Στην πρόσληψη 50 στελεχών υψηλής εξειδίκευσης θα προχωρήσει η Vodafone μέσω του προγράμματος Vodafone Business, ενώ προωθεί και εντατικό πρόγραμμα διεύρυνσης των τεχνολογικών δεξιοτήτων για περισσότερους από 300 υφιστάμενους εργαζομένους. Η πρωτοβουλία της εταιρείας περιλαμβάνει στοχευμένες κινήσεις και συγκεκριμένα τον ανασχεδιασμό των λύσεων και υπηρεσιών που προσφέρει, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου που θα υλοποιηθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος εντός του 2024. Το πρόγραμμα θα υποστηριχθεί και από επένδυση ύψους 17 εκατ. ευρώ, μέσω της οποίας θα επιδιωχθεί η παροχή βοήθειας προς ελληνικές επιχειρήσεις ώστε να πετύχουν.