Ένα εντυπωσιακό deal που δείχνει τη δυναμική της επένδυσης του Ελληνικού έκλεισε η Lamda Development, καθώς σε αυτό εισέρχεται με… φόρα η Xeris Ventures, συμφερόντων του ομίλου Λάτση, ώστε να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην κατασκευή του project “Little Athens”, προϋπολογισμού 225 εκατ. ευρώ. Η συμφωνία προβλέπει ότι η Lamda θα έχει το 20% και η θυγατρική του ομίλου Λάτση, το υπόλοιπο 80%. Από τη συμφωνία προκύπτει ότι το σχήμα SPV θα καταβάλει στη θυγατρική το συνολικό ποσό των 44,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 33 εκατ. ευρώ με τη σύναψη του συμβολαίου, ενώ τα υπόλοιπα 11,5 εκατ. ευρώ θα αφορούν την αναλογική συμμετοχή στην κατασκευή των έργων υποδομής που θα γίνουν.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Παρασκήνιο”