Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και τα πέντε (5) νέα έργα στα οποία συμμετέχει η Intracom Defense επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας – ΕDF 2022 (European Defense Fund):

  • “DePloyable Special OpeRations Forces MulTiEnvironment CommAnd Post and C2 System (SOFCPC2)” – PROTEAS
  • “Future Air System for European Tactical Transportation” – FASETT
  • “Threats Identification by Collaborative vehicles for Human life saving against Explosives” – TICHE
  • “multinational Development Initiative for a Space-based missile earlY-warning architecture II” – ODIN’S EYE II
  • “Covert and Advanced multi-modal Sensor Systems for tArget acquisition and reconnaissance” – CASSATA

Η IDE είναι ο συντονιστής της Κοινοπραξίας του έργου PROTEAS, η οποία συμπεριλαμβάνει εταίρους από την Ελλάδα (IDE, ISD S.A., Satways), το Βέλγιο (C&V Consulting, Dotocean), τη Γαλλία (Thales Six GTS France, Commissariat à l’ Energie Atomique et aux Energies Alternatives, Hensoldt France SAS, SAS Impact), τη Γερμανία (Rheinmetall Electronics), την Ιταλία (Leonardo S.p.A.), την Νορβηγία (Squarehead), την Ολλανδία (Losbergerde boer) και την Κύπρο (Eight Bells, Ubitech).

Ο απώτερος στόχος αυτού του έργου είναι να δημιουργήσει το πρώτο στο είδος του Σύστημα Διοίκησης & Ελέγχου (Command Post and Command & Control System – SOFCPC2), Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων (Special Operations Forces – SOF), για να υποστηρίξει τις μικρές κοινές επιχειρήσεις (Small Joint Operations – SOF) στις οποίες ηγείται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Αναμένεται να προσφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία στους τελικούς χρήστες, καθώς θα προωθήσει τον αναβαθμισμένο ρόλο των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων όπως οραματίζεται η ΕΕ και θα μειώσει το κόστος των αποστολών τους για μικρές κοινές επιχειρήσεις υπό την ηγεσία της ΕΕ.

Η συνδρομή του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στην ανωτέρω προσπάθεια είναι καταλυτική, καθώς όχι μόνο υποστηρίζει και συγχρηματοδοτεί τα παραπάνω έργα, αλλά ειδικά για το έργο PROTEAS θα είναι και ο Project Manager. Η δομημένη και παραγωγική συνεργασία μεταξύ των επιτελείων και της βιομηχανίας ενισχύει αποφασιστικά την παρουσία της χώρας στην αναδυόμενη ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανική υποδομή, παρέχοντας επιχειρησιακά πλεονεκτήματα στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και σημαντικά οφέλη στην ελληνική οικονομία.

Τα παραπάνω πέντε νέα έργα αφορούν σε στρατηγικούς τομείς προϊόντων και τεχνολογίας της εταιρίας, όπου η IDE έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και μπορεί να συμβάλει σημαντικά με τις τεχνολογίες, τις γνώσεις και την εμπειρία της. Αυτή η νέα επιτυχία της IDE επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά τη διεθνή δυναμική και αξιοπιστία της εταιρείας και αποτελεί συνέχεια των θετικών αποτελεσμάτων που έχουν ήδη επιτευχθεί στο πλαίσιο των προγραμμάτων EDF.