η αναβάθμιση των υπηρεσιών μέσω της ψηφιοποίησης του δικτύου αποτελεί πλέον πραγματικότητα για τον Διαχειριστή του Εθνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ο ΔΕΔΔΗΕ γυρίζει σελίδα, θέτοντας ως προτεραιότητα την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους καταναλωτές, ενώ φιλοδοξεί να βελτιώσει αισθητά τους χρόνους ικανοποίησης των αιτημάτων τους. Ο διαχειριστής ενισχύει τις τεχνικές υπηρεσίες με το σύστημα GIS, που αποτελεί ένα σημαντικό και απαραίτητο εργαλείο, για τη λεπτομερή καταγραφή και παρακολούθηση του δικτύου, το οποίο γίνεται ψηφιακό και θα είναι διαθέσιμο σε οθόνες, σε αντίθεση με το παρελθόν που γινόταν μέσω… χαρτών! Αναμφίβολα, πρόκειται για ειδήσεις, οι οποίες αποδεικνύουν ότι ο ΔΕΔΔΗΕ υπό την καθοδήγηση του διευθύνοντος συμβούλου, Αναστάσιου Μάνου είναι έτοιμος να κάνει μεγάλα… θαύματα!

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Παρασκήνιο”