Στην πρωτοπορία των περιβαλλοντικών δράσεων βρίσκεται ο όμιλος Helleniq Energy, καθώς στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος διοργάνωσε εκδηλώσεις με τη συμμετοχή 1.100 μαθητών δημοτικών σχολείων στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ομίλου, Γιάννη Παπαθανασίου, υλοποιείται ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό πλάνο, το οποίο θέτει στο επίκεντρο την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και την ενίσχυση του θετικού αποτυπώματος στην κοινωνία και το περιβάλλον. Τέλος, η Helleniq Energy προχωρά στη δημιουργία δύο πρότυπων “πάρκων τσέπης” στους Δήμους Μεγαρέων στο Θριάσιο Πεδίο και Δέλτα στη Δυτική Θεσσαλονίκη, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες, στις οποίες βρίσκονται εγκαταστάσεις του ομίλου.