Με επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη 459 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο και με αναθεωρημένο στόχο για ετήσια κέρδη 1,8 δισ. ευρώ, η ΔΕΗ κάνει την πλέον δυναμική επιστροφή της μέσα στην τρέχουσα χρονιά. Οι συνολικές επενδύσεις της επιχείρησης ανήλθαν σε 501 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων στη Ρουμανία. Η εγκατεστημένη ισχύς σε ΑΠΕ ανήλθε σε 4,7 Γιγαβάτ στο τέλος Μαρτίου, με τα έργα σε στάδιο κατασκευής ή έτοιμα προς κατασκευή να ανέρχονται σε 2,8 Γιγαβάτ, που αντιστοιχεί περίπου στο 70% της ισχύος που απαιτείται για την επίτευξη του στόχου για το 2026. Τα κέρδη προ φόρων εκτινάχθηκαν στα 122 εκατ. ευρώ έναντι 73 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2023 και τα καθαρά κέρδη στα 86 εκατ. έναντι 51 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η επιχείρηση συγκράτησε τον δείκτη καθαρού χρέους προς λειτουργικά κέρδη στο 2, δηλαδή πολύ χαμηλότερα από τον αρχικό στόχο του 3,5.

Οι επιδόσεις αυτές σκόρπισαν ενθουσιασμό στη διοίκηση αλλά και στην αγορά και όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Γιώργος Στάσσης, “παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου, αξιοποιώντας το επιχειρηματικό μας μοντέλο με παρουσία στην παραγωγή αλλά και την διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο μας προσφέρει ανθεκτικότητα σε περιόδους μεταβλητότητας καθώς και ευκαιρίες για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε περαιτέρω τις δραστηριότητές μας και να δημιουργήσουμε αξία για τους μετόχους μας”. Τα καλύτερα είναι μπροστά…

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Παρασκήνιο”