Νέα σύμβαση, ύψους 13 εκατ. ευρώ, υπέγραψε η Intrakat με την «Εγνατία Οδός ΑΕ» για την ενίσχυση και δομική επάρκεια του δεξιού κλάδου της παλαιάς γέφυρας Αξιού. Το έργο θα επιλύσει σοβαρά προβλήματα και βλάβες που εμφανίστηκαν σε νευραλγικό σημείο της Εθνικής Οδού, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι η παλαιά γέφυρα του δεξιού κλάδου του Αξιού βρίσκεται σε χρήση από το 1973 (για το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη). Οι εργασίες θα προχωρήσουν άμεσα από την Intrakat, η οποία διαθέτει τεράστια αξιοπιστία στον τομέα των κατασκευών.