Μια σπουδαία συνεργασία με ευρύτερες προεκτάσεις έκλεισε ο όμιλος του Ιατρικού Αθηνών με Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η συμφωνία προβλέπει, μεταξύ άλλων, την πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών Ιατρικής στα νοσοκομεία του Ομίλου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, αποδίδει μεγάλη βαρύτητα στην εκπαίδευση και την έρευνα. Θεωρεί δε κρίσιμη, ιδιαιτέρως στο επιστημονικό πεδίο της Ιατρικής, τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την εφαρμοσμένη ιατρική. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ένα από τα πιο σημαντικά ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα της Νότιας Ευρώπης και μέλος της Galileo Global Education, του μεγαλύτερου Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Οργανισμού, στο οποίο σπουδάζουν περισσότεροι από 170.000 φοιτητές σε 10 χώρες, αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Παρασκήνιο”