Σε μία ακόμη κίνηση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με έντονο συμβολισμό, προχώρησε ο Όμιλος Helleniq Energy (πρώην Ελληνικά Πετρέλαια), καθώς σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, προχωρά στη δημιουργία χώρου πολλαπλών κοινωνικών δράσεων στο ιστορικό κτήριο του Ε.Ε.Σ. στην Ομόνοια τον οποίο θα αξιοποιήσει το Πολυδύναμο Κέντρο Αθηνών του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας. Ο χώρος θα ενισχυθεί με ειδικό εξοπλισμό (ραπτικές μηχανές και σχετικό εξοπλισμό) και την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών του κέντρου, ώστε να προσφέρει περισσότερες θέσεις μαθητείας σε γυναίκες.