Οι επενδύσεις, η συγκράτηση των δαπανών και ο πράσινος μετασχηματισμός, εκτόξευσαν τα κέρδη προ φόρων της ΕΥΔΑΠ κατά 163% (στα 28 εκατ. ευρώ) κατά την περυσινή χρήση, σε σχέση με το 2022, ενώ στους μετόχους θα δοθεί μέρισμα 0,10 ευρώ ανά μετοχή. Ο τζίρος αυξήθηκε 0,35%, φτάνοντας στα 351,6 εκατ. ευρώ, καθώς τα τιμολόγια παραμένουν σταθερά για ενδέκατη χρονιά(!), ενώ τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 1,8% σε σχέση με το 2022 και έτσι, τα λειτουργικά κέρδη εκτοξεύθηκαν στα 60,8 εκατ. ευρώ έναντι 39 εκατ. ευρώ. Όλοι οι δείκτες αποτελεσματικότητας παρουσίασαν σημαντική βελτίωση με το άριστο μάνατζμεντ του Χάρη Σαχίνη, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι το υψηλό κόστος ενέργειας συνετέλεσε στη μειωμένη ζήτηση νερού τους χειμερινούς μήνες. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον των περιορισμών και των αβεβαιοτήτων, η εταιρεία τριπλασίασε τις επενδύσεις σε σχέση με το 2019, ενώ ο στόχος του επενδυτικού προγράμματος στη 10ετία ανέρχεται σε 2,1 δισ. ευρώ.