Με το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς, ήτοι 0,093 ευρώ ανά κιλοβατώρα, η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στους αγρότες και τον πρωτογενή τομέα μέσω του προγράμματος ΓΑΙΑ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν έως τις 26 Ιουνίου να ενταχθούν στα νέα αγροτικά προϊόντα της ΔΕΗ, τα οποία προσφέρουν σταθερή τιμή ανά κιλοβατώρα τα πρώτα 2 έτη. Η διάρκεια των νέων προϊόντων είναι δεκαετής και μετά την παρέλευση των 2 ετών, ο πελάτης μπορεί να έχει σταθερή τιμή τιμολογίου για το 1/3 της κατανάλωσης, ενώ για την υπόλοιπη κατανάλωση θα έχει τη δυνατότητα επιλογής τιμολογίου από τα προσφερόμενα εκείνη την περίοδο. Στα προγράμματα ΓΑΙΑ της ΔΕΗ μπορούν να ενταχθούν οι κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος χαμηλής ή μέσης τάσης, για τις οποίες δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές  ή έχουν ρυθμισμένες οφειλές λογαριασμών που έχουν εκδοθεί έως και 31/12/2023. Πάντως, για να μπει κάποιος αγρότης σε τιμολόγιο της ΓΑΙΑ πρέπει πρώτα να ρυθμίσει τις οφειλές σε 120 άτοκες δόσεις.