Απόλυτη επιτυχία σημείωσε το πρόγραμμα Cosmote Grow Your Business καθώς καταρτίστηκαν 2.800 επαγγελματίες σε ψηφιακά εργαλεία, μέσα από ένα δωρεάν online εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με πιστοποιημένη εκπαίδευση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους εργαζομένους τους, καθώς και σε ελεύθερους επαγγελματίες. Συνολικά δόθηκαν πάνω από 16.000 βεβαιώσεις παρακολούθησης επιμέρους μαθημάτων και 1.000 πιστοποιητικά κατάρτισης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για όσους ολοκλήρωσαν επιτυχώς όλα τα μαθήματα.