Στρατηγικό deal τεραστίων διαστάσεων για την ανάπτυξη έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 4 χώρες, αντί 2 δισ. ευρώ, υπέγραψαν ΔΕΗ και Mytilhneos.

Η συμφωνία προβλέπει την ανάπτυξη και κατασκευή χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων μέχρι 2.000 Μεγαβάτ σε Ιταλία, Βουλγαρία, Κροατία και Ρουμανία. Πιο συγκεκριμένα, η Mytilineos αναλαμβάνει την ανάπτυξη και κατασκευή σε 90 φωτοβολταϊκά έργα που κατέχει στην Ιταλία (503 MW), στη Ρουμανία (516 MW), στη Βουλγαρία (500 MW) και στην Κροατία (445 MW), τα οποία θα αποκτώνται από τον όμιλο ΔΕΗ με την ολοκλήρωση της σύνδεσης τους με τα ηλεκτρικά δίκτυα των προαναφερόμενων χωρών. Η εμπειρία της MYTILINEOS στην υλοποίηση σύνθετων έργων ΑΠΕ στο εξωτερικό αποτέλεσε καταλύτη για την εμπιστοσύνη της ΔΕΗ προς την συνεργασία των μερών και είναι εχέγγυο για την επιτυχή υλοποίηση της συμφωνίας. Η συμφωνία αυτή αποτελεί σταθμό, καθώς οι δύο εταιρείες αναμένεται να εξελιχθούν σε πυλώνες της ενεργειακής ασφάλεις της Ευρώπης. Η υλοποίηση της συμφωνίας έχει τριετή ορίζοντα και μέσω αυτής θα καλυφθούν οι ανάγκες 320.000 νοικοκυριών, “εξαφανίζοντας” από την ατμόσφαιρα 3,4 εκατ. τόνους διοξειδίου του άνθρακα.

Για τον Όμιλο ΔΕΗ, η συμφωνία είναι ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση της στρατηγικής που παρουσίασε πρόσφατα στην επενδυτική κοινότητα για ανάπτυξη στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με βασικό πυλώνα την πράσινη ενέργεια. Με την συμφωνία αυτή, ο Όμιλος ΔΕΗ θα αποκτήσει έργα ΑΠΕ εκτός από τη Ρουμανία, στην οποία έχει ήδη σημαντική παρουσία, και σε τρεις νέες χώρες και συγκεκριμένα σε Ιταλία, Βουλγαρία και Κροατία. Για τη MYTILINEOS, η συμφωνία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής ανάπτυξης της Μ Renewables για την υλοποίηση του διεθνούς χαρτοφυλακίου της, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης εισόδου στην αγορά του Καναδά με έργα ισχύος 1500 MW με παράλληλη εφαρμογή του προγράμματος Asset Rotation Plan, μέσω του οποίου η MYTILINEOS χρηματοδοτεί μεταξύ άλλων την διαρκή ανάπτυξη στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ο πολυεπίπεδος χαρακτήρας της συμφωνίας (γεωγραφικό εύρος, χρονισμός έργων) αναδεικνύει το βάθος του χαρτοφυλακίου της M Renewables.