Σάρκα και οστά παίρνει το μνημόνιο συνεργασίας του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών με την Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς ξεκίνησε η πρακτική εκπαίδευση φοιτητών της Ιατρικής Σχολής. Στον πρώτο κύκλο συμμετέχουν συνολικά 37 φοιτητές Ιατρικής από το 4ο, 5ο και 6ο έτος φοίτησης, οι οποίοι θα λάβουν πρακτική εκπαίδευση στις υψηλής τεχνολογίας κλινικές του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών και του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, υπό την καθοδήγηση διακεκριμένων επιστημόνων του Ομίλου. Το Μνημόνιο Στρατηγικής Συνεργασίας, του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, του μεγαλύτερου Ελληνικού Ομίλου Υγείας, με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενός από τα πιο σημαντικά ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα της Νότιας Ευρώπης, έχει δεκαετή διάρκεια και προβλέπει, μεταξύ άλλων, την πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής στα υψηλής τεχνολογίας και στελεχωμένα, με κορυφαίους επιστήμονες, νοσοκομεία του Ομίλου στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Παρασκήνιο”