Η διοίκηση του ΟΠΑΠ εμπνέει χωρίς διακοπή τους μετόχους αλλά και την αγορά, ενώ η διοίκηση φιλοδοξεί να δώσει νέα ώθηση στη δυναμική του οργανισμού μέσω της αποδοτικής υλοποίησης της επιχειρηματικής στρατηγικής Fast Forward. Στο πλαίσιο αυτό διερευνά την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης σε τομείς όπως το υπεύθυνο παιχνίδι. Ο διευθύνων σύμβουλος Γιαν Καράς στην πρόσφατη ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, σκόρπισε αισιοδοξία στους μετόχους με την τοποθέτηση του. Βέβαια, σημαντικό ρόλο για το θετικό κλίμα παίζουν τα αποτελέσματα της περυσινής χρονιάς αλλά και η ανταμοιβή μέσω επιστροφής κεφαλαίου και μερίσματος, ύψους 1,85 ευρώ ανά μετοχή. Όλα βαίνουν καλώς και ο Οργανισμός είναι πάντα έτοιμος για άλλα… κόλπα!

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Παρασκήνιο”