Η αλλαγή… πίστας που έχει επιτύχει η ΔΕΗ τα τελευταία χρόνια, της επιτρέπει να κάνει άλματα σε όλα τα επίπεδα. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία εντάχθηκε στο ευρωπαϊκό δίκτυο CSR Europe για να αυξήσει τη συμβολή της στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και να δημιουργήσει διαμοιραζόμενη ωφέλεια για την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία. Στόχος του δικτύου είναι να οικοδομήσει από κοινού με τους Ευρωπαίους ηγέτες και ενδιαφερόμενους φορείς μια γενική στρατηγική για την Βιώσιμη Ευρώπη το 2030. Με την ένταξη της στο CSR Europe, η ΔEΗ αξιοποιεί το δίκτυο και τους πόρους του για να εδραιώσει τη θέση της στις πρακτικές βιωσιμότητας και να εντοπίσει ευκαιρίες για συνεργασίες στη βιώσιμη ανάπτυξη. Το πιάσαμε το… υπονοούμενο!

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Παρασκήνιο”