Μετά από 15 χρόνια η Τράπεζα Πειραιώς ετοιμάζεται για μία από τις πιο μεγάλες στιγμές των τελευταίων ετών και πιο συγκεκριμένα για τη διανομή μερίσματος. Έχει ξεκινήσει η προεργασία για επιστροφή κεφαλαίου, ώστε η εισηγμένη να έχει την απαραίτητη ρευστότητα και στη γενική συνέλευση της 28ης Ιουνίου, να επισημοποιηθεί η χορήγηση 78,8 εκατ. ευρώ στους μετόχους. Ο εποπτικός μηχανισμός SSM αναμένεται να εγκρίνει μέσα στις επόμενες ημέρες τη διανομή μερίσματος 0,063 ευρώ ανά μετοχή, από τα κέρδη της περυσινής χρήσης. Εννοείται ότι από την κίνηση αυτή δεν διαταράσσονται οι ισορροπίες ως προς τους κεφαλαιακούς δείκτες της τράπεζας. Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει, ενώ θα έρθουν και άλλες καλύτερες για τους μετόχους, με βάση το επιχειρηματικό πλάνο της διοίκησης Χατζηνικολάου-Μεγάλου.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Παρασκήνιο”