Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Intrakat και βασικός μέτοχος της Thrinvest των εφοπλιστών Μπάκου-Καϋμενάκη, Αλέξανδρος Εξάρχου, προκάλεσε αίσθηση με την προ ημερών παρέμβαση του για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο κ. Εξάρχου, έστειλε μήνυμα προς την κυβέρνηση σχετικά με τα προβλήματα που έχουν δημιουργεί λόγω των πολλών εγγυητικών επιστολών που καλούνται να εκδώσουν οι τράπεζες, γεγονός που θα έχει αρνητικές παρενέργειες στην ομαλή υλοποίηση των έργων που έχουν ενταχθεί στις χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο χρόνος πιέζει, καθώς το πρόγραμμα πρέπει να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026 και την ίδια στιγμή, σημαντικά κατασκευαστικά projects κινδυνεύουν να μείνουν από… λάστιχο.

Η πρόταση του κ. Εξάρχου προς την κυβέρνηση περιλαμβάνει την τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας με τη θέσπιση του αυτοδίκαιου τερματισμού μιας εγγυητικής επιστολής, μέσω της έκδοσης του πιστοποιητικού οριστικής παραλαβής του έργου, ενώ ζητεί την κατάργηση της έκδοσης εγγυητικών επιστολών για τις προκαταβολές των έργων και την υιοθέτηση του ρουμανικού μοντέλου, που θέλει την δέσμευση της προκαταβολής σε ειδικό λογαριασμό που θα κινείται μόνο μετά την υποβολή στοιχείων ότι ο ανάδοχος πράγματι προχώρησε σε δαπάνες για το εκάστοτε σχετικό έργο. Χρήσιμες προτάσεις που πρέπει να τύχουν της ανάλογης αξιολόγησης από την κυβέρνηση.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Παρασκήνιο”