Υπεγράφη σήμερα, Πέμπτη 4 Απριλίου 2024, στα κεντρικά γραφεία της ΕΥΔΑΠ, η Σύμβαση για την έναρξη των έργων κατασκευής αποχετευτικού δικτύου στους οικισμούς Γραμματικό, Καλέτζι, Άνω Σούλι και Αγίου Παντελεήμονα του Δήμου Μαραθώνα, από την Γενική Διευθύντρια Μεγάλων Έργων της ΕΥΔΑΠ Γ. Στεφανάκου και τον Εκπρόσωπο της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας «ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε.», Π. Τσάμπρα, παρουσία του Προέδρου Γ. Στεργίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου Χ. Σαχίνη και του Δημάρχου Μαραθώνα Στ. Τσίρκα.

Το έργο αποτελεί τμήμα του μεγάλου έργου αναβάθμισης της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Αττικής μέσα από τη κατασκευή ενός σύγχρονου δικτύου αποχέτευσης, ενισχύοντας τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής και υιοθετώντας βέλτιστες πρακτικές για τη προστασία του περιβάλλοντος και των υδάτων.

Με την υπογραφή της σύμβασης προϋπολογισμού 11.736.014 ευρώ (προ ΦΠΑ), θα ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες για την κατασκευή περίπου 30 χλμ. αγωγών δικτύου ακαθάρτων και 1.510 εξωτερικών διακλαδώσεων για τη σύνδεση των ακινήτων των ως άνω οικισμών με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων.

Το έργο, διάρκειας 18 μηνών, συγχρηματοδοτείται (με ποσοστό 92,79%) από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας/ Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πυλώνας Ανάκαμψης 1 «Πράσινη Μετάβαση», Άξονας Προτεραιότητας 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Υποέργο «α. Υποδομή δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.)» της Δράσης «Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις» με αναγνωριστικό 16846, ενταγμένης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5164462).

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, Χ. Σαχίνης, τόνισε τη σημασία του νέου έργου για την αναβάθμιση των υποδομών της Ανατολικής Αττικής, λέγοντας ότι: «Η κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου του Δήμου Μαραθώνος, που θα συνδέσει περισσότερα από 1.500 ακίνητα σε Γραμματικό, Καλέτζι, Άνω Σούλι και Άγιο Παντελεήμονα, αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής ανάπτυξης ολοκληρωμένων υποδομών αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων, την οποία υλοποιεί η ΕΥΔΑΠ στην Ανατολική Αττική, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Πρόκειται για συντονισμένες ενέργειες υιοθέτησης των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας που εφαρμόζει η Εταιρεία στη δημιουργία σύγχρονων αποχετευτικών δικτύων και Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ), συνολικής επένδυσης ύψους περίπου 1 δις. Ευρώ.»

Από πλευράς του, ο Δήμαρχος Μαραθώνος, Στ. Τσίρκας, τόνισε την σημαντικότητα του για τη περιοχή, δηλώνοντας: «Δίκτυο αποχέτευσης και στο Γραμματικό, το Άνω Σούλι και το Καλέντζι. Η σύμβαση υπογράφηκε σήμερα το πρωί και μια ακόμη δέσμευσή μας μπαίνει στην πορεία να γίνει πράξη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΕΥΔΑΠ για την άψογη συνεργασία μας σε μια τόσο κρίσιμη υποδομή για την περιοχή μας. Στόχος είναι να υπάρχουν υπηρεσίες αποχέτευσης σε όλες μας τις Κοινότητες, κάτι που θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων και θα αναβαθμίσει τον Δήμο μας.»

Από αριστερά προς δεξιά στη φωτό: ο Πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ κύριος Γ. Στεργίου, ο Δήμαρχος Μαραθώνα κύριος Σ. Τσίρκας, η Γενική Διευθύντρια Μεγάλων Έργων κυρία Γ. Στεφανάκου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ κύριος Χ. Σαχίνης και ο Εκπρόσωπος της ΕΛΤΕΡΓΑ ΑΕ Π. Τσάμπρας.