Η απώλεια μαλλιών και γενικότερα η Τριχόπτωση είναι ένα φαινόμενο που απασχολεί αρκετό κόσμο.

Λύσεις και θεραπείες υπάρχουν, όμως το ζητούμενο που «μπαίνει στη μέση» είναι το κομμάτι της αξιοπιστίας και της τεχνογνωσίας.

Η Κορυφαία Κλινική Μαλλιών της Ελλάδας η Bergmann Kord έχει περισσότερες από 70.000 επιτυχημένες επεμβάσεις και διαθέτει την τεχνογνωσία και φυσικά σύγχρονες μεθόδους  Εμφύτευσης Μαλλιών.

Μια από αυτές είναι η FUT.

Η FUT αποτελεί τη πιο διαδεδομένη και σύγχρονη μέθοδο Εμφύτευσης Μαλλιών και στη Bergmann Kord πραγματοποιείται από το Εξειδικευμένο και Άρτιο Ιατρικό Προσωπικό της.

Η μέθοδος FUT είναι ανώδυνη και δεν παρουσιάζει μετεγχειρητικό οίδημα και ερεθισμούς.

Το Ιατρικό Προσωπικό της Bergmann Kord αναλύει και αξιοποιεί τα στοιχεία που έχει στη διάθεση του από τον ενδιαφερόμενο και προχωράει μέσω τριχολογικού ελέγχου Microscopic Hair & Scalp Analysis στην κατάλληλη διάγνωση. Η όλη διαδικασία μέχρι το τελικό στάδιο της Μεταμόσχευσης γίνεται με επαγγελματισμό και ακολουθούνται αυστηρά όλα τα ιατρικά πρωτόκολλα.

Για αυτό άλλωστε η Bergmann Kord δεν είναι τυχαία « Ο ειδικός επί…κεφαλής»

Ενημερωθείτε για τη μέθοδο FUT