Δυναμική επιστροφή στην κερδοφορία κατάφερε το 2023 η Εταιρεία Ύδρευσης-Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, αφήνοντας πίσω το ζημιογόνο 2022. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, η ΕΥΑΘ αντέστρεψε το αρνητικό κλίμα και πέτυχε πέρυσι κέρδη 1,242 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 3,993 εκατ. ευρώ το 2022. Ο τζίρος αυξήθηκε κατά 2 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 72,796 εκατ. ευρώ με ποσοστιαία αύξηση 2,67%. Η εταιρεία διαθέτει γεμάτο ταμείο 65,901 εκατ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 178,646 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία έχει ζητήσει από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων την έγκριση κλιμακωτών αυξήσεων, ανάλογα με την κατανάλωση με βάση τον περυσινό πληθωρισμό, ήτοι 4,2%. Η βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρείας και το γεμάτο ταμείο, αναμένεται να αποτελέσουν τη βάση για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος υπό την καθοδήγηση της διοίκησης υπό τον Πρόεδρο Άγη Παπαδόπουλο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Άνθιμο Αμανατίδη.