Η αναβάθμιση του ΟΤΕ από τον αμερικανικό οίκο αξιολόγησης Standard & Poor’s δείχνει τον δρόμο προς την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας για την Ελληνική οικονομία. Πιο συγκεκριμένα, το αξιόχρεου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος αναβαθμίστηκε προ ημερών σε ΒΒΒ+ από ΒΒΒ. Ο οίκος αξιολογεί τον ΟΤΕ τρεις βαθμίδες πάνω από την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, δείχνοντας το δρόμο για ακόμα υψηλότερες επιδόσεις. Όπως υπογραμμίζει η S&P, η αναβάθμιση αντανακλά την πρόσφατη αναβάθμιση της μητρικής εταιρείας του ΟΤΕ, Deutsche Telekom, αλλά και την προσδοκία του οίκου ότι το αυτόνομο οικονομικό προφίλ του ΟΤΕ θα παραμείνει ισχυρό. Ο ΟΤΕ δείχνει τη σίγουρη ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, μέσα στους προσεχείς μήνες.