Μετά από δύο χρόνια εξαντλητικών συζητήσεων με τις τράπεζες, η οικογένεια Βενέτη εισέρχεται στα Παγωτά Δωδώνη, δημιουργώντας νέα δεδομένα στη λιανική. Το τίμημα της αλυσίδας Βενέτη για την εξαγορά του ισχυρού brand της Δωδώνης, ανέρχεται σε 40 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα, ολοκληρώθηκε η αγορά του συνόλου των μετοχών της εταιρείας από αλλοδαπή εταιρεία με έδρα την Κύπρο. Η αγορά αποτελεί το αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας σειράς διαπραγματεύσεων, με πέντε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που είχαν αναλάβει τη διαχείριση της εταιρείας “Παγωτά Δωδώνη”.