Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου-μαμούθ, ύψους 310 εκατ. ευρώ, προχωρά η Nova,  με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων, κατόπιν σχετικής απόφασης του μοναδικού μετόχου Summer Invest, που ελέγχεται από τον όμιλο United, μετά την αρνητική καθαρή θέση την οποία εμφάνισε στις 31/12/2022 η εταιρεία, ως αποτέλεσμα των ζημιών χρήσης. Σύμφωνα με την απόφαση της διοικήση, θα εκδοθούν 15.500.000 νέες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ, με τιμή διάθεσης τα 20,00 ευρώ ανά μετοχή. Με ρτην κίνηση αυτή, η Nova γυρίζει σελίδα και αφήνει πίσω την καθαρή ζημιά, ύψους 15,45 εκατ. ευρώ το 2022, έναντι ζημιών 49,4 εκατ. ευρώ το 2021. Οι νέες ζημιές οδήγησαν σε αρνητική καθαρή θέση 13,4 εκατ. ευρώ, η οποία και αποκαθίσταται, με την απόφαση αύξησης κεφαλαίου κατά 310 εκατ. ευρώ. Η Nova έκλεισε την περυσινή χρονιά με τζίρο 579,5 εκατ. ευρώ, ενώ ο ενδοομιλικός δανεισμός στις 31/12/2022 ανερχόταν σε 446,17 εκατ. ευρώ (495,5 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2021) και θα μειωθεί αισθητά με την κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Παρασκήνιο”