Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε στην αγορά η στρατηγική συνεργασία της Attica Bank με τη 3K Investment Partners για τη δημιουργία ενός νέου αμοιβαίου κεφαλαίου. Πρόκειται για το “3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό”, εξαετούς χρονικής διάρκειας και ετήσιας καταβολής μερίσματος που εκτιμάται σε 3,5% για το 2024, με παράλληλη σύνδεση με προθεσμιακή κατάθεση και ιδιαίτερα προνομιακούς όρους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν έως τις 6 Οκτωβρίου, ενώ με την κίνηση αυτή, η Attica Bank ενισχύει σημαντικά το χαρτοφυλάκιο των επενδυτικών επιλογών που διαθέτει στους πελάτες της, σε συνδυασμό με την επενδυτική τεχνογνωσία της 3K Investment Partners.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Παρασκήνιο”