Η ισχυροποίηση της χρηματοοικονομικής θέσης της ΔΕΗ, επιτρέπει μεγαλύτερα ανοίγματα για τη στήριξη του αγροτικού τομέα και έτσι η επιχείρηση προωθεί τέσσερα νέα προγράμματα ηλεκτρικού ρεύματος με συνολική διάρκεια 10 έτη. Τα προϊόντα ΓΑΙΑ της ΔΕΗ παρέχονται με σταθερή τιμή ανά κιλοβατώρα για τα δύο πρώτα έτη. Για τα επόμενα 8 έτη, ο πελάτης θα έχει σταθερή τιμή για το 1/3 της κατανάλωσης, ενώ για την υπόλοιπη κατανάλωση έχει τη δυνατότητα επιλογής τιμολογίου από τα προσφερόμενα εκείνη την περίοδο. Δικαίωμα ένταξης στα προϊόντα ΓΑΙΑ έχουν οι κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος Χαμηλής ή Μέσης Τάσης, για τις οποίες δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές  ή έχουν ρυθμισμένες οφειλές λογαριασμών που έχουν εκδοθεί έως και τις 31/12/2023.