Άλλη μια ένδειξη εμπιστοσύνης των επενδυτών στις προοπτικές της Τράπεζας Πειραιώς, αποτελεί η επιτυχημένη έκδοση του εξαετούς ομολόγου, όπου οι προσφορές ξεπέρασαν τα 1,4 δισ. ευρώ, Η τράπεζα απορρόφησε 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 5% και η έκδοση έγινε με κύριο στόχο την κάλυψη του δείκτη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Ο τίτλος αναμένεται να λάβει πιστοληπτική αξιολόγηση Βa2 από την Moody’s και και BB-  από την Fitch. Την ίδια στιγμή, η διοίκηση της τράπεζας, όπως ανακοίνωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος, Χρήστος Μεγάλου, αναμένεται να προχωρήσει στη διάθεση περισσότερων δανείων μέσα στο 2024, λόγω της ισχυρής δυναμικής της οικονομίας. Πέρυσι, η τράπεζα αύξησε τη χορήγηση δανείων κατά 1,7 δισ. ευρώ και οι συνολικές χρηματοδοτήσεις ανήλθαν σε 9,5 δισ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο λόγος δανείων προς καταθέσεις διαμορφώνεται στο 60% και η τράπεζα σκοπεύει να τον αυξήσει στο 80%. Η βελτίωση των μεγεθών και της εικόνας της τράπεζας σε όλα τα επίπεδα, κατά τα τελευταία χρόνια, είναι πραγματικά εντυπωσιακή.